Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldre som en reell ressurs  Hjem-skole-samarbeid  Rollemodeller  Engasjement www.mir.org.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldre som en reell ressurs  Hjem-skole-samarbeid  Rollemodeller  Engasjement www.mir.org."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldre som en reell ressurs  Hjem-skole-samarbeid  Rollemodeller  Engasjement www.mir.org

2 Mål:  Etablere nettverk av minoritetsspråklige foreldre som kan snakke direkte med andre foreldre på sitt morsmål på skolene  Skape debatt innad i miljøene om viktigheten av å støtte barna i skolen  Oppmuntre foreldre til å starte egne grupper i kommunene. Det bør være foreldrestyrte nettverk i alle kommuner/fylker  Utvikle modeller for at foreldre kan støtte barna i læring etter sine evner og ferdigheter  Utvikle modeller for hjem-skole-samarbied på foreldrenes premisser  Å være en tydelig stemme i samfunnsdebatten Ideologi: Alle foreldre er likeverdige og en unik ressurs for sine barn. Vi ønsker å være gode rollemodeller både i skolen og i samfunnet. Vi vil aktivt støtte familier i sitt møte med den norske grunnskolen. Hjem-skole-samarbeid er noe alle foreldre er kvalifisert til og ikke kun de som kan best norsk eller har mest utdanning. www.mir.org

3 Styret - Kommer fra hele landet og jobber aktivt med strategi for utvikling av nettverket Kommunenivå - Aktive personer i kommunene som koordinerer lokale aktiviteter og holder innlegg på møter med foreldre, lærere og politikere, skolebyråkrater osv. Lokalt- Personer som arbeider i lokalmiljøet direkte med foreldre, skolen og egne barn MiR- sentralt M-K MiR- kommmune Mir-lokaltMiR-lokalt M-K www.mir.org MiR-struktur

4 Metode Top-down strategi: Politikere, kommuner, statlige inst., beslutningstakere Påvirkning av skolenes fokus på samarbeidet mellom hjem og skole Bottom-up strategi: innvandrerorg. miljøer og ressurspersjoner (MiR) Kunnskap og informasjon til skolene (FUG, Nafo, forskere) www.mir.org

5 Minimumskrav: 8 timers kurs som inkluderer  Grunnleggende kunnskap om foreldreorganisering i Norge, forankring i tradisjon og opplæringsloven  Grunnleggende kunnskap om Stortingmelding 14 – om foreldremedvirkning  Grunnleggende kunnskap om FUG og dets formål  Grunnleggende kunnskap om forskning som viser hvorfor det er viktig at foreldre og lærere samarbeider  Grunnleggende kunnskap om barnas rettigheter og foreldres rettigheter i skolen og om hvor du henvender deg for å få hjelp  Grunnleggende kunnskap om hva som er bra for barnas læring, spesielt med fokus på barn som ikke har norsk som morsmål  Grunnleggende kunnskap om hvordan man veileder foreldre og holde innlegg på møter (presentasjonsteknikk) www.mir.org

6 Et annet tiltak: Familielæring  Å oppmuntre kommunikasjon mellom generasjonene  Å bli bevisst hvordan generasjonene kan støtte hverandre  Å oppmuntre til viderelæring og jobb  Å øke deltakernes selvtillit knyttet til læring og hvordan de kan hjelpe barna å lære  Man lærer om hvordan barna lærer og voksne lærer gjennom forskjellige læringsstiler  Visuell  Auditiv  Deltakere blir kjent med flere voksne og får et nettverk  Barna blir flinkere på skolen  Utprøving av modellen i Norge fra oktober, 15 deltakere www.mir.org

7 Lokal MiR-gruppe på Linderud skole  Skolen har hatt møter med 7 språkgrupper og foreldrene er interessert i å være med i MiR: somalisk, urdu, arabisk, kurdisk, tamilsk, vietnamesisk og tyrkisk  Skolen stiller lokaler til disposisjon  MiR ha fremskaffet midler til leksehjelp på barnas morsmål  2-4 foreldre fra hver språkgruppe koordinerer sin gruppe og en morsmålslærer på skolen holder i trådene  Foreldrene er opptatt av at barna skal bli flinkere på skolen, men ønsker også å bli kjent med hverandre og delta i fritidsaktiviteter  Kronikk-skrive-kurs og møter med skolebyråd www.mir.org

8 Hva fører tiltakene til?  Tillit/medvirkning  Konferansetimer  Hjemmebesøk  Regelmessig tlf. kontakt  Sosiale møtearenaer  Bli kjent med andre foreldre  Foreldregrupper  Foreldremøter med gruppearbeid  Foreldrestyrte aktiviteter (turer, leksehjelp osv.)  Trygg foreldrerolle  God informasjon  Sosialt nettverk  Taes på alvor av skolen  Hvordan hjelpe barna?  Skoleresultater  Leksehjelp  Støtte barna, interesse, skape positive forventninger  Rutiner og grensesetting www.mir.org


Laste ned ppt "Foreldre som en reell ressurs  Hjem-skole-samarbeid  Rollemodeller  Engasjement www.mir.org."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google