Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Miljøgifter og gjenvinning Ruteretur i dag og veien videre Eirik Wormstrand Ruteretur as Byggavfallskonferansen 2013 Oslo 31 jan – 1 feb 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Miljøgifter og gjenvinning Ruteretur i dag og veien videre Eirik Wormstrand Ruteretur as Byggavfallskonferansen 2013 Oslo 31 jan – 1 feb 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Miljøgifter og gjenvinning Ruteretur i dag og veien videre Eirik Wormstrand Ruteretur as Byggavfallskonferansen 2013 Oslo 31 jan – 1 feb 2013

2 Innhold  Litt om glassets historie  Rutereturs retursystem  Retursystemet  Behandling av PCB-rutene  Finansiering  Våre deltakere  Veien videre  Gjenstående mengder  Rammebetingelser  Isolerglassruter med klorparafiner  Produsentansvar for ruter med klorparafiner?  Fremtiden

3  Første funn i Egypt fra 5000 år f.Kr.  Stor produksjon rundt 1500 år f.Kr.  Øya Murano ved Venezia - sentral fra år 1200-1500 Glassets historie

4  Glassmalerier i kirker og katedraler fra 1200- tallet.  Frankrike og England bygde mange gotiske katedraler på denne tiden  Funn i Norge fra denne tiden, Hvaler, Sarpsborg og Oslo

5 Kronglass  Første vindusglasset Sylinderglass  Tatt i bruk før 1900 Maskinglass  Til Norge i 1928 –store formater- god optisk kvalitet Floatglass  Pilkington i 1959 –dagens metode Fremstilling av glass 6000 tonn pr. uke

6  ” Drammens Glassverk: produserte vindusglass etter sylindermetoden fra 1895 Glassproduksjon i Norge Det Norske Kompanie i 1739 Nøstetangen i 1741, nedlagt i 1777  "Fourcalt”-anlegg for maskinglass i 1928. Lagt ned i 1977

7 Husmorvinduet 1958

8 Vinduets opprinnelige funksjon

9 Vinduets tilleggsfunksjoner Vern mot:  Kulde  Varme  Sol  Brann  Innbrudd  Skudd  Stråling  Støy

10 Passivhus  Mye isolasjon  Lite glass. Aktivhus  Utnytte solenergien  Fokus på beboerne (inneklima) Energifokus

11 Automatikk  Åpne / lukke  Solskjerming Videreutvikling av vindu

12 PCB-rutens gang i retursystemet

13 Lokale mottak  Landsomfattende nett  386 kommunale mottak for farlig avfall  90 % av kommunene er med  Skal primært betjene private og mindre virksomheter  Identifisering og utsortering av PCB- holdige ruter

14 Regional innsamling og mottak

15 Regionale mottak  Landsomfattende nett  18 regionale mottak  I alle fylker  Skal primært betjene virksomheter med større mengder  Samler inn fra lokale mottak  Kontroll av om ruten ansees som PCB- holdig  Forsendelse til behandling

16 Levering av PVB-holdige isolerglassruter Til lokale mottak  privatpersoner leverer gratis  virksomheter betaler en maksimalpris på 1250 kr/tonn som representerer en snittpris 45-50 kr/vindu Til regionale mottak  maksimalpris på 1250 kr/tonn

17 Om ruten klassifiseres som PCB-rute eller ei, bestemmes av produsent og produsentår Følgende skal behandles som PCB-ruter:  Norske isolerglass datert 1965-1975, utenlandske datert til og med 1979. Utenlandske: isolerglass datert 1965-1979 (unntak "Thermopane")  Udatert isolerglass som kan være produsert i perioden Levering av PCB-holdige isolerglassruter

18

19 Behandling i Norge  Forbehandling i Norge  Skiller PCB fra glass og karm  Hovedfraksjoner:  Avstandslist med PCB fugemassen  Karm  Glass

20 Behandling i Finland  Behandling i behandlingsanlegg for farlig avfall  Nedknusing av vinduene  Destruksjon i forbrenningsanlegg  Energi til fjernvarmenett  Glass kommer ut som slagg

21 Finansiering av retursystemet  Finansieringen skjer ved  brukerbetaling (ca 7 %)  produsentene (ca. 93 %)  Avfallsprodusentene betaler inntil  kr. 1250 per tonn ved levering  Deltakere i Rutereturs retursystem betaler et vederlag på:  kr. 12,50 for hver isolerglassrute de sender ut på det norske markedet

22 Våre deltakere (i)  Norske isolerglassprodusenter

23 Våre deltakere (ii)  Importører av isolerglass eller produkter som inneholder isolerglass  vinduer  dører  fasadeelementer

24

25 Gratispassasjerer  Etterhvert som andelen import øker er det vanskeligere å følge opp potensielle deltakere  vanskelig å identifisere  vi har ingen myndighet  liten oppfølging fra KLIF

26 Gjenstående mengder isolerglassruter med PCB i norske bygg Vi antar at gjenstående mengder hovedsakelig finnes i offentlige bygg og i private eneboliger/småhus

27 Gjenstående PCB i isolerglassruter (tonn)

28 Hvilke miljøgifter er benyttet etter PCB- perioden?  Klorparafiner  Ftalater  Nonylfenol, oktylfenol og deres etoksilater  Bromerte flammehemmere  Bis fenol A  Hva med dagens isolerglassruter?

29  Dagens fugemasse produseres ikke i Norge  Eksempel på stoffer som brukes i dagens fugemasse:  polysulfid polymer  thiram  disulfiram  mangandioksid  natrimuhydroksid Hva med dagens isolerglassruter?

30 Stoffene er klassifisert som (én eller flere effekter):  Skadelig/giftig eller meget giftig for vannlevende organismer  Mulig fare for varig helseskade  Mulig fare for fosterskade  Sterkt etsende  Kan gi allergi ved hudkontakt/innånding  Irriterer øyne, luftveien og huden Hva med dagens isolerglassruter? Potensielt sett kan konsentrasjonen av nevnte stoffer være så høy at fugemassen klassifiseres som farlig avfall

31 Hvordan vite hvilke miljøgifter fugelimet inneholder?  Dessverre ingen "lett" måte  Må forholde oss til myndighetene  Eventuelt ta prøver av fugelimet

32 Isolerglassruter med klorparafiner  Påvist i isolerglass produsert fra midten av 1970- tallet og fram til rundt 1990.  Liten kunnskap om hvem som benyttet klorparafiner og i hvilket omfang  En kartlegging* utført blant 1535 ruter indikerer at klorparafiner finnes i fugelimet i:  60 % av rutene produsert i 1976-80  14 % av rutene produsert i 1981-90  Isolerglass med klorparafiner er farlig avfall  Utsortering meget vanskelig med dagens kunnskap  Alle rutene må samles inn * kilde: PCB-Sanering AS

33 Isolerglass produsert etter 1975  1965 – 75PCB  1975 – 80Klorparafiner, Ftalater ?  1980 – 90Klorparafiner, Ftalater ?  Etter 1990Ftalater ? For isolerglassruter etter PCB-perioden dvs etter 1975 er det intet produsentansvar Det er således ingen subsidiert pris Den som kasserer isolerglass må betale for dekning av alle kostnader

34 Produsentansvar for isolerglassruter etter PCB-perioden  Totalt installert ca. 25 mill isolerglassruter i klorparafinperioden (1975-1990)  Dette innebærer en årlig mengde på ca. 700 000 vinduer  Etter 2002 da Ruteretur startet har våre deltakere solgt i overkant av 2 mill isolerglassruter per år  Avfallsmengden vil derfor øke betydelig i årene som kommer 

35 Produsentansvar for kasserte isolerglassruter med klorparafiner  Totalkostnad i for håndtering av isolrglassrutene fra klorparafinperioden (med dagens priser) er ca. 9, 2 milliarder  Hvem skal ta denne kostnaden?  Blir regningen lagt på dagens produsenter/importører blir det et vederlag på ca. 140 kr  Dette tilsvarer ca. 50 % av produktprisen  Det blir lønnsomt å være gratispassasjer

36 Fremtiden ?  Kostnadene må ned  Samle inn alle vinduer  Eventuelt ta ut glasset  Sende rammer med avstandslist til norske forbrenningsanlegg  Prøvebrenning  Vil anleggene være interessert?

37 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "- Miljøgifter og gjenvinning Ruteretur i dag og veien videre Eirik Wormstrand Ruteretur as Byggavfallskonferansen 2013 Oslo 31 jan – 1 feb 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google