Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfallskonferansen 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfallskonferansen 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfallskonferansen 2013
- Miljøgifter og gjenvinning Ruteretur i dag og veien videre Eirik Wormstrand Ruteretur as Oslo 31 jan – 1 feb 2013

2 Innhold Litt om glassets historie Rutereturs retursystem Veien videre
Retursystemet Behandling av PCB-rutene Finansiering Våre deltakere Veien videre Gjenstående mengder Rammebetingelser Isolerglassruter med klorparafiner Produsentansvar for ruter med klorparafiner? Fremtiden

3 Glassets historie Første funn i Egypt fra 5000 år f.Kr.
Stor produksjon rundt 1500 år f.Kr. Øya Murano ved Venezia - sentral fra år

4 Glassmalerier i kirker og katedraler fra 1200-tallet.
Frankrike og England bygde mange gotiske katedraler på denne tiden Funn i Norge fra denne tiden, Hvaler, Sarpsborg og Oslo

5 Fremstilling av glass Kronglass Sylinderglass Maskinglass Floatglass
Første vindusglasset Sylinderglass Tatt i bruk før 1900 Maskinglass Til Norge i 1928 –store formater- god optisk kvalitet Floatglass Pilkington i 1959 –dagens metode 6000 tonn pr. uke

6 Glassproduksjon i Norge
Det Norske Kompanie i 1739 Nøstetangen i 1741, nedlagt i 1777 ” Drammens Glassverk: produserte vindusglass etter sylindermetoden fra 1895 "Fourcalt”-anlegg for maskinglass i Lagt ned i 1977

7 Husmorvinduet 1958

8 Vinduets opprinnelige funksjon

9 Vinduets tilleggsfunksjoner
Vern mot: Kulde Varme Sol Brann Innbrudd Skudd Stråling Støy

10 Energifokus Passivhus Mye isolasjon Lite glass. Aktivhus
Utnytte solenergien Fokus på beboerne (inneklima)

11 Videreutvikling av vindu
Automatikk Åpne / lukke Solskjerming

12 PCB-rutens gang i retursystemet
Avfalls-produsent Lokalt mottak Regionalt mottak PCB-destruksjon Glassgjenvinning Energiutnyttelse

13 Lokale mottak Landsomfattende nett
386 kommunale mottak for farlig avfall 90 % av kommunene er med Skal primært betjene private og mindre virksomheter Identifisering og utsortering av PCB- holdige ruter

14 Regional innsamling og mottak

15 Regionale mottak Landsomfattende nett 18 regionale mottak
I alle fylker Skal primært betjene virksomheter med større mengder Samler inn fra lokale mottak Kontroll av om ruten ansees som PCB- holdig Forsendelse til behandling

16 Levering av PVB-holdige isolerglassruter
Til lokale mottak privatpersoner leverer gratis virksomheter betaler en maksimalpris på kr/tonn som representerer en snittpris kr/vindu Til regionale mottak maksimalpris på 1250 kr/tonn

17 Levering av PCB-holdige isolerglassruter
Om ruten klassifiseres som PCB-rute eller ei, bestemmes av produsent og produsentår Følgende skal behandles som PCB-ruter: Norske isolerglass datert , utenlandske datert til og med Utenlandske: isolerglass datert (unntak "Thermopane") Udatert isolerglass som kan være produsert i perioden

18

19 Behandling i Norge Forbehandling i Norge Skiller PCB fra glass og karm
Hovedfraksjoner: Avstandslist med PCB fugemassen Karm Glass

20 Behandling i Finland Behandling i behandlingsanlegg for farlig avfall
Nedknusing av vinduene Destruksjon i forbrenningsanlegg Energi til fjernvarmenett Glass kommer ut som slagg

21 Finansiering av retursystemet
Finansieringen skjer ved brukerbetaling (ca 7 %) produsentene (ca. 93 %) Avfallsprodusentene betaler inntil kr per tonn ved levering Deltakere i Rutereturs retursystem betaler et vederlag på: kr. 12,50 for hver isolerglassrute de sender ut på det norske markedet

22 Våre deltakere (i) Norske isolerglassprodusenter

23 Våre deltakere (ii) Importører av isolerglass eller produkter som inneholder isolerglass vinduer dører fasadeelementer

24

25 Gratispassasjerer Etterhvert som andelen import øker er det vanskeligere å følge opp potensielle deltakere vanskelig å identifisere vi har ingen myndighet liten oppfølging fra KLIF

26 Gjenstående mengder isolerglassruter med PCB i norske bygg
Vi antar at gjenstående mengder hovedsakelig finnes i offentlige bygg og i private eneboliger/småhus

27 Gjenstående PCB i isolerglassruter (tonn)

28 Hvilke miljøgifter er benyttet etter PCB-perioden?
Klorparafiner Ftalater Nonylfenol, oktylfenol og deres etoksilater Bromerte flammehemmere Bis fenol A Hva med dagens isolerglassruter?

29 Hva med dagens isolerglassruter?
Dagens fugemasse produseres ikke i Norge Eksempel på stoffer som brukes i dagens fugemasse: polysulfid polymer thiram disulfiram mangandioksid natrimuhydroksid

30 Hva med dagens isolerglassruter?
Stoffene er klassifisert som (én eller flere effekter): Skadelig/giftig eller meget giftig for vannlevende organismer Mulig fare for varig helseskade Mulig fare for fosterskade Sterkt etsende Kan gi allergi ved hudkontakt/innånding Irriterer øyne, luftveien og huden Potensielt sett kan konsentrasjonen av nevnte stoffer være så høy at fugemassen klassifiseres som farlig avfall

31 Hvordan vite hvilke miljøgifter fugelimet inneholder?
Dessverre ingen "lett" måte Må forholde oss til myndighetene Eventuelt ta prøver av fugelimet Mange nye isolerglass som skal håndteres som farlig avfall. Potensielt mye mindre farlig enn PCB. Mulighet for andre behandlingsformer?

32 Isolerglassruter med klorparafiner
Påvist i isolerglass produsert fra midten av tallet og fram til rundt 1990. Liten kunnskap om hvem som benyttet klorparafiner og i hvilket omfang En kartlegging* utført blant 1535 ruter indikerer at klorparafiner finnes i fugelimet i: 60 % av rutene produsert i 14 % av rutene produsert i Isolerglass med klorparafiner er farlig avfall Utsortering meget vanskelig med dagens kunnskap Alle rutene må samles inn * kilde: PCB-Sanering AS

33 Isolerglass produsert etter 1975
1965 – 75 PCB 1975 – 80 Klorparafiner, Ftalater ? 1980 – 90 Klorparafiner, Ftalater ? Etter Ftalater ? For isolerglassruter etter PCB-perioden dvs etter 1975 er det intet produsentansvar Det er således ingen subsidiert pris Den som kasserer isolerglass må betale for dekning av alle kostnader

34 Produsentansvar for isolerglassruter etter PCB-perioden
Totalt installert ca. 25 mill isolerglassruter i klorparafinperioden ( ) Dette innebærer en årlig mengde på ca vinduer Etter da Ruteretur startet har våre deltakere solgt i overkant av 2 mill isolerglassruter per år Avfallsmengden vil derfor øke betydelig i årene som kommer

35 Produsentansvar for kasserte isolerglassruter med klorparafiner
Totalkostnad i for håndtering av isolrglassrutene fra klorparafinperioden (med dagens priser) er ca. 9, 2 milliarder Hvem skal ta denne kostnaden? Blir regningen lagt på dagens produsenter/importører blir det et vederlag på ca kr Dette tilsvarer ca. 50 % av produktprisen Det blir lønnsomt å være gratispassasjer

36 Fremtiden ? Kostnadene må ned Samle inn alle vinduer
Eventuelt ta ut glasset Sende rammer med avstandslist til norske forbrenningsanlegg Prøvebrenning Vil anleggene være interessert?

37 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Byggavfallskonferansen 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google