Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg. Hva ble konklusjonen? Siv.ing. Katrine J. Bakke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg. Hva ble konklusjonen? Siv.ing. Katrine J. Bakke."— Utskrift av presentasjonen:

1 SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg. Hva ble konklusjonen? Siv.ing. Katrine J. Bakke

2 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Målet for prosjektet –avdekke nye eller andre miljøgifter i historiske bygningsdeler –få bekreftet/avkreftet mistankene om stoffer i ulike materialer •Mulig å identifisere bygningsdelene under kartlegging •Utsortering som farlig avfall ved rehabilitering og riving

3 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Helse og miljøfarlige stoffer har vært benyttet i bygningsmaterialer og tekniske installasjoner i flere tiår. •Lenge vært mistanke om nye/andre enkeltstoffer i bygningsdeler enn de vi allerede kjenner. •Prosjektet ar hatt fokus på følgende kjemiske stoffer: –Ftalater –Bromerte flammehemmere –Flammehemmere (Antimontrioksid) –Klorparafiner –PCB –Metaller –Fluorerte blåsemidler

4 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Miljøkartleggere har tatt ut materialprøver og sendte inn til Klif (tidl. SFT) •Klif har videresendt materialprøvene til analyselaboratorier •Materialer som skulle prøvetas var: –Vinylgulvbelegg –Skumisolasjon –Fuger –Avretningsmasser –Membraner –Maling og murpuss •81 materialprøver ble innsendt for analyse på 1 eller flere parametre •692 analyseresultater for prøver analysert i prosjekter (også av en del andre fraksjoner enn forespurt)

5 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg • Mange prøver/svar for: –Gulvbelegg –PUR-skum –XPS-plater –Maling –Murpuss –Isolerglasslim –Betong/avrettingsmasse •Få prøver/svar på: –Membraner mm. –Takpapp/tjærepapp (PAH) –Takfolier –Tegl –Parkett –Tekstiler –Duk/dekker –Harde dekklister –Cellegummi

6 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg Hovedkonklusjonene •Kjente tidsepoker for bruk av ulike kjemiske stoffer gjelder fremdeles (for eksempel PCB i fugemasse fra 1960 til 1978) •EPS-plater –Produseres med flammehemmere for bruk i deler av Europa og i vegfyllinger –Ikke funnet i prosjektets materialprøver –Videre arbeid: EPS-plater fra vegfyllinger må prøvetas og undersøkes for innhold av bromerte flammehemmere.

7 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •XPS –XPS-plater til og med 2003 kan inneholde HKFK-gass. –XPS-plater til det norske markedet kan frem til 2004 inneholde bromerte flammehemmere. –Ved miljøkartlegging eller riving anbefales det å ta ut prøve og sende inn til kjemisk analyse. –Videre arbeid: Innhold av KFK-/HKFK-gass og bromerte flammehemmere i flere materialprøver bør undersøkes. Årstallene i Haukås-rapporten[1] bør søkes verifisert. [ 1] Haukås, Hans T., Innhold av miljøskadelige blåsemidler i skumplast ved riving/skroting, rev. 3, Strandebarm 18/11-2008

8 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Stiv polyuretan –PUR er produsert med: •KFK 11 frem til 1992 •HKFK 141b fra 1990 til 2002 •HFK 134a fra 1996 - 2003 –Svært stor sannsynlighet for innhold av KFK-/HKFK-gasser og dermed farlig avfall. –Finnes bl.a. i garasjeporter, fjernvarmerør, prefabrikkerte kjøleromvegger og prefabrikkerte isolerte yttervegger (for eksempel lagerhaller) –Videre arbeid: Innhold av andre stoffer som bromerte flammehemmere bør undersøkes.

9 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Cellegummiisolasjon –Inneholder ofte bromerte flammehemmere over grensen for farlig avfall –Kan også inneholde andre miljøfarlige stoffer over grensen for farlig avfall •arsen •bly •antimon –Forslag til videre arbeid: Undersøke om cellegummi er multiforurenset og om også cellegummi fra etter 2004 inneholder disse stoffene.

10 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Gulvbelegg av vinyl –Kan inneholde en rekke miljøgifter som ftalater, asbest og bly. PCB også funnet. –Belegg fra før 1980 bør muligens analyseres for ftalater, PCB, asbest og bly –Belegg fra 1980 til 2000 bør analyseres for ftalater og bly –Gulvbelegg etter 2000 stort sett ikke farlig avfall –Belegg fra etter 2000 bør (inntil videre) analyseres for bly –Forslag til videre arbeid: Sikrere årstall for når vinylbelegg kan inneholde hvilke stoffer

11 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Gulvbeleggslister av PVC –Gulvlister av PVC er stort sett farlig avfall. Nesten alltid ftalatmengder over grensen for farlig avfall. –Kun gulvlister fra etter 2000 behøver å prøvetas og analyseres for ftalater.

12 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Takfolier, skaiseter, foldevegger av PVC –Fra før år 2000 –Kan inneholde ftalater over grensen for farlig avfall –Takfolie bør analyseres for innhold av ftalater, antimontrioksid og evt. også bly. –Forslag til videre arbeid: Flere prøver må analyseres

13 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Kabelkanaler/dekklister av plast –Innhold av bly over grensen for farlig avfall forekommer –Forslag til videre arbeid: Flere prøver må analyseres

14 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Fugemasser –Det er store sannsynlighet for at fugemasser fra perioden 1960-1978 inneholder PCB. –Innhold av stoffer som klorparafiner og PAH bør i enkelte tilfeller undersøkes. –Klorparafiner har vært erstatningsstoff for PCB. Fugemasser fra for eksempel perioden 1975 - 1990 bør undersøkes for klorparafiner.

15 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Isolerglassvinduer –PCB i isolerglasslimet i norske vinduer 1965-1975, utenlandske fram til 1980. –Vinduer fra perioden 1975-1990 kan inneholde store mengder klorparafiner •i isolerglasslimet •i gummilister –18 prøver analysert. Klorparafiner langt over grensen for farlig avfall i 4 av dem. –Forslag til videre arbeid: Flere prøver må analyseres.

16 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Maling –Maling må, avhengig av tidsperioden og bruksområde, analyseres for PCB, bly og PAH. –Det bør vurderes om malingen også bør analyseres for ftalater •Den nye normverdien for mest følsomt arealbruk for ftalater er gitt for DEHP:2,8 mg/kg.

17 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Områder som bør utredes videre –Innhold av klorparafiner i isolerglassvinduer –Innhold av miljøgifter i XPS-plater –Innhold av andre stoffer enn PCB i fugemasser –Innhold av flammehemmere i EPS –Innhold av andre stoffer enn bromerte flammehemmer i cellegummiisolasjon –Innhold av andre stoffer enn PCB i maling

18 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg Er alt farlig avfall like farlig, og hvordan skal det behandles? •Obs-listen –Liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. –Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker hels og miljø. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket. •Avfallsforskriften og Forurensningsforskriften - grenseverdier •Behandling –Bygg og anleggsprosjekter som genererer farlig avfall, skal levere dette til godkjent mottak. –Entreprenører og bygg- og anleggseiere har ansvaret for at avfallet sorteres, håndteres forsvarlig og at det blir levert til miljømessig forsvarlig behandling.

19 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg Grenseverdier for farlig avfall

20 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg •Prosjekter som dette øker bransjens kunnskap og setter fokus på nye miljøgifter og materialer •Dagens byggematerialer - morgendagens avfall –Hvilke stoffer leter vi etter om 10 år, 20 år? •Nettverk for miljøkartleggere –Viktig for å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap –Likt fokus, kartlegging og håndtering av farlig bygningsavfall i hele landet •Setter også fokus på behandlingsløsninger –Mer kunnskap nødvendig med mer multiforurenset avfall •Tettere samarbeid med produsentene av bygningsmaterialer


Laste ned ppt "SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg. Hva ble konklusjonen? Siv.ing. Katrine J. Bakke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google