Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ferieloven Turid Hatland. 2 Formål Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ferieloven Turid Hatland. 2 Formål Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ferieloven Turid Hatland

2 2

3 Formål Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid. Feriefritid er ikke bare en rett for arbeidstakeren, men arbeidsgiveren har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidstakeren får ferie. Gjelder for alle særlige regler for fiskere, arbeidstakere på skip og arbeidstakere på Svalbard 3

4 Lovens ufravikelighet Lovens bestemmelser kan ikke fravikes til skade for arbeidstakeren Man kan altså avtale bedre vilkår, men ikke dårligere Unntatt der det står uttrykkelig at bestemmelsene kan fravikes 4

5 Når vi snakker om ferie skiller vi mellom: 5

6 Ferieår – opptjeningsår Man må først opptjene feriepenger som så kommer til utbetaling når man tar ferie året etter. Ferieår og opptjeningsår følger kalenderåret Retten til feriefritid er ikke avhengig av rett til feriepenger (feriegodtgjørelse) 6

7 Hvor lang er ferien? Ferieloven 25 virkedager (fire uker og èn dag) Tariffoppgjør 30 virkedager (2002 tariffavtale) ga mange arbeidstakere en femte ferieuke. De over 60 år har krav på 6 virkedagers ekstra ferie Gjelder de som fyller 60 år i løpet av ferieåret Skiller seg fra annen ferie på flere måter 7

8 Virkedager Alle dager unntatt: Søndager Lovbestemte helge- eller høytidsdager Andre fridager som faller i ferien, regnes som feriedager (friskift, opparbeidede fridager e.l.) Oppdeling av ferien i enkeltdager Har ikke krav på ny fritid som erstatning for at slike fridager faller sammen med feriedager 8

9 Hvem bestemmer når ferien skal tas? 9

10 Restferien Resten av ferien (en uke og en dag) kan arbeidstakeren kreve at skal avvikles i sammenheng 10

11 De over 60 år De over 60 år kan normalt selv bestemme når de vil ta ekstraferien Kan deles opp i enkeltdager Kan ikke legges til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter i produksjon eller for systematisk ferieavvikling for de andre ansatte 11

12 Informere arbeidstaker 12

13 Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Eventuell avvikling av ferie vil da forskyve permisjonen tilsvarende den perioden en har ferie. 13

14 Syk under ferien 14

15 Overføring av ferie skriftlig avtale Overført ferie på grunn av sykdom kommer i tillegg til eventuelt annen avtalt overføring 15

16 Nyansettelse Tiltrådt senest 30. september i ferieåret for å ha krav på full ferie hos ny arbeidsgiver. Gjelder også ekstraferie for de over 60 år De som tiltrer før 15. august kan kreve 3 uker sammenhengende ferie Forutsetning at ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidstaker Tiltrer man etter 30. september, har man bare krav på 6 virkedager (en uke) hos den nye arbeidsgiveren. 16

17 De uten full opptjening Kan unnlate å ta ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet, f.eks: Ved stor lønnsendring Også ekstraferien for de over 60 år Men er det fellesferie må også de uten full opptjening ta ferie 17 Nyansettelse

18 Deltidsansatte Deltidsansatte som bare arbeider enkelte dager i uken, vil normalt måtte regne med også de øvrige virkedagene i uken ved beregning av ferien. Ferieloven opererer også bare med hele feriedager uansett hvor mange timer det arbeides 18

19 Ferie i oppsigelsestiden Oppsigelse fra arbeidstaker Oppsigelse fra arbeidsgiver 19

20 20


Laste ned ppt "Ferieloven Turid Hatland. 2 Formål Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google