Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsas - et selskap i COWI-gruppen Byggavfallskonferansen 2009 "Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg Eivind Bøe - rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsas - et selskap i COWI-gruppen Byggavfallskonferansen 2009 "Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg Eivind Bøe - rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsas - et selskap i COWI-gruppen Byggavfallskonferansen 2009 "Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg Eivind Bøe - rådgiver

2 Norsas og byggavfall • Miljøkartlegging • Prosjektering av riving • Kurs om byggavfall og miljøkartlegging • Tiltaksplan for forurenset grunn • Rådgiving Norsas - et selskap i COWI-gruppen

3 Vi ser på: • Bromerte flammehemmere (cellegummi, EE-avfall mv.) • KFK/HKFK (XPS, PUR-skum mv.) • Klorparafiner (Fugelim, PVC-plast mv.) • Ftalater (PVC-plast mv.) Norsas - et selskap i COWI-gruppen

4 Brommerte flammehemmere • Cellegummi • EE-avfall • Tunellmatter • EPS/XPS? • PVC-gulvbelegg? Grenseverdi for farlig avfall: Høyere eller lik 0,25%. Hvor finnes det i bygninger?

5 KFK/HKFK KFK/HKFK ble brukt, eller brukes, som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. KFK ble faset ut på starten av 1990-tallet. HKFK brukes i dag, men skal også faset ut. Både en drivhusgass og en ozonnedbrytende gass

6 Hvor finnes det i bygninger? XPS-plater: Isolasjonsmateriale (grunnisolasjon mv.) PUR-skum: Isolasjonspaneler (sandwhich-elementer) Rørisolasjon Dører og porter Kjøleanlegg Kjølevæske KFK/HKFK

7 Kjølerom fra før 1994 vs. Bil fra 2007 CO2-kampen KFK-11= 3800 GWP KFK-12= 8100 GWP

8 CO2-kampen 5,12 kg KFK-11 tilsvarer 110000 km kjøring Dvs. 2,5 ganger rundt jorden

9 Klorerte parafiner (SCCP/MCCP) På SFTs prioritetsliste Bioakumulerbar SCCP har vært forbudt siden 2005 Hvor finnes det i bygninger? • Fugelim – som mykner/flammehemmer • Fugeskum – som mykner/flammehemmer • Maling – som mykner/flammehemmer

10 Klorerte parafiner (SCCP/MCCP) Isolerglass blir undersøkt: funn av MCCP i fugelim i vinduer fra 1976-1982. Maling: funn av klorerte parafiner Fugeskum/lim i bygninger: Lite informasjon Hva blir gjort og hva bør gjøres?

11 Ftalater (mykgjørere) Tilsettes produkter for å gjøre de myke, særlig i PVC-plast Tre typer ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Dvs. at de kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader Påvist i blant annet ferskvann, saltvann, avløpsvann, luft og organismer.

12 Ftalater (mykgjørere) Hvor finnes det i bygninger: Vinylgulvbelegg: opptil 50% ftalater i gulvbelegg EE-avfall: for eksempel i isolering rundt kabler Maling, lim og lakk: Liten kunnskap om omfanget Ulike ftalater har ulike grenseverdier for farlig avfall Avfall med ftalater må til godkjent forbrenningsovn

13 Infoark om deklarering under utarbeiding

14 Nytt avfallstoffnummer: Avfall med ftalater 7156

15 Nytt avfallstoffnummer: Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK 7157

16 Hvordan skal vi få kontroll? Kommunene: • Tilsyn • Kompetanse • Stille krav om analyser Miljøkartleggere: • Økt kunnskap • Ta nok prøver • Dialog med byggherre, prosjekteringsgruppe og entreprenør Avfallselskaper: • Kreve dokumentasjon på avfallet fra byggeplass

17 ha en fin konferanse! Takk for meg og


Laste ned ppt "Norsas - et selskap i COWI-gruppen Byggavfallskonferansen 2009 "Nye oppdagelser" av miljøgifter i bygg Eivind Bøe - rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google