Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Grensesprengende omsorg Konferanse i Østersund 27.september 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Grensesprengende omsorg Konferanse i Østersund 27.september 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Grensesprengende omsorg Konferanse i Østersund 27.september 2005 http://www2.tisip/.no/http://www2.tisip/.no/omsorg

2 2 Bakgrunn for prosjektet Behovet før utvekling av alternativa moter å drive helse og sosialtjenester på. Tradisjonell tenkning har en tendens å undervurdere brukernes resurser og de muligheter som finns i den lokale miljø. Dette skaper barberer før sosial integrasjon av personer som er funksjonshindret eller marginalisert av andre årsaker. Initiativtakere til prosjektet har vert TISIP og MICA

3 3 Deltakere i prosjektet MICA Østersund kommune Lofota Gruppboende LRF – Lantbrukarnes Riksforbund TISIP/Høgskolen i Sør-Trøndelag Melhus kommune Stjørdal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

4 4 Finansiering av prosjektet Prosjektet Grensesprengende omsorg er en del av EU’s interregprogram III A Sverige- Norge. Det er fiansiert av EU’s regionale fond og statlige norske regionale midler samt medfiansiering fra deltakerne.

5 5 Hvorfor grensesprengende? Prosjektet legger til grunn at samarbeide både over landegrensene mellom Norge og Sverige og mellom ulike tjenester og profesjoner er verdifullt. Hensikten har vært og er å skape en arena hvor kommunikasjon, erfaringsutveksling og nyskaping kan skje på et utradisjonelt og uforpliktende sett. Det grensesprengende ligger også i å utvikle nye samarbeidsrelasjoner og måter å organisere og utføre tjenestene på overfor brukerne, dvs. etablere grensesprengende tjenester

6 6 Visjon Bidra til å utvikle virksomheter med alternative driftsformer innenfor helse- og sosialtjenestene i og på tvers av grensene i Midt-Norge og Midt Sverige.

7 7 Overordnet mål Prosjekt ”Grensesprengende omsorg” som har som siktemål å samle, utvikle og formidle kompetanse om alternative modeller og driftsformer i helse-, sosial og omsorgstjenestene

8 8 Målsetninger Bidra til et tettere samarbeid mellom kommuner og virksomheter i Trøndelag og Jämtland som arbeider med å utvikle modeller for alternativ tjenesteyting i omsorgs- og sosialsektoren Bidra til å videreutvikle virksomheter og etablere delprosjekter med alternative modeller og driftsformer Utforme tilbudene på brukernes premisser på bakgrunn av dialog med brukerne og vektlegging av muligheter til reell medvirkning

9 9 Målsetninger fort…… Gjennomføre evaluering av virksomhetene og delprosjektene i forhold til kvalitet og brukertilfredshet Avklare behovet for å kompetanseheving i forbindelse med drift av tjenester etter alternative modeller. Planlegge og iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke delprosjektene og dets samarbeidspartnere

10 10 Problemstillinger Hvordan kan man få etabler relevante alternative driftsformer innen helse-, sosial og omsorgstjenestene og hvordan fungerer disse tjenestene som er etablert i tilknytning til prosjektet? Hvilke kunnskaper er det særlig nødvendig å tilegne seg for å tilby slike alternative tjenester? Hva slag kompetanseoppbygging er det behov for hos personell og aktører innenfor disse tjenestene? Hva slags kompetanse må da det offentlige inneha for å drive samspille med andre aktører om slike tilbud?

11 11 Faktorer som prosjektet fokuserer på Ulike former før barrierer i forhold til alternative driftsformer, dvs: Ideologiske/politiske Juridiske Økonomiske Praktiske

12 12 Organisasjonskisse

13 13 Liste over delprosjekter LOFOTA: Vidareutvikling av et personalkooperativ i Östersund Kommune Vidareutvikle MICA:s virksomhet, gjennom at starte et nytt steg 2 gruppe ute på et jordbruksforetak. Videreutvikling av Oppigard arbeidssenter, Melhus kommune. Friluftsaktiviteter för problembelastede ungdommer, Stjørdal kommune Informasjonsspredning og motivering för Grøn Omsorg i Jämtland, samarbeide med LRF i Jämtland og Fylkesman i Sør-Trøndelag.

14 14 TISIP og Østersund kommun Samarbeidskommuner Samarbeidsinstanser innen Interreg IIIA området Øvrige samarbeidsinstanser og samarbeidskommuner i Norge og Sverige og resten av verden Organisering av prosjektet - Nettverkskart

15 15 Grensesprengende omsorg – Tid og aktivitesplan AktivitetTidsperiode Oppstart og konstituering av prosjektet15.06.0401.07.04 Registrering av situasjonen i hvert enkelt delprosjekt i forbindelse med oppstart 15.06.0415.09.04 Implementering og oppstart prosjektutviklingsfase01.09.0431.12.04 Planlegging og gjennomføring av konferanser om alternative driftsformer 01.11.0430.09.05 Oppfølging og evaluering av delprosjekter01.09.0431.10.06 Rapportskriving01.09.0631.12.06


Laste ned ppt "1 Grensesprengende omsorg Konferanse i Østersund 27.september 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google