Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et samarbeidsprosjekt mellom: Norges Basketballforbund Norges Svømmeforbund Norges Rugbyforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et samarbeidsprosjekt mellom: Norges Basketballforbund Norges Svømmeforbund Norges Rugbyforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Et samarbeidsprosjekt mellom: Norges Basketballforbund Norges Svømmeforbund Norges Rugbyforbund

3 Mål Engasjere flere ungdommer til varig aktivitet i norsk idrett som aktiv, trener, leder og dommer. Gi ungdom kompetanse til å mene! Få klubben til å se på ungdom og voksne som en ressurs for hverandre.

4 Hvordan? Bruke eksisterende kurs, men sette dem i ”system” Gjøre det attraktivt å engasjere seg Sikre god støtte og veiledning Engasjere faste kurslærere Finansieres gjennom Post 3 midler

5 Organisering Ungdom i klubb Veileder i klubb Særforbund

6 Fordeler For klubb: –Dekke behovet for ledere, trenere etc. –God oppfølging av engasjerte ungdommer. –Øke engasjementet i klubben. For ungdommer: –Økt kompetanse. –Engasjement i egen klubb. –Deltakelse i nasjonalt og regionalt nettverk. For veileder: –Egenutvikling –Deltakelse regionalt og nasjonalt nettverk.

7 LEDERKURS UNGDOM I LEDERKURS UNGDOM II SÆRIDRETTSLIG UTDANNING STARTMØTE UNGDOM VEILEDER SKOLERING OPPFØLGING STARTMØTE ERFARINGS- SAMLING

8 Klubben - Deltakelse i Sats Ungt styrebehandles - Finne Sats Ungt veiledere - Finne aktuelle ungdommer - Gjennomføre Startmøte om ungdomsidrett - Sende ungdom på kurs - Gjennomføre en oppfølgingskveld

9 Veiledere Tid og lyst til å jobbe med ungdom Bør være en del av ungdommens klubbmiljø Pådriver for SATS Ungt i klubben Motivere og støtte ungdommene

10 Hovedtiltak i SATS Ungt Sats Ungt veileder opplæring

11 Veiledersamling Hvordan være en god veileder. Verktøy til å bruke i veiledningsarbeidet. Nettverk av andre veiledere.

12 Hovedtiltak i SATS Ungt Sats Ungt veileder opplæring Startmøte – Sats Ungt

13 Startmøte Sats Ungt Ledes av ekstern veileder For styret, Sats Ungt- ungdommer og veileder Informasjon om Sats Ungt Forventingsavklaring Fokus på ungdom i klubben Resulterer i handlingsplan for Sats-Ungt gruppa

14 Hovedtiltak i SATS Ungt Sats Ungt veileder opplæring Startmøte Sats Ungt Lederkurs for ungdom

15 Lederutdanning for unge ledere 15 – 20 år Dette er en lederutdanning tilpasset ungdom og kjørt av yngre mennesker. Utdanningen gjør de unge klar over og utvikler de kvaliteter de har som mennesker som vil egne seg i en nåværende eller fremtidig lederrolle. Kurset kan kjøres av alle særforbund og kretser, men kvalitetssikres av Idrett og ledelse. Om kurset:  Kurs for unge ledere på 25 timer  Startweekend i november på 15 timer.  Praksis i klubber, lag og/eller kretser i 3 måneder som tillitsvalgt etc.  Neste weekendsamling er i slutten av februar  I mai er det erfaringssamling: hva var bra, hva bør endres?

16 TEMA Selvtillit Ungdom og Idrett Idrettsorganisasjon Kommunikasjon Planlegging Presentasjonsteknikk Holdninger

17 Hovedtiltak i SATS Ungt Sats Ungt veileder opplæring Startmøte Sats Ungt Lederkurs for ungdom Trener og dommerkurs

18 Utdanning 1. Trenerutdanning - innen sin idrett 2. Dommerutdanning -Aspirantdommerkurs -Kretsdommerkurs

19 Hovedtiltak i SATS Ungt Sats Ungt veileder opplæring Startmøte Sats Ungt Lederkurs for ungdom Trener og dommerkurs Gjennomføring av lokale /regionale ungdomsinitiativ

20 Gjennomføring av lokale ungdomsinitativ Verv (trener, dommer leder) Gjennomføring av tiltak (juleavslutning, åpen trening for ungdommer ) Opprettelse av ungdomsutvalg

21 Hovedtiltak i SATS Ungt Sats Ungt veileder opplæring Startmøte Sats Ungt Lederkurs for ungdom Trener og dommerkurs Gjennomføring av lokale /regionale ungdomsinitiativ Oppfølging av Startmøte

22 Oppfølgingskveld Oppfølging av Fremtidskvelden Hva har skjedd? Hva gjør vi videre – ny handlingsplan? Gjennomføres av ekstern veileder

23 Hovedtiltak i SATS Ungt Sats Ungt veileder opplæring Startmøte Sats Ungt Lederutdanning for ungdom 15 – 20 år – 3 samlinger Trener og dommerkurs Gjennomføring av lokale /regionale ungdomsinitiativ Oppfølging av Startmøte Rapportering til særforbund

24 Veileders oppgaver Delta på veiledersamling Invitere til, og delta på Startmøte Hjelpe ungdom med å lage handlingsplaner Kontinuerlig kontakt med: –Ungdommene –Klubbstyre Formidle kursønsker til kretsen Invitere til, og delta på oppfølgingskveld Ha evalueringsmøte med ungdommene Skrive rapport sammen med ungdommene

25 Ungdommene Mellom 15 og 20 år Delta på Startmøte Delta på ungdomslederkurs (to helger + 1 dag) Evt. starte på utdanningen innen trener eller dommer Sette i gang tiltak de har lyst til i lokalmiljøet sitt Delta på Oppfølgingskveld Gjennomføre evaluering av eget arbeid i samarbeid med Sats Ungt veileder

26 Hva skjer når i SATS Ungt 15. MaiSøknadsfrist for klubber AugustInnsending av kontrakt klubber 5. September: Navn på ungdommer skal sendes inn til SF 5. - 7. september: Veiledersamling i Oslo Uke 38-40: Gjennomføre Startmøte Sats Ungt November:Lederutdanning for unge ledere, del I Kontinuerlig:Ungdommene starter evt opp med sin utdannelse som trener eller dommer. Ungdommene bidrar inn i klubben Februar:Lederutdanning for unge ledere, del II Uke 12-14:Oppfølging av Startmøte Mai:Lederutdanning for unge ledere, erfaringssamling Mai/juniEvaluering av prosjektåret

27 Joakim Hatland – Askøy Basketballklubb Han har trent basketball i noen år. Han gikk inn i Sats Ungt med liten erfaring fra organisasjonsarbeid.

28 I løpet av tiden han har vært med i Sats Ungt har han rukket å ta aktivitetslederkurs, og er nå trener for et minilag.

29 Han har gått inn i det nylig opprettede ungdomsstyret i klubben som har hatt hovedansvar for rekruttering av minispillere. Denne rekrutteringen har båret frukter, og medlemstallet har økt med 40%!!

30 Han har sammen med ungdomsstyret fulgt opp organiseringen av åpningen av den nye store hallen på Askøy De arrangerer en fleridrettscup i forbindelse med åpningen av hallen.

31 Han er valgt inn i Askøys Idrettsråds ungdomsstyre. Han har vært et klart bindeledd mellom Idrettsrådets ungdomsstyre og ABBK.

32


Laste ned ppt "Et samarbeidsprosjekt mellom: Norges Basketballforbund Norges Svømmeforbund Norges Rugbyforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google