Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innsamling av EE-avfall i byggebransjen v/Gunnar Murvold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innsamling av EE-avfall i byggebransjen v/Gunnar Murvold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innsamling av EE-avfall i byggebransjen v/Gunnar Murvold

2 Mottaks- og behandlings- anlegg over hele landet:  170 mottak  15 behandlingsanlegg

3 Slik leverer du EE-avfallet  Bedrifter kan levere EE-avfall gratis til RENAS’ mottak til kommunale mottak, evt. mot gebyr til forhandlere, som kan kreve gjenkjøp Bedrifter kan også få EE-avfallet hentet ved å ta kontakt med en av RENAS’ innsamlere  Privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til RENAS’ mottak til kommunale mottak til forhandlere, uten krav om gjenkjøp

4 Utplukkede miljøgifter i løpet av 10 års drift. Bl.a.  20 tonn Hg – ren fraksjon  200 tonn PCB- ren fraksjon  270 tonn bly – ren fraksjon  20 tonn kadmium – ren fraksjon  34 tonn ioniske røykvarslere  20 tonn asbestholdige komponenter  4 tonn berylliumkomponenter

5 Utfordring BA- bransjen/EE-avfall  1. EE-avfallet finnes ”over alt”  2. Krav til sortering  3. Hva er ikke EE-avfall  4. Moral- etikk (miljø)/økonomi

6 1. Eksempler på EE- avfall byggebransjen ;  Kabler og ledninger, kabelfordelingsskap, kabelmuffer, div. el.brytere, startapparter, div. styreorganer, sikringstavler, sikringsmateriell, signalutstyr, kommunikasjonsapparater, koblingsmateriell tele/data – utstyr, fordelingstavler, transformator, oljekjeler, kjøleanalegg, heiser elektriske gjennomføringer, lysarmaturer, nødlysarmaturer, varmeovner, termostarer, trykkmålere, røykvarslere, akkumulatorer, motorer, instrumenter, måleutstyr, el. håndverktøy  Pluss div. spesialutstyr som er typisk for den aktuelle bransjegruppen

7 2. Krav til sortering EE-avfallet ( Næringselektro – byggeavfall) inn til RENAS skal sorteres i følgende fraksjoner;  Lysrør (miljøhensyn)  Andre lyskilder (miljøhensyn)  Kabler (økonomiske hensyn)  Små enheter, knuselige (miljøhensyn)  Store enheter Forbukerelektroavfall  Kuldemøbler  Andre store hvitevarer  TV/monitorer  Småelektronikk

8 3. Hva er EE-avfall/hva er ikke EE-avfall (adskillelse EE-deler fra metaller etc.) 8 1.Offentlig regelverk (avfallsforskriften) 2.RENAS kontraktskrav 3.Bilde-eksempler

9 3.1 Offentlig regelverk (Avfallsforskriftens definisjon) 9  Avfallsforskriften §1-3 Definisjoner a) EE-produkter; produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektro-magnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmer og felt, herunder omfattes de deler som er nødvendige for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene. b) EE-avfall; kasserte EE-produkter

10 3.1Offentlig regelverk (Avfallsforskriftens definisjon) •10 Pkt. 3 Definisjoner For større innretninger som f.eks. heiser og kraner er det imidlertid naturlig at bare de enkelte delene som har en elektrisk og/eller elektronisk funksjon (f.eks. styringsenheten til en heis) blir ansett som EE-produkt. Mottaksplikten gjelder ikke for en hel heis eller kran. Når det gjelder kjøretøyer, skip, båter, oljeplattformer, rullende materiell og luftfartøyer er bare de delene med elektrisk/elektronisk funksjon som ikke er fastmontert, eller som ikke har vært fastmontert, omfattet av bestemmelsene, jfr. unntakene i § 1-1 i avfallsforskriften.

11 3.2 Kontraktskrav overfor RENAS Innsamlere; •11 Sammensatte produkter; Ved innlevering av større, sammensatte produkter som har tydelig skille mellom de mekaniske delene og EE-komponentene, skal det gjøres en demontering før innlevering til Behandlingsanlegg. Det er kun demonterte EE- produkter som elektromotorer, ledninger, styreskap, sensorer, etc. som skal leveres til Behandlingsanlegg som EE-avfall. Andre store, sammensatte produkter som f.eks. bilvaskemaskiner, drivstoffpumper, etc. skal på grunn av sin kompleksitet leveres som EE-avfall i sin helhet. Ved tvil om definisjoner skal RENAS kontaktes.

12 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall i sin helhet? 12 Kjele for oppvarming av bitumen

13 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall i sin helhet? 13 Trafokiosk

14 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall i sin helhet? 14 Trykkerimaskin

15 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall ? 15 Grabb

16 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall i sin helhet? 16 Trommel til asfaltverk

17 Løsning i det praktiske liv; 17  Vi ser godt at det noen ganger er mest praktisk å transportere inn en hel enhet, selv om ikke alt er EE-avfall. Før innveiing må imidlertid oppdelingsjobben gjøres.  Dersom Innsamler ikke har tatt oppdelingsjobben er det behandlingsanlegget sin plikt å si fra at ikke hele enheten kan mottas som EE-avfall.

18 4. Moral – etikk (miljø) - økonomi  Mange steder kan det være trangt om plassen for riktig miljøsanering  Og oppfylle riktig miljøsanering – krever litt arbeid og vilje.  Moral -etikk (riktig miljøsanering)/økonomi  Hvis en i alle sammenhenger må gis økonomiske motiver for å gjøre riktig miljøsanering – taper miljøet

19

20

21

22 Miljøgifter der de ikke skal være


Laste ned ppt "Innsamling av EE-avfall i byggebransjen v/Gunnar Murvold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google