Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyer ungdomsskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyer ungdomsskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyer ungdomsskole

2 PRESENTASJON Lærer Ragnar Spiten Fysioterapeut
Inger-Marie Walbø Johnsgård

3 PRESENTASJON ØYER KOMMUNE
Ca innbyggere, 2 tettsteder: Øyer og Tretten 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, ingen videregående skole Lillehammer er nabokommune i sør. Ca. 15 min. med bil til Lillehammer OL i 1994 Hafjell alpinsenter

4 ØYER UNGDOMSSKOLES VISJON:
skal preges av trivsel, toleranse og trygghet for alle. Elevene skal tilegne seg varige kunnskaper og positive holdninger. Skolen skal gi utviklingsmuligheter og medansvar tilpasset den enkelte elev.

5 PRESENTASJON ØYER UNGDOMSSKOLE Ca.230 elever- 3 paralleller
Ca.30 ansatte Demonstrasjonsskole fra 2006, som en av to ungdomsskoler i landet Bonusskole

6 MÅLSETTING I FORHOLD TIL OVERVEKTIGE:
Forebygge psykiske vansker Overvekt er i seg selv en risikofaktor Identitet - frigjøring fra foreldre over til vennepåvirkning Nettverksbygging

7 Prosjekt ”STYRK STERKE SIDER”
PRESENTASJON Prosjekt ”STYRK STERKE SIDER” Arbeid for å fremme frisk-krefter hos ungdom i Øyer, stimulere ressurser og redusere risiko Ukentlige veiledningssamtaler Månedlige tverrfaglige barne- og ungdomsteammøter Tilpassa opplæring – vekt på læringsstiler med mestringsperspektiv

8 STYRK STERKE SIDER Yrkes- og utdanningsveiledning
Trygg oppvekst - et rusforebyggende program Åpen skole to ettermiddager i uka med varm mat. Statlige prosjektmidler fra til styrking av leksehjelp

9 LOVVERKET: Opplæringslova bl.a § 9 a-3
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

10 Lovverket: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste § 1.1 Formålet med forskriften er gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten: a) å fremme psykisk og fysisk helse b) å fremme gode sosiale og miljømessige forhold c) å forebygge sykdommer og skade

11 Fysisk aktivitet DVD: Fysisk aktivitet skoleåret 2005/2006

12 FYSAK Øyer kommune var tidlig ute som FYSAK kommune.
Men etter 2 år ble stillingen som koordinator dratt inn pga. økonomi. Ungdomsskolen har på tross av dette klart å videreføre og utvikle FYSAK på skolen, i samarbeid med andre lokale aktører. Utgangspunktet var: Fysisk aktivitet alle dager unntatt de dager elevene har gym Aktivitetene tilpasset årstiden FYSAK er timeplanfestet

13 FYSAK Vi bruker 5 min av hver time fra og med 3. time,
og 10 min. av matfriminutt FYSAK-tida er første del av matfriminuttet. Alternativ nå i vår: 1 GRØNN time pr. uke. Alternativ om vinteren: 3 t pr. uke i Hafjell Alpinsenter Elevbestemt aktiviteter etter en oppsatt plan for å samordne klassene Samarbeid med fjellstyret Betaler buss på fjellturer Elevene rydder råk og vasker hytter

14 SAMARBEID MED HAFJELL ALPINSENTER
Skolen har en avtale med Hafjell Alpinsenter om bruk av anlegget. Ordningen har vart 4 år. Gratis heiskort til elever og lærere. Gjelder dem som ikke har årskort. Gratis utstyr til de elevene som ikke har utstyr. Oppbevaring av spesialutstyr til en elev.

15 FYSAK i Hafjell

16 DANS Ragnar Spiten ble høsten 2006 kåret til
ÅRETS FYSAK i Oppland fylke for sin innsats i dans Kontaktskapende – alle med Sosialt - skifte partner ofte Morsomt Fysisk aktivitet Musikkopplevelse Lavterskel – føle seg vel.

17 Dans brukes aktivt på ungdomsskolen på følgende måte:
Første 14 dager om høsten for nye 8.klassinger (litt hver dag) Eldredag hvor elever fra 8.klasse danser Juleball. Elevene er gjester, mens lærerne står for underholdning, mat og DANS Elevkvelder Vårfest for foreldre, elever og lærere i 8. klasse 10.klasse avslutning. Musikkprosjekt.

18 Dans Ragnar brukes i hele distriktet som instruktør.
Barneskolene i kommunen har årlig dansedag Barne- ungdoms- og videregående skoler i nabokommunene leier inn instruksjon til danseaktiviteter (bl.a. før sine juleball)


Laste ned ppt "Øyer ungdomsskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google