Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikre erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne? Foreleser: Torgrim Frøland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikre erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne? Foreleser: Torgrim Frøland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikre erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne? Foreleser: Torgrim Frøland

2 Om meg F Jobber som regionalt verneombud i Fellesforbundet i Oslo/Akershus – ansatt høsten 1999 F Utdannet rørlegger – CM Mathiesen & CO A/S 1990-1998 F Vært tillitsvalgt/verneombud i bedriften, fagforeningen og i Fellesforbundet i Oslo F Arbeidet på engasjement fra høsten 98 – høsten 99, Rørleggernes Fagforening i Oslo

3 Kursvirksomheten Regionale verneombud innenfor bygg arrangerer: F 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø F Asbestsaneringskurs (ikke avholdt i Oslo) F PCB kurs

4 Mitt erfaringsgrunnlag F Avholdt 23 grunnkurs i arbeidsmiljø, hvorav 7 bedriftsinterne F 348 kursdeltakere fra ca 150 virksomheter har pr sommeren 2005 gjennomført den bransjerettede grunnopplæringen i arbeidsmiljø F Snitt 15 deltakere pr kurs – minimum 12

5 Hvem deltar på kursene? F Verneombud og medlemmer av AMU F Daglige ledere, verneledere,prosjektledere, konsulenter, timelønte F Kursene er åpne for alle aktører innenfor byggenæringen – uavhengig av organisasjonstilknytning

6 FOF – bilag 11 F Rammeavtale om grunnopplæring i verne- og miljøarbeid for byggfag F Bransjerettet grunnopplæring F Kurset er lagt opp iht retningslinjene i bransjeavtalen – fagspesifikk opplæring

7 Krav til kursdeltakerne F Ta ansvar for egen læring! F Selv arbeide aktivt med stoffet F Utveksle tanker og meninger med andre F Bruker og bygger videre på egne erfaringer F Knytter nytt lærestoff til egen hverdag F Sier fra om dine behov for veiledning F Er tilstede under hele kurset fordi kursdagene bygger på hverandre

8 Kursets innhold F Få grunnleggende kunnskaper om AMLs intensjoner og bruke loven som redskap og oppslagsverk F Kjenne sin rolle i verneapparatet og være aktiv innenfor HMS-arbeidet F Få god oversikt over lover og forskrifter som gjelder på arbeidsplassen F Kunne bidra til å identifisere, løse og forebygge problemer i HMS-saker

9 Erfaringsutveksling F Prinsipp – lære av hverandre! F Skape trygghet i gruppa, tørre ta ordet. Få en god start på kurset! (presentasjon – målgjennomgang) F Kommunikasjon – stille ”riktige” spørsmål. Eksempler fra egen hverdag! F Humor – bruke bygningsarbeidernes eget ”språk”

10 F Veileder må stille spørsmål som stimulerer kursdeltakeren til å reflektere over forhold i egen hverdag

11 Veilederens utfordringer F Skape engasjement – få tilbakemeldinger F Åpenhet – få spørsmål og tilbakemeldinger F Deltakere i forskjellige roller i bedriftene/bransjen F Kursdeltakerne skal ”kjenne seg igjen” i stoffet F Omsette §§ til interessant lærestoff F Få med de passive kursdeltakerne F Velge riktig metode – god kursplanlegging!

12 Metodevalg F Rein forelesning – foredrag F Veiledning – toveiskommunikasjon! F Bruk av eksterne forelesere/veiledere F Gruppeoppgaver F Hjemmeoppgaver F Kartlegging i egen virksomhet F Praktisk vernerunde på byggeplass

13 Hva skaper godt læremiljø? F Trivsel i kurset F Engasjerte veiledere og kursdeltakere F Interessante forelesere/veiledere med solid fagkunnskap og som bruker riktige pedagogiske metoder for sitt stoff F Gode lokaliteter F Kaffe og god mat!

14 Bedriftsinternt grunnkurs Meget gode erfaringer: F Kurset tilpasses bedriftens interne forhold F Representanter fra ledelse og ansatte, verneombud/tillitsvalgte drøfter bedriftens arbeidsmiljøutfordringer F Bedriftens B.H.T. kan delta F Felles forståelse

15 Skap engasjement! F Veileder/foreleser må så langt det er mulig unngå å bli ”paragrafryttere” F Spør deltakerne om hvordan de opplever egen hverdag, bruk gjerne tavla til notater F Praktiske hverdagseksempler kan bidra til gode diskusjoner i gruppe og plenum F Sett i gang drøftingsprosesser i gruppene


Laste ned ppt "Hvordan sikre erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne? Foreleser: Torgrim Frøland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google