Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spydspiss og Merkevare i et internasjonalt opplevelsesmarked

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spydspiss og Merkevare i et internasjonalt opplevelsesmarked"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spydspiss og Merkevare i et internasjonalt opplevelsesmarked
Firma Albert Collett Laksefiske i Namsen Spydspiss og Merkevare i et internasjonalt opplevelsesmarked Oppstartmøte Overhalla Hotell

2 Momentliste 26.01.06 - Presentasjon av deltakerne
Firma Albert Collett - Presentasjon av deltakerne - Kort gjennomgang av bakgrunnen for prosjektet - Kort repetisjon av prosjektbeskrivelsen - Status mht finansieringen av prosjektet - PLP-metoden og rolleavklaring rundt denne - Valg av 3 medlemmer + varamann til styringsgruppen - Utvelgelse av øvrige deltakere i prosjektet (inntil 10 stk) - Gjennomgang av avtaleforslag - Økonomi / godtgjørelser mv - Gjennomgang av den videre prosess - Planlegging av oppstartmøte

3 Bakgrunnen for prosjektet
Firma Albert Collett Bakgrunnen for prosjektet - FMLA ser på nærigsmuligheter innenfor naturbasert reiseliv - Dep.råd Grue lover finansiering av nytt ”Lofoten” - IN, Fylkskommunen og FMLA sammen om ”Namdalsprosjektet” - ”Norsk Reiseliv” lager forprosjekt om laksefiske i Namdalen - Valg av PLP-metoden som arbeidsmåte for prosjektet - Endelig finansiell løsning delvis sentral og regional, nå på plass (?) - Prosjekteierne IN, FK, og FMLA velger PA og 10 prosjektdeltakere

4

5

6

7 Økt fokus på opplevelse som produkt
Fra prosjektet ”Utvikling av utmarksbaserte reiselivsbedrifter” (2004 – RBL, NSF, IN) Økt fokus på opplevelse som produkt

8

9 Tettere samarbeid om

10

11

12 ”PLP-metoden” som utgangspunkt
Firma Albert Collett PA Hovedprosjekt Sekretæriatsfunksjon Prosessledelse Innleie av ekspertise Økonomi/regnskap Dok. og erfaringsform. Delprosjekter Etablerte bedrifter (15–20 stk) Hver bedrift et delprosjekt ”Hele” verdikjeden med Bidra til et fornyet handlings- mønster via ”kunnskap og vekkelse”

13 PLP-metoden og rolleavklaring
Firma Albert Collett PLP-metoden og rolleavklaring - PLP-metoden, ”Prosjektlederprosessen” - Utviklet av Innovasjon Norge - Inkluderer begrepsapparat rundt; - ulike roller - prosjektfaser, arbeidsmetodikk - målstruktur (hierarki) - beslutningspunkter - milepæler - dokumentasjon - utvikling gjennom risikoavlastning - TE har gjennomført PLP-kurs

14 PLP-metoden og rolleavklaring
Firma Albert Collett PLP-metoden og rolleavklaring Prosjekteiere - Oppdragsgiver A-eiere (bidrar med betydelige midler) B-eiere (bidrar med midler) Styrings- gruppen faglig råd gi råd til PA kontakt eiere Prosjektansvarlig - PA Har det totale økonomiske ansvar Påse samsvar prosjektplan og mål Ansvar for ”beslutningspunkter” Ansvarlig i forhold til prsjekteierne Prosjektleder(e) det operative utøvende ansvar planlegge, lede, utføre og kontrollere prosessen i hver bedrift

15 Valg av styremedlemmer
Firma Albert Collett Valg av styremedlemmer - geografisk spredning - virksomheter med ulik tilretteleggingsgrad - ulik plassering i verdikjeden (råvare- leverandør, tjenestetilbydere, operatør, salgsledd - kjønnsrepresentasjon - annet ??

16 Valg øvrige prosjektdeltakere
Firma Albert Collett Valg øvrige prosjektdeltakere - geografisk spredning - virksomheter med ulik tilretteleggingsgrad - ulik plassering i verdikjeden (råvare- leverandør, tjenestetilbydere, operatør, salgsledd - kjønnsrepresentasjon - annet ??

17

18 Planlegge oppstartsmøte
Firma Albert Collett Planlegge oppstartsmøte - Tidspunkt og sted - Hvem skal delta (andre enn prosjektdeltakerne ?) - Særskilt markering – ”kick-off”, info-strategi ? - Diskutere forslag til overordnet prosjektplan - definere ulike faser med tilhørende delmål - skissere hovedaktiviteter i hver fase - definere milepæler / beslutningspunkter - antyde mulige kritiske faktorer - Ideskisse detaljert plan for fase I - Skisse til fremdriftsplan


Laste ned ppt "Spydspiss og Merkevare i et internasjonalt opplevelsesmarked"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google