Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrett En gjennomgang av regelverket. Oversikt over regelverket  Lov om arbeidsmiljø (fra 17. juli 2005)  Forholdet mellom individuell og kollektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrett En gjennomgang av regelverket. Oversikt over regelverket  Lov om arbeidsmiljø (fra 17. juli 2005)  Forholdet mellom individuell og kollektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrett En gjennomgang av regelverket

2 Oversikt over regelverket  Lov om arbeidsmiljø (fra 17. juli 2005)  Forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett  Generelt om juridisk metode – spesielt om metode i arbeidsretten  Grunnleggende interessemotsetning i arbeidsretten?

3 Arbeidsavtalen  Arbeidsmiljøloven § 14-5 (jfr. § 1-8)  Krav til innhold § 14-6 og tariffavtalen  Annonsering som del av avtalen?  Aml. § 13-4  Likestillingsloven  Diskrimineringsloven  Utvelgelse – aml. kap 14 og 16-3 (3), vml., aml. kap. 11

4 Arbeidsmiljøet  Aml. § 4-1 – fullt forsvarlig arbeidsmiljø  §§4-2 til 4-4 om krav til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet  Aml. kap. 5 om registrering av skader m.m  Aml. Kap. 6 og 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

5 Arbeidstid  Aml. Kap. 10  Unntak for ledere og de i «særlig uavhengige stillinger»  «Kårstødommen» om kva som ligg i å stå til disposisjon for arbeidsgiver  Forsvarlige ordninger  Overtid (bot til Ernst & Young)bot til Ernst & Young  Arbeidstilsynet

6 Likebehandling  Arbeidsmiljølov, likestillingslov og diskrl.  Reglane håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet  Reglane gjelder under hele arbeidsforholdet  Aml. § 2-5 jfr. Kap. 13 (§13-8 om bevisbyrde)

7 Varsling  Aml. § 2-4 flg. Og § 3-6  Kritikkverdige forhold  Beskyttelse mot gjengjeldelse varsling ved Sandviken sykehusvarsling ved Sandviken sykehus

8 Lønn  Ulike måter å fastsette lønn på  Timelønn og prestasjonsløn  Utbetaling § 14-15

9 Sykefravær, sykelønn og permisjoner  Folketrygdloven  Sykefravær  Arbeidsgiverperioden, jfr. Ftrl. § 8-19  Permisjon

10 Ferie  Ferieloven  Opptjeningsår og ferieår

11 Rasjonalisering, oppsigelse og avskjed  Arbeidsmiljølovens kap. 15  Rasjonalisering  Oppsigelse  Avskjed

12 Bedriftslederansvar  Hvem er bedriftsleder?  Straffeansvar etter spesiallovgivning som forurensingsloven, skatteloven og markedsføringsloven  Aml. § 19-1

13 Lov om yrkesskadeforsikring  Arbeidsgiver plikter å tegne forsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom jfr. Yrkesskadeforsikringsloven  Må være på arbeidssted i arbeidstiden  Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepene jfr. § 1-8  Skadeerstatningsloven § 2-1

14 Spesielt om styringsrett og lojalitetsplikt  Restkompetanse  Kontroll/ overvåking  Lojalitetsplikten


Laste ned ppt "Arbeidsrett En gjennomgang av regelverket. Oversikt over regelverket  Lov om arbeidsmiljø (fra 17. juli 2005)  Forholdet mellom individuell og kollektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google