Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Oppland Idrettskrets Harpefoss 7.02.2010 Idrettsfaglig rådgiver v/Annika Zell Fakkelgården Lillehammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Oppland Idrettskrets Harpefoss 7.02.2010 Idrettsfaglig rådgiver v/Annika Zell Fakkelgården Lillehammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Oppland Idrettskrets Harpefoss 7.02.2010 Idrettsfaglig rådgiver v/Annika Zell Fakkelgården Lillehammer

2 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Kompetanseheving/utdanning •Organisasjonsutvikling klubb •Kompetanseutvikling idrettsråd •Kompetanseheving skole/SFO og barnehage •Kompetansenettverk •Samarbeid med: - Oppland Fylkeskommune - Idrettens kompetansesenter Innlandet, IKI - Hedmark Idrettskrets

3 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Organisasjonsutvikling i klubb Organisasjonsutvikling i klubb •STARTMØTE - Status – Hvor står klubben i dag? - Hva er klubben god på? - Hva kan klubben bli bedre på? - Synliggjøre utdanningstilbud fra forbund/krets - Definere fokusområdet - Lage fremdriftsplan - Avtale oppfølgingsmøte •OPPFØLGINGSMØTE - Evaluering av igangsatte tiltak i klubben - Kartlegge nye behov - Justere eksisterende / lage nye fremdriftsplaner - Motivere til videre arbeid og utvikling OIK dekker kostnadene for FLERIDRETTSLAGENE!

4 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Organisasjonsutvikling i klubb Organisasjonsutvikling i klubb •KLUBBENS UTVIKLINGSPROGRAM 5 moduler, til sammen 15-20 timer over 2-4 måneder: -Ledelse i klubben. -Medlemmet i sentrum. -GAP-analyse: Hvor er klubben nå? Hvor er den om 3 år? -Klubben og norsk idrett. -Moderne ledelse for å utvikle alle i klubben. OIK dekker kostnadene for FLERIDRETTSLAGENE!

5 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Organisasjonsutvikling i klubb TEMAKVELDER / KURS Tar opp temaer etter klubbens ønske og behov, for eksempel: - Coaching og kommunikasjon- Møteledelse -Teambuilding- Klubbens virksomhetsplan -Coachende kursledelse- Prosjektstyring -Argumentasjonsteknikk- Idrettens organisering og lover -Konflikthåndtering- Idrettsskader -Økonomi/regnskap- Barneidrettsbestemmelsene -Idrettens rammebetingelser- Kost / ernæring -Anlegg generelt- Tilrettelegging av aktivitet for delt. m spesielle behov Hvis tema er særidrettsspesifikt arrangeres temakvelden i samarbeid med særkretsen, for eksempel: skileik og ballsidighet.

6 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Aktivitetslederkurs i barneidrett Aktivitetslederkurs i barneidrett For hvem: Klubber, SFO- og barnehagepersonell •Mål: - gi dem kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem motivert til å tilrettelegge og gjennomføre aktivitet. •Lære om: - mål og verdier i barneidrett. - barns utvikling og lekens betydning. Lek inne og ute. - uteområdets betydning for spontan lek og aktivitet. Skileik / uteaktivitet. - tilvenning og opplæring til idrett - og planlegging. Ballsidighet. •4 moduler på til sammen 16 timer Praktisk læring i stor del av kurset. OIK dekker kostnadene for idrettslagene.

7 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Opplæring av SFO-personell Opplæring av SFO-personell

8 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Idrettsskoler •Skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 12 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt. Forskjellige miljøer; sal, løkka, skog, snø, is og vann. •Delmål: - Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet. - Forhinder frafall i tidlig alder gjennom å få prøve ut forskjellige idretter. •Søke støtte for oppstart- og utvikling av idrettsskoler. •Oppstart: kr 11- eller 16.000,- ( enn 50 barn) •Utvikling: kr 8500,- Mer informasjon på www.nif.idrett.no og videre under klubbhjelp ogwww.nif.idrett.no støtteordninger

9 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE If Barneidrettsfond •Idrettsforbundet og If Skadeforsikring samarbeider om If Barneidrettsfond, som gir økonomisk støtte til gode prosjekter for barn og unge. •Støtte til nye og eksisterende prosjekter, innkjøp av utstyr og utgifter til holdningsskapende arbeid. Hver klubb kan få tildelt inntil 50.000 kroner. •Kriterier: For å kunne motta støtte, må prosjektene innfri følgende kriterier: –De skal komme barn og unge til gode –De skal gi klubben et løft og skape varighet –Midlene må brukes i 2010 –Det må rapporteres til NIF i form av bilde og en kort rapport når prosjektet er ferdigstilt eller gjennomført •For mer informasjon og søknadsskjema, http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=78482 http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=78482

10 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Ungdom •Hvordan få ungdommen til å bli i idretten? (Basic Action) •Hvordan få flere ungdommer inn i idretten? •Rekruttere ungdommen inn som trener/leder (Ungtrener-samling) •Stimulere idrettslagene til å starte ungdomsgrupper som driver allidrettsgruppe: –variert og allsidig tilbud –spennende aktiviteter –lavterskeltilbud –stort sosialt miljø

11 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Ungdomsutdanning •Nytt lederkurs for ungdom 15-19 år, ferdig i løpet av høsten. ”Jeg vil, jeg kan, jeg tør.” •1.samling: 13 timer. Praksis: 6-10 timer. 2.samling: 12 timer. •Hvorfor: - glad i idrett men ingen idrettskarriere. Andre oppgaver i idretten. - bidra - gjør dem rustet til lederansvar og andre oppgaver i klubben. - mer modig og tør påvirke idretten så den blir på deres premisser. •Utbyttet: - både for klubben og enkelte individ - de som ønsker ansvarsoppgaver får trene på dette under trygge forhold - økt selvtillit og mestring - bli bedre leder - lære om hvordan idretten fungerer - lære om coaching som lederstil

12 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE FØLG MED PÅ: www.idrett.no/oppland Kontaktinformasjon: Annika Zell Tlf. 612 79 425 / 99 70 88 34 annika.zell@nif.idrett.no


Laste ned ppt "NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Oppland Idrettskrets Harpefoss 7.02.2010 Idrettsfaglig rådgiver v/Annika Zell Fakkelgården Lillehammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google