Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalenheten RETTIGHETER OG PLIKTER - ansettelsesforhold i Bærum kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalenheten RETTIGHETER OG PLIKTER - ansettelsesforhold i Bærum kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalenheten RETTIGHETER OG PLIKTER - ansettelsesforhold i Bærum kommune

2 Personalenheten Arbeidsavtale •Alle ansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale i hvert stillingsforhold/arbeidssted •Arbeidsavtalen gir både rettigheter (lønn, ferie, forsikringer) og plikter (arbeidstid og arbeids- oppgaver) •Kan ikke ha over 100 % stilling totalt i Bærum kommune

3 Personalenheten Ansattes plikter •Ansatte skal overholde fastsatt/avtalt arbeidstid •Bærum kommunes arbeidsreglement skal overholdes •Ansatte skal utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til avtale/stillingsinnhold •Brudd på arbeidsavtale kan føre til advarsel eller i alvorlige tilfeller oppsigelse/avskjed

4 Personalenheten Etiske retningslinjer •Kommunens innbyggere skal ha tillit til kommunen og kommunens ansatte •Kommunens ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste

5 Personalenheten Etiske retningslinjer forts Jeg skal derfor: •opptre redelig i alle forhold (samvittighetsfullt) •opptre upartisk og profesjonelt •unngå personlige fordeler som kan påvirke meg i jobben (eks. gaver) •ikke tilgodese familie, venner og bekjente •si i fra hvis jeg oppdager kritikkverdige forhold

6 Personalenheten Etiske retningslinjer forts Som tjenesteyter i ditt møte med brukere skal du: •Vise respekt for enkeltindividet •Ivareta brukernes velferd og sikkerhet •Beskytte brukerne og deres pårørende ved å ivareta taushetsplikten

7 Personalenheten Taushetsplikt •Alle skal ha lest og signert taushetserklæring •Du har taushetsplikt om alle personlige forhold bruker, deres familier og dine kolleger •Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet arbeidsforhold

8 Personalenheten Politiattest •Politiattest må foreligge ved tiltredelse og må ikke være eldre enn 3 måneder •Gjelder personell i barnehager, barneverntjenesten, grunn- og videregående skole og helsepersonell som yter helsetjenester til barn eller personer med utviklingshemming •Søknadsskjema må inneholde opplysninger om arbeidsoppgaver, ikke bare tjenestested/tittel

9 Personalenheten Utdanningspermisjoner •Ansatte har rett til permisjon med lønn eksamensdager og de nærmeste to dager før eksamen dersom dette er arbeidsdager •Ansatte i deltidsstillinger gis tilsvarende permisjoner og lønn forholdsmessig •Gruppe/hjemmeeksamen regnes som én eksamensdag og det gis to lesedager

10 Personalenheten Melding om sykdom • Melding om sykdom skal gis til arbeidsleder, egenmelding og sykemelding sendes arbeidsgiver- –Melding gis snarest • Meldeplikt gjelder både ved egenmelding og sykmelding/legeerklæring •Manglende melding kan føre til ureglementert fravær og trekk i lønn

11 Personalenheten Egenmelding ved sykdom •Egenmelding kan først benyttes etter to måneders ansettelse, før det må legeerklæring leveres • Egenmeldingsskjema må fylles ut og leveres arbeidsgiver når du er tilbake på arbeid •Egenmelding kan benyttes for inntil 24 dager pr. siste 12 måneder– max 8 kalenderdager sammenhengende (inkl arbeidsfrie dager)

12 Personalenheten Tap av rett til egenmelding •Ved misbruk av egenmelding eller mistanke om dette kan den ansatte tape retten til å benytte egenmelding •Den ansatte skal gis anledning til å uttale seg om saken •Rett til å benytte egenmelding skal vurderes på nytt etter 6 måneder

13 Personalenheten Oppsigelse •Oppsigelse skal skje skriftlig •Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder fra oppsigelsesdato


Laste ned ppt "Personalenheten RETTIGHETER OG PLIKTER - ansettelsesforhold i Bærum kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google