Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppland Idrettskrets Harpefoss

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppland Idrettskrets Harpefoss"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppland Idrettskrets Harpefoss 7.02.2010
Oppland Idrettskrets Harpefoss Idrettsfaglig rådgiver v/Annika Zell Fakkelgården Lillehammer NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

2 Kompetanseheving/utdanning
Kompetanseheving/utdanning Organisasjonsutvikling klubb Kompetanseutvikling idrettsråd Kompetanseheving skole/SFO og barnehage Kompetansenettverk Samarbeid med: - Oppland Fylkeskommune - Idrettens kompetansesenter Innlandet, IKI - Hedmark Idrettskrets NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

3 Organisasjonsutvikling i klubb
Organisasjonsutvikling i klubb STARTMØTE - Status – Hvor står klubben i dag? - Hva er klubben god på? - Hva kan klubben bli bedre på? - Synliggjøre utdanningstilbud fra forbund/krets - Definere fokusområdet - Lage fremdriftsplan - Avtale oppfølgingsmøte OPPFØLGINGSMØTE - Evaluering av igangsatte tiltak i klubben - Kartlegge nye behov - Justere eksisterende / lage nye fremdriftsplaner - Motivere til videre arbeid og utvikling OIK dekker kostnadene for FLERIDRETTSLAGENE! NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

4 Organisasjonsutvikling i klubb
Organisasjonsutvikling i klubb KLUBBENS UTVIKLINGSPROGRAM 5 moduler, til sammen timer over 2-4 måneder: Ledelse i klubben. Medlemmet i sentrum. GAP-analyse: Hvor er klubben nå? Hvor er den om 3 år? Klubben og norsk idrett. Moderne ledelse for å utvikle alle i klubben. OIK dekker kostnadene for FLERIDRETTSLAGENE! NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

5 Organisasjonsutvikling i klubb
TEMAKVELDER / KURS Tar opp temaer etter klubbens ønske og behov, for eksempel: - Coaching og kommunikasjon - Møteledelse Teambuilding - Klubbens virksomhetsplan Coachende kursledelse - Prosjektstyring Argumentasjonsteknikk - Idrettens organisering og lover Konflikthåndtering - Idrettsskader Økonomi/regnskap - Barneidrettsbestemmelsene Idrettens rammebetingelser - Kost / ernæring Anlegg generelt - Tilrettelegging av aktivitet for delt. m spesielle behov Hvis tema er særidrettsspesifikt arrangeres temakvelden i samarbeid med særkretsen, for eksempel: skileik og ballsidighet. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

6 Aktivitetslederkurs i barneidrett
Aktivitetslederkurs i barneidrett For hvem: Klubber, SFO- og barnehagepersonell Mål: - gi dem kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem motivert til å tilrettelegge og gjennomføre aktivitet. Lære om: - mål og verdier i barneidrett. - barns utvikling og lekens betydning. Lek inne og ute. - uteområdets betydning for spontan lek og aktivitet. Skileik / uteaktivitet. - tilvenning og opplæring til idrett - og planlegging. Ballsidighet.  4 moduler på til sammen 16 timer Praktisk læring i stor del av kurset. OIK dekker kostnadene for idrettslagene. Europas lottomillionærer er i ferd med å bli verdens rikeste og feteste mennesker i verdens magreste samfunn! Forskning viser, Småbarnsundersøkelsen (MMI): : Barn blir fetere….Barn blir mer inaktive….Barn er motorisk ”klumsete”….Sosiale ulikheter øker – bla med bakgrunn i barns ulike aktivitetsnivå… Færre barn klatrer i trær, går på ski, skøyter, spiller ball på løkka eller går tur i skog og mark. Familiens livsstil og det generelle oppvekstmiljøet er viktig for barns utvikling… NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

7 Opplæring av SFO-personell
Opplæring av SFO-personell NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

8 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE
Idrettsskoler Skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 12 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt. Forskjellige miljøer; sal, løkka, skog, snø, is og vann. Delmål: - Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet Forhinder frafall i tidlig alder gjennom å få prøve ut forskjellige idretter. Søke støtte for oppstart- og utvikling av idrettsskoler. Oppstart: kr 11- eller ,- (< eller > enn 50 barn) Utvikling: kr 8500,- Mer informasjon på og videre under klubbhjelp og støtteordninger NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

9 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE
If Barneidrettsfond Idrettsforbundet og If Skadeforsikring samarbeider om If Barneidrettsfond, som gir økonomisk støtte til gode prosjekter for barn og unge. Støtte til nye og eksisterende prosjekter, innkjøp av utstyr og utgifter til holdningsskapende arbeid. Hver klubb kan få tildelt inntil kroner. Kriterier: For å kunne motta støtte, må prosjektene innfri følgende kriterier: De skal komme barn og unge til gode De skal gi klubben et løft og skape varighet Midlene må brukes i 2010 Det må rapporteres til NIF i form av bilde og en kort rapport når prosjektet er ferdigstilt eller gjennomført For mer informasjon og søknadsskjema, NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

10 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE
Ungdom Hvordan få ungdommen til å bli i idretten? (Basic Action) Hvordan få flere ungdommer inn i idretten? Rekruttere ungdommen inn som trener/leder (Ungtrener-samling) Stimulere idrettslagene til å starte ungdomsgrupper som driver allidrettsgruppe: variert og allsidig tilbud spennende aktiviteter lavterskeltilbud stort sosialt miljø NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

11 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE
Ungdomsutdanning Nytt lederkurs for ungdom år, ferdig i løpet av høsten. ”Jeg vil, jeg kan, jeg tør.” 1.samling: 13 timer. Praksis: 6-10 timer. 2.samling: 12 timer. Hvorfor: - glad i idrett men ingen idrettskarriere. Andre oppgaver i idretten. - bidra - gjør dem rustet til lederansvar og andre oppgaver i klubben. - mer modig og tør påvirke idretten så den blir på deres premisser. Utbyttet: - både for klubben og enkelte individ - de som ønsker ansvarsoppgaver får trene på dette under trygge forhold - økt selvtillit og mestring - bli bedre leder - lære om hvordan idretten fungerer - lære om coaching som lederstil NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

12 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE
FØLG MED PÅ: Kontaktinformasjon: Annika Zell Tlf / NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE


Laste ned ppt "Oppland Idrettskrets Harpefoss"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google