Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyer ungdomsskole. PRESENTASJON Lærer Ragnar Spiten Fysioterapeut Inger-Marie Walbø Johnsgård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyer ungdomsskole. PRESENTASJON Lærer Ragnar Spiten Fysioterapeut Inger-Marie Walbø Johnsgård."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyer ungdomsskole

2 PRESENTASJON Lærer Ragnar Spiten Fysioterapeut Inger-Marie Walbø Johnsgård

3 PRESENTASJON ØYER KOMMUNE  Ca. 4850 innbyggere, 2 tettsteder: Øyer og Tretten  3 barneskoler, 1 ungdomsskole, ingen videregående skole  Lillehammer er nabokommune i sør.  Ca. 15 min. med bil til Lillehammer  OL i 1994  Hafjell alpinsenter

4 ØYER UNGDOMSSKOLES VISJON: •Øyer ungdomsskole skal preges av trivsel, toleranse og trygghet for alle. •Elevene skal tilegne seg varige kunnskaper og positive holdninger. •Skolen skal gi utviklingsmuligheter og medansvar tilpasset den enkelte elev.

5 PRESENTASJON ØYER UNGDOMSSKOLE  Ca.230 elever- 3 paralleller  Ca.30 ansatte  Demonstrasjonsskole fra 2006, som en av to ungdomsskoler i landet  Bonusskole

6 MÅLSETTING I FORHOLD TIL OVERVEKTIGE :  Forebygge psykiske vansker  Overvekt er i seg selv en risikofaktor  Identitet - frigjøring fra foreldre over til vennepåvirkning  Nettverksbygging

7 PRESENTASJON  Prosjekt ” STYRK STERKE SIDER”  Arbeid for å fremme frisk-krefter hos ungdom i Øyer, stimulere ressurser og redusere risiko  Ukentlige veiledningssamtaler  Månedlige tverrfaglige barne- og ungdomsteammøter  Tilpassa opplæring – vekt på læringsstiler med mestringsperspektiv

8 STYRK STERKE SIDER  Yrkes- og utdanningsveiledning  Trygg oppvekst - et rusforebyggende program  Åpen skole to ettermiddager i uka med varm mat. Statlige prosjektmidler fra 2007 til styrking av leksehjelp

9 LOVVERKET :  Opplæringslova bl.a § 9 a-3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

10 Lovverket:  Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste § 1.1 Formålet med forskriften er gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten: • a) å fremme psykisk og fysisk helse • b) å fremme gode sosiale og miljømessige forhold • c) å forebygge sykdommer og skade

11 Fysisk aktivitet DVD: Fysisk aktivitet skoleåret 2005/2006

12 FYSAK Øyer kommune var tidlig ute som FYSAK kommune. Men etter 2 år ble stillingen som koordinator dratt inn pga. økonomi. Ungdomsskolen har på tross av dette klart å videreføre og utvikle FYSAK på skolen, i samarbeid med andre lokale aktører. Utgangspunktet var:  Fysisk aktivitet alle dager unntatt de dager elevene har gym  Aktivitetene tilpasset årstiden  FYSAK er timeplanfestet

13 FYSAK  Vi bruker 5 min av hver time fra og med 3. time, og 10 min. av matfriminutt FYSAK-tida er første del av matfriminuttet.  Alternativ nå i vår: 1 GRØNN time pr. uke.  Alternativ om vinteren: 3 t pr. uke i Hafjell Alpinsenter  Elevbestemt aktiviteter etter en oppsatt plan for å samordne klassene  Samarbeid med fjellstyret  Betaler buss på fjellturer  Elevene rydder råk og vasker hytter

14 SAMARBEID MED HAFJELL ALPINSENTER Skolen har en avtale med Hafjell Alpinsenter om bruk av anlegget. Ordningen har vart 4 år.  Gratis heiskort til elever og lærere. Gjelder dem som ikke har årskort.  Gratis utstyr til de elevene som ikke har utstyr.  Oppbevaring av spesialutstyr til en elev.

15 FYSAK i Hafjell

16 DANS  Ragnar Spiten ble høsten 2006 kåret til ÅRETS FYSAK i Oppland fylke for sin innsats i dans  Kontaktskapende – alle med  Sosialt - skifte partner ofte  Morsomt  Fysisk aktivitet  Musikkopplevelse Lavterskel – føle seg vel.

17 Dans brukes aktivt på ungdomsskolen på følgende måte:  Første 14 dager om høsten for nye 8.klassinger (litt hver dag)  Eldredag hvor elever fra 8.klasse danser  Juleball. Elevene er gjester, mens lærerne står for underholdning, mat og DANS  Elevkvelder  Vårfest for foreldre, elever og lærere i 8. klasse  10.klasse avslutning. Musikkprosjekt.

18 Dans •Ragnar brukes i hele distriktet som instruktør. •Barneskolene i kommunen har årlig dansedag •Barne- ungdoms- og videregående skoler i nabokommunene leier inn instruksjon til danseaktiviteter (bl.a. før sine juleball)


Laste ned ppt "Øyer ungdomsskole. PRESENTASJON Lærer Ragnar Spiten Fysioterapeut Inger-Marie Walbø Johnsgård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google