Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stormøte 02.november 2009. Klubbesøk 26.august 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stormøte 02.november 2009. Klubbesøk 26.august 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stormøte 02.november 2009

2 Klubbesøk 26.august 2009

3 Formålet med dette møtet Sette i gang en prosess som har til formål å styrke klubben på områder som man selv mener at man har et utviklingspotensiale på. Resultatet av en slik prosess vil på kort og lang sikt gi et bedre tilbud til barn, ungdom og voksne i klubben.

4 Målsetting med møtet: •Gi og få informasjon om: - Status, og videre muligheter for utvikling og forbedring i klubben(e) - Samarbeid mellom klubb og krets.

5 Agenda ved klubbesøk •Presentasjon av BFK •Presentasjon av klubb •Status •Fokus på klubbutvikling •Utdanning •Anlegg •Aktivitet •Relasjonsbygging

6 Buskerud Fotballkrets ”ca 5% av fotball-Norge” - 90 klubber - 1.427 lag - 18.000 spillere - 150 dommere

7 BFK – sesongen 2009

8 • Visjon: - Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle

9 Hva er fotballkretsens oppgave? KAMPEN KlubbutviklingAnleggsutviklingSpillerutvikling Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle - dato - tid - bane - dommer

10 Status i klubben: •Bødalen

11 Hvordan komme i gang med klubbutvikling ? •Klubben og styret må erkjenne behov for forbedring. •Klubben eier prosessen – kretsen kan hjelpe. •Finn utviklingsområder – start med det du har lyst til å gjøre. •Engasjere flest mulig og sentrale personer i klubben. •Klubben må finne sin måte å drive prosessen på.

12 Det er gøy å jobbe med klubbutvikling  Befriende - å kunne legge bort daglige ”problem”.  Motiverende – å diskutere ”hva kan vi gjøre” – ”hva vil vi gjøre”!  Spennende – å være med å forme klubben!  Engasjerende – å arbeide sammen med andre.  Inspirerende – å oppleve fellesfølelsen i en utviklingsprosess.

13 Klubb utvikling Anlegg Miljø Trener Org. Leder Spiller Aktivitet Dommer Økt kompetanse = MER og BEDRE aktivitet

14 Utdanningsplan •Fotballutdanning på 1 – 2 – 3 –Leder –Trener –Dommer –Fair Play •Todeling: –”Utdanning” –”Temakurs” •Arrangeres i: –KLUBB –Sone/Region –Krets –Forbund

15 Gruppeoppgave - Klubbutvikling •Hva er de største utfordringene i klubben? •Hva kan vi ta tak i og forbedre på kort sikt? •Hva bør vi jobbe med på litt lengre sikt? •Samarbeidsområder

16 Støtteverktøy Hvor er vi? Hva vil vi? Hvordan kommer vi dit? Hvorfor skal vi dit? Hva hindrer oss? Hvilke alternative veier finnes til målet? Vi skal hit Veien Vi er her

17 Aktuelle temaer å diskutere •Fair Play og holdninger •Klubbens mål •Handlingsplan og/eller sportsplan •Tiltaksplan eller Årshjul •Organisasjon / Struktur •Anleggssituasjon •Dommere / Dommerkontakt •Ledere •Trenere / Trenerkoordinator •Kompetansenivå / utdanningsaktivitet –Utdanningskontakt •Aktivitetstilbud gutter og jenter •Frivillige

18 Separate møter med klubbstyrene Stormøte med klubbene separat Oppstartsmøte Oppsummering med styrene Implementering Oppfølging i klubbene 4 1 2 3 5 6 Fremdriftsplan

19 Oppsummering •Hva gjør vi videre? •Avtale aktiviteter og tiltak! •Neste møte

20 Handlingsplan 2009 Buskerud Fotballkrets VISJON: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle MÅL: •Mer og bedre aktivitet •Flere utdannede ledere og trenere Virkemidler: • Klubbutvikling • Anlegg • Utdanning • Aktivitetsutvikling • Spillerutvikling • Fair Play

21 Handlingsplan 2009 Buskerud Fotballkrets Prioritering: •Klubbutvikling: –Jenter i klubb –Ungdom i klubb –Trenerkoordinator –Dommerkontakt •Anleggsutvikling: –Kunstgress –Ballbinger •Utdanning: –”Alle tillitsvalgte skal ha Leder 1 kurs” –”Alle trenere i barnefotballen skal ha Aktivitetsleder kurs” –Dommerutdanning –Kompetansehelg (fagkurs)

22 Handlingsplan 2009 Buskerud Fotballkrets Prioritering forts.: •Aktivitetsutvikling: –Beholde flere lengre (ungdomsfotballen) –5`er og 7`er fotball i tillegg til 11`er –Antall innbyttere i barnefotball –Rene jentelag –Futsal –Fotball for alle/Fargerik fotball •Spillerutvikling: –Klubbintern spillerutvikling (differensiering/hospitering) –By/sone lag (optimalisert modell) –Kretslag –Jenteprosjekt –BFK Talent –Trenerutvikling

23 Handlingsplan 2009 Buskerud Fotballkrets Prioritering forts.: •Fair Play –Klubbesøk –”et sett av verdier” –Fokus under all utdanning •Generelt: –3. og 4. divisjons seminarer –ABC for klubber og lag –folder –Instruktørsamling(er) –Forum for daglig leder i klubb –Terminlistemøter –Tine Fotballskole –”Toppklubb ut i breddeklubb”

24 ”Det handler om respekt” •Fotballglede – ”Den gode opplevelsen” •FOR respekt og FOR begeistring •Trenere, spillere, ledere og foreldre (Foreldrevettregler) •Sunn fornuft •Vi ønsker velkommen slik vi selv vil bli mottatt - gjelder mot gjestende lag og dommere. •Kamparenaen - slik vi best kan få den (oppmerking, mål, nett osv.) •Kampslutt - "tap og vinn med samme sinn". Takke for kampen og respekter avgjørelser tatt i løpet av kampen. •Vi forlater arenaen som gode ambassadører for fotballen.

25 Fire prioriterte områder fremover •Klubbutvikling –Utdanning •Spillerutvikling •Anleggsutvikling •Aktivitetsutvikling


Laste ned ppt "Stormøte 02.november 2009. Klubbesøk 26.august 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google