Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi tar miljøansvar for våre produkter  Elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter  EE-forskriften pålegger importører/produsenter å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi tar miljøansvar for våre produkter  Elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter  EE-forskriften pålegger importører/produsenter å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi tar miljøansvar for våre produkter  Elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter  EE-forskriften pålegger importører/produsenter å samle inn og behandle kasserte elektriske og elektroniske produkter  Vi er medlem i RENAS –returselskapet for næringselektro  Vi betaler et miljøgebyr for våre produkter  Kasserte produkter kan leveres gratis til RENAS’ mer enn 140 mottak, eventuelt leveres til forhandler eller kommunalt avfallsmottak  Riktig behandling sikrer at miljøgiftene ikke havner på avveie

2 Hva skjer med avfallet? De kasserte produktene demonteres. Komponenter med helse- og miljøskadelige stoffer fjernes før øvrige materialer gjenvinnes. Stoff som tas ut er bl.a. kvikksølv, PCB, kadmium, bly og bromerte flammehemmere.

3 Velg riktig leverandør  Lovverket krever at importører/produsenter av elektriske produkter deltar i en innsamlingsordning.  Enkelte leverandører står utenfor den kollektive returordningen, og oppfyller heller ikke kravene i forskriften på andre måter  De er gratispassasjerer i ordningen  Ditt valg av leverandør har betydning for miljøet  Velg en leverandør som tar miljøansvar for sine produkter


Laste ned ppt "Vi tar miljøansvar for våre produkter  Elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter  EE-forskriften pålegger importører/produsenter å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google