Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynet 2 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Jon Helge Vaeng Rådgiver Arbeidstilsynet Nord-Norge Tilsynskontor Tromsø Ansatt siden 01.09.1997.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynet 2 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Jon Helge Vaeng Rådgiver Arbeidstilsynet Nord-Norge Tilsynskontor Tromsø Ansatt siden 01.09.1997."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeidstilsynet 2 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Jon Helge Vaeng Rådgiver Arbeidstilsynet Nord-Norge Tilsynskontor Tromsø Ansatt siden 01.09.1997 (- 8 mnd vikariat i Helsetilsynet i Troms 2005/2006) Utdanningsmessig bakgrunn som økonom og fysioterapeut Har jobbet mye mot helsesektoren (hjemmetjenesten, sykehjem og sykehus)

3 Arbeidstilsynet 3 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Tema: Resultater fra Arbeidstilsynet Nord-Norges satsing mot sykehjem 2008-2009

4 Arbeidstilsynet 4 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra Rett Hjem-kampanjen 2003-2007; Nord-Norge 3 tilsynsrunder: 2003 – 2004 – 2007

5 Arbeidstilsynet 5 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra Rett Hjem-kampanjen 2003-2007; Nord-Norge forts… 2007: 48% av enhetene jobbet systematisk for å redusere uheldig tidspress 64% av enhetene jobbet systematisk for å redusere uheldige arbeidsstillinger og tunge løft 44% av enhetene jobbet systematisk for å redusere vold og trusler Det var fortsatt klare forbedringsområder å gripe fatt på i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, men det var i alle fall noe aktivitet på området. Ut fra dette forventet Arbeidstilsynet at det også var minst like stor aktivitet når det gjaldt det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på sykehjem. Men hva så vi?.........

6 Arbeidstilsynet 6 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra sykehjemskampanjen i Nord-Norge 2008-2009 Tidsperiode: April 2008 – Mars 2009 Antall sykehjem besøkt: 78 (Finnmark: 18 – Troms: 26 – Nordland: 34) Antall sykehjem med et eller flere avvik: 74(95%)

7 Arbeidstilsynet 7 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra sykehjemskampanjen i Nord-Norge 2008-2009 Hovedtemaer i tilsynene: –Generelt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid –Tilrettelegging og ivaretakelse av det fysiske arbeidsmiljøet –Tilrettelegging og ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet –Organisering av arbeidet –Oppfølging av sykefravær –Varsling av kritikkverdige forhold

8 Arbeidstilsynet 8 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra sykehjemskampanjen i Nord-Norge 2008-2009 Antall sykehjem med en eller flere mangler i forhold til Generell HMS:Ant.Andel –Generelle rutiner (kartlegging, avviksbehandling, ansvar og oppgaver, etc.)5976% –Opplæring i å forebygge og håndtere vold og trusler3545% –Opplæring i forflytningsteknikk og bruk av hjelpemidler3241% –Opplæring av ledere1823% –Rutiner for konflikthåndtering3140% –Rutiner for helsekontroll av nattevakter1013%

9 Arbeidstilsynet 9 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra sykehjemskampanjen i Nord-Norge 2008-2009 Antall sykehjem med en eller flere mangler i forhold til Ant.Andel –Tilrettelegging og ivaretakelse av det fysiske arbeidsmiljøet:2735% –Tilrettelegging og ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet:2026%

10 Arbeidstilsynet 10 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra sykehjemskampanjen i Nord-Norge 2008-2009 Antall sykehjem med en eller flere mangler i forhold til Organisering av arbeidet:Ant.Andel –Tilrettelegging for å forebygge helsebelastende tidspress5267% –Tilrettelegging for- og bruk av vernetjenesten2127% –Tilknytning til- og bruk av bedriftshelsetjenesten45%

11 Arbeidstilsynet 11 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra sykehjemskampanjen i Nord-Norge 2008-2009 Antall sykehjem med en eller flere mangler i forhold til Ant.Andel –Oppfølging av sykefravær:00 –Varsling av kritikkverdige forhold:4760%

12 Arbeidstilsynet 12 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Resultater fra sykehjemskampanjen i Nord-Norge 2008-2009 Hovedkonklusjoner:  I 3/4 av de besøkte sykehjemmene var det klare mangler i HMS-arbeidet  I 2/3 av de besøkte sykehjemmene opplevde de ansatte helsebelastende tidspress  I 6 av 10 av de besøkte sykehjemmene var det ikke lagt til rette for varsling av kritikkverdige forhold  Samtlige besøkte sykehjem hadde rutiner for oppfølging av sykefravær

13 Arbeidstilsynet 13 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Til slutt litt om melding av uheldige forhold knyttet til arbeidsplassen Helsepersonelloven § 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter ”Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.” Arbeidsmiljøloven § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt (2) Arbeidstaker skal: ”straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andrearbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet” ”avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse” ”melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet”

14 Arbeidstilsynet 14 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Melding av uheldige forhold knyttet til arbeidsplassen forts… Arbeidstilsynet har etter våre tilsyn både i hjemmetjenesten, på sykehjem og på sykehus inntrykk av at helsepersonell er betraktelig mye flinkere til å melde fra om uheldige forhold som vedrører pasienter/brukere enn forhold i eget arbeidsmiljø. Hvorfor er det slik?

15 Arbeidstilsynet 15 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Helt til slutt: Kommunikasjon kan være en utfordring….


Laste ned ppt "Arbeidstilsynet 2 Norsk sykepleierforbund Bodø 26.11.2009 Jon Helge Vaeng Rådgiver Arbeidstilsynet Nord-Norge Tilsynskontor Tromsø Ansatt siden 01.09.1997."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google