Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GOD SKOLESTART GOD SKOLESTART - En tverrfaglig arbeidsmodell i skolehelsetjenesten Karine Haven og Ragnhild Dale Ringen, Fysioterapeuter Mandal Kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GOD SKOLESTART GOD SKOLESTART - En tverrfaglig arbeidsmodell i skolehelsetjenesten Karine Haven og Ragnhild Dale Ringen, Fysioterapeuter Mandal Kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 GOD SKOLESTART GOD SKOLESTART - En tverrfaglig arbeidsmodell i skolehelsetjenesten Karine Haven og Ragnhild Dale Ringen, Fysioterapeuter Mandal Kommune Mandal kommune

2 God skolestart En modell for helsefremmende og forebyggende arbeid hvor skolehelsetjenesten og andre faggrupper jobber sammen med pedagogisk personell på 1. trinn.

3 Mandal kommune Ca 15 000 innbyggere Helse- og sosialenheten 1,5 stilling barnefysioterapeut Tverrfaglig helsestasjon 4 barneskoler

4 Bakgrunn UTGANGSPUNKT Systematisk innpass i skolen Fysisk aktivitet og ernæring Helsefremmende og forebyggende arbeid SYNNØVE IVERSEN(2006) Helseproblemer hos barn Overgang til skole Tidlig intervensjon FINANSIERING Opptrappingsmidler psykisk helse 2008

5 Forankring Synnøve Iversens doktorgrad (2006) Samhandlingsreformen (juni 2009) Rapport fra Helsedirektoratet (mai 2010) Veileder til forskrift om kommunalt forebyggende og helsefremmende arbeid (2005) Nye nasjonale retningslinjer for forebygging av overvekt (juli 2010) Virksomhetsplaner

6 Målsetning Å skape en best mulig skolehverdag for alle elever Å ha særlig fokus på barn med spesielle behov for ekstra tilrettelegging og oppfølging Å bidra til å videreutvikle tverrfaglig samarbeid

7 Deltakere Fra starten: To barneskoler ( ca 100 elever) Prosjektgrupper Styringsgruppe Per mars 2011: Alle fire barneskolene ( ca 200 elever) Tverrfaglig team Styringsgruppe

8 Tverrfaglig team Lærere 1. trinn Helsesøster Fysioterapeut Familiesenter representant PPT

9 Gjennomføring NårAktivitetDeltakereAnsvar JuniFelles informasjon til lærere og foreldre Deltakere ved alle skolene Koordinator Sommerferie AugustSkolestart/foreldremøterFordeles SeptemberPlanleggingsmøter Plan for ressursdagene Tverrfaglig teamAlle Koordinator Høstferie 04.-08.10.2010 OktoberRessursdager Uke 42 og 43 Tverrfaglig teamAlle NovemberRessursdager Uke 44 og45 Tverrfaglig teamAlle Januar/aprilGenerelle tiltak og oppfølging av enkeltbarn Alle deltjenestene AprilOppfølgingsmøteTverrfaglig team Alle

10 Tiltak – noen eksempler Klasse/gruppefokus: Grupper for motorisk usikre barn/sammensatt gruppe Zippys venner Skrivedans Mindre grupper med fokus på samspill og sosiale ferdigheter/ART-grupper Fysiske rammebetingelser/ergonomi

11 Tiltak Enkeltbarn Behov for videre observasjon/test/undersøkelse Individuelle tiltak Henvisning til andre instanser (logoped, spesialisthelsetjenesten) Oppstart av ansvarsgrupper Veiledning

12 Resultater Jobber mer systematisk med fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak Fokus på psykisk helse og mestring gjennom innføring av Zippys på tre skoler Fagpersoner mer tilgjengelige i skolen ”Kortere tjenestevei” Tverrfaglig støtte for lærere Kompetanseheving Foreldrekontakt

13 Noen utfordringer Forventninger Hva er forebygging? Tilgjengelige fagfolk / ressursbruk Skolens ”eie-forhold” Taushetsplikt

14 Veien videre Samhandlingspris 2010 – gir nye muligheter... Drive God skolestart videre på alle barneskolene. Lokal veileder / forankring i alle ledd Opprette kontakt og samarbeid med andre kommuner med God skolestart?

15 Å styrke gode sider Gi meg en fisk Og du hjelper meg for en dag Lær meg å fiske Og du hjelper meg for hele livet Kon Fu Tse


Laste ned ppt "GOD SKOLESTART GOD SKOLESTART - En tverrfaglig arbeidsmodell i skolehelsetjenesten Karine Haven og Ragnhild Dale Ringen, Fysioterapeuter Mandal Kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google