Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Global Dignity Day 20.10.2010 Informasjon til rektormøte, Telemark Thomas Horne Prosjektleder Global Dignity Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Global Dignity Day 20.10.2010 Informasjon til rektormøte, Telemark Thomas Horne Prosjektleder Global Dignity Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Global Dignity Day Informasjon til rektormøte, Telemark Thomas Horne Prosjektleder Global Dignity Norge

2 Global Dignity - bakgrunn • Initiativ fra Kronprins Haakon og Young Global Leaders i 2006 for å • Fremme verdighetsbasert ledelse • Motivere til en global samtale om verdighet • Engasjere ungdom • Viktigste aktivitet er Dignity Days – undervisningsopplegg for ungdom • Gjennomført hittil i 30 land – 6 ganger i Norge

3 Global Dignity Day 2010 • Global Dignity Day i 50 land over hele verden • Eget prosjekt for gjennomføring i større skala i Norge: – Målet med prosjektet er å kjøre Global Dignity Day på flest mulig VGS i Norge den • Gjennomføres på 1. trinn i VGS • Frivilligheten vil ha en stor rolle i prosjektet

4 Dignity Day og skolen • Verdighet svært relevant for ungdom • Passer inn i lærerplanverkets generelle del og kompetansemål i enkeltfag • Dignity Day kan være en liten, men viktig og effektiv katalysator • Egen veileder for skolene utarbeides av utdanningsetaten i Oslo

5 Undervisningsopplegget • For alle førsteklassingene på en VGS • Plenumsdel med intro til begrepet verdighet • Samtaler i klassene – Elevene forklarer begrepet med sine egne ord – Elevene deler historier fra egne liv som viser hva verdighet betyr for dem • Plenumsdel med utvalgte verdighetshistorier

6 Prosjektets organisering Styringsgruppen Prosjektleder Fylkesgruppe Veilederansvarlig Fylkesgruppe "Sekretariat"

7 Frivillighetens rolle • Frivillighet Norge (med mer enn 235 medlemsorganisasjoner), Røde Kors og MOT bistår i gjennomføringen av prosjektet • Landets fylker er delt i tre mellom disse organisasjonene og den enkelte organisasjon har ansvar for sine respektive fylker • Det jobbes med en stor mobilisering innenfor frivilligheten frem mot gjennomføringen

8 Roller på fylkes-/skolenivå • Fylkesgruppe – Fylkesgruppeleder (fra ansvarlig frivillig org.) – Medlemmer fra de andre frivillige org. – Medlem fra fylkeskommunen – utdanning – Medlem fra nasjonal næringslivsaktør • Rektor/skolekoordinator • Veilederansvarlig • Lærer • Veileder

9 Fylkesgruppe • Rolle – Bindeledd mellom skolene og prosjektet • Oppgaver – Bistå i planlegging og gjennomføring av regional opplæringssamling – Rekruttere en veilederansvarlig for hver skole som skal arrangere Global Dignity Day – Sørge for rekruttering av nødvendig antall og riktig type frivillige gjennom organisasjoner og næringsliv – disse deltar som veiledere – Sikre forankring i skolene gjennom fylkeskommune og rektorer

10 Skolene • Rektor • Sikre eierskap på sin skole • Knytte GDD til skolens undervisningsplan • Åpner og avslutter plenumsaktivitetene • Skolekoordinator • Ansvar for tilrettelegging • Skolens planlegging • Skolens faglige forberedelse • Kontakt mot veilederne

11 Veilederne • Veilederansvarlig – Bindeledd mellom skole, veiledere og fylkesgruppe – Ansvarlig for innholdsdel av Global Dignity Day for sin skole – Gjennomfører opplæring av lokale veiledere – Styrer plenumsaktiviteter • Veiledere – Får opplæring av veilederansvarlig uka før GDD – Møter lærer før gjennomføring – Gjennomfører klasseromsesjonen sammen med lærer

12 Prosess 1.Regional samling Buskerud og Telemark (Drammen, 14. juni) 2.Bekrefte deltakelse (4. juni) 3.Rekruttering av veilederansvarlige (juni - aug) 4.Avdekke behov for veiledere (juni) 5.Tildeling av veiledere (september)

13 Prosess (forts.) 6.Planlegge gjennomføring (september) 7.Forberedelser på skolen (oktober) 8.Opplæring av veiledere (oktober) 9.Gjennomføring av GDD ( ) 10.Evaluering og etterarbeid (oktober)

14 Kontaktinformasjon • Fylkesgruppeleder Buskerud og Telemark: – Morten Laache: • Prosjektleder Global Dignity Norge: – Thomas Horne:

15 Linker • • (lanseres sommeren 2010) • • – hashtag: #GD2010 • •


Laste ned ppt "Global Dignity Day 20.10.2010 Informasjon til rektormøte, Telemark Thomas Horne Prosjektleder Global Dignity Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google