Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVSETNINGSMULIGHETER FOR FORURENSEDE GRAVEMASSER VED TORE FROGNER 1.LOVER OG REGLER 2.MASSETYPER 3.GRAVEMENGDER OG DISPONERING 4.FLASKEHALSER OG KRITISKE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVSETNINGSMULIGHETER FOR FORURENSEDE GRAVEMASSER VED TORE FROGNER 1.LOVER OG REGLER 2.MASSETYPER 3.GRAVEMENGDER OG DISPONERING 4.FLASKEHALSER OG KRITISKE."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVSETNINGSMULIGHETER FOR FORURENSEDE GRAVEMASSER VED TORE FROGNER 1.LOVER OG REGLER 2.MASSETYPER 3.GRAVEMENGDER OG DISPONERING 4.FLASKEHALSER OG KRITISKE FAKTORER

2 kapittel 2 i forurensningsforskriften, ”Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Avfallsforskriften Kap. 9 Deponering av avfall Forurensningsloven Regelverk forurenset

3 1.Forskriften gjelder ved terrenginngrep på tomter der det er grunn til å ha mistanke om forurensninger i grunnen. Dette gjelder både ved bygging, graving, planering og oppfylling. 2.Med forurenset grunn menes all grunn (både fyllmasser og naturlig grunn) der konsentrasjonene av miljøgifter oversiger fastsatte normverdier (såkalt SFT-norm). Normverdiene er gitt i vedlegg til forskriften. 3.Dersom det påvises forurensning over normverdiene skal det utarbeides en tiltaksplan som skal beskrive nødvendige tiltak for å forhindre uønsket spredning og eksponering av forurensing. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen før det blir gitt igangsettingstillatelse til grunnarbeider iht. plan- og bygningsloven. 4.Alle forurensede masser som ikke omdisponeres innenfor tiltaksområdet skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

4 STERKT FORURENSET MASSE/ BEHANDLING FARLIG AVFALL MODERAT FORURENSEDE MASSER STERKT FORURENSET MASSE / BEHANDLING LAVT FORURENSEDE MASSER Massetyper ØKENDE INNHOLD AV TUNGMETALLER ØKENDE INNHOLD AV ORGANISKE MILJØGIFTER RENE MASSER

5

6 Lett forurensede jordmasser er jordmasser som kan ha et lite, naturlig* eller menneskeskapt, innhold av stoffer som i store mengder anses som miljø- eller helsefarlige, f.eks. gravemasser fra utbyggingsprosjekter i tettstedsområder og byer. Byfyllmasse er en fylling med gravemasser fra byen og kan inneholde gammelt riveavfall, høyt organisk innhold og forbrenningsrester. *Jordmasse med naturlig forhøyet bakgrunnsnivå anses å være forurenset.

7

8

9 MENGDER • I ”Stor” Oslo ble det til sammen i 2008 generert i størrelsesorden 2 millioner m 3 med rene og lett forurensede gravemasser hvert år. Hva skjer med disse ?

10 DISPONERING  Nylig SFT undersøkelse viser at godkjente mottak i Vestfold (NOAH), Buskerud (Lindum, Oredalen, Nilsemarka), Oslo (Grønmo) og Akershus (Dal-Skog, Esval, Bøler og Ødegård) mottok i 2008 ca. 500.000 m3 med forurensede masser til deponering eller behandling.  En stor andel av gravemassene er masse med naturlige bakgrunnsverdier høyere enn gjeldende normverdiene blir levert på områder med tilsvarende bakgrunnsverdier (Enebakk, Lørenskog, Vinterbro).  En stor andel av massene er rene og blir levert godkjente mottak for rene masser. F.eks oppfylling av ravinedaler, forsenkninger i terrenget, og leirtak

11 Bøler Dal Skog Ødegård Lindum Oredalen Nilsemarka Grønmo Esval NOAH

12 IGGraving Sortering Transport Godkjente mottak FLASKEHALSER OG KRITISKE FAKTORER Massedisponering: Økonomi - Tilgjengelig tid - Omfang av forurensing - Type forurensing – Fremtidig bruk av lokaliteten


Laste ned ppt "AVSETNINGSMULIGHETER FOR FORURENSEDE GRAVEMASSER VED TORE FROGNER 1.LOVER OG REGLER 2.MASSETYPER 3.GRAVEMENGDER OG DISPONERING 4.FLASKEHALSER OG KRITISKE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google