Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Et helhetlig barnevern i Oslo Til barns beste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Et helhetlig barnevern i Oslo Til barns beste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Et helhetlig barnevern i Oslo Til barns beste

2 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Gratulerer med dagen. Dannelsen av Oslo Barnevernsamband er en viktig dag for barn i Oslo!!  Å utvikle et godt barnevern handler om å få til et samspill mellom politikere, praktikere og forskere.  Gjennom dialogen, samtalene og debattene får vi et mer åpent barnevern!

3 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Et mål og en mulighet:  De som arbeider med barnevern må bli mer opptatt av politikk og  De som er politikere må bli mer opptatt av barnevern

4 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Barns rettigheter til omsorg, beskyttelse og hjelp skal ivaretas av kommunen  Lov om barneverntjenester  FNs konvensjon for barnets rettigheter Dette utgjør barnevernets politiske mandag. ”Barnets beste” er overordnet. Men hvordan og hvem skal definere det?

5 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Hvem har samlet kunnskap om barnevernets utvikling i Oslo?  Hvilke konsekvenser har den nye stykkprisfinansiering fått for omfang og for kvalitet på barnevernets tjenester?  Hvilke konsekvenser har bestiller utfører modellen?  Blir bydelsbarnevernet faktisk bedre og mer effektivt?  Har vi gode nok tiltak for det enkelt barn?  Hva sier statistikk og forskning?  Hva sier brukerne?

6 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Byrådets mål:  Styrke det forebyggende arbeidet i bydelene  Styrke bydelsbarnevernet  Gi barn tidlig hjelp  Få antall omsorgsplasseringene i Oslo ned  Skape et mangfold i tilbudene

7 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Byrådets virkemidler:  Ideologisk baserte virkemidler!  Ikke basert på forskning og fakta!  Hva skjer når barnevernet blir markedsorientert?  Hva skjer når barnevernet blir butikk?

8 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Hva skjer’a?  Antall ansatte i bydelsbarnevernet har gått ned  Antall henleggelser har i flere bydeler gått opp  Antall hjelpetiltak i bydelene har gått ned  En anstrengt bydelsøkonomi fører til at en rekke forebyggende tiltak rammes

9 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Hva skjer’a: Fylkesmannens tall fra 2004:  Oslo:  Antall nye meldinger har økt fra 3189 i 2003 til 3292 i 2004, en økning på 3%.  Andel henlagte meldinger har gått noe ned, fra 32 % i 2003 til 31 % i 2004.  Andel henlagte undersøkelser har økt – fra 47 % i 2003, til 50% i 2004.  Andel fristoversittelser for gjennomgang av meldinger har økt, fra 1,5 % i 2003  til 2,4 % i 2004.  Andel oversittelser av undersøkelsesfristen har ligget på 8 % i 2003 og 2004.

10 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Barn med fylkeskommunale tiltak per 1000 barn 0-19 år. Fylker. Synkende rater per 31.12.2003 (SSB)

11 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Hva skjer’a? Barn i barnevernets hjelpetiltak i hjemmet per 1000 under 18 år. Fylker sortert etter synkende rater. Per 31.12.2003

12 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Hva skjer’a: Nye meldinger til barnevernet / henleggelser - Oslo (Fylkesmannen årsrapp. 2004)

13 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Hva skjer’a: Henleggelser- undersøkelsessaker- 2004.

14 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Hva skjer’a: Antall barn som får hjelp av barnevernet- 2004.

15 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Praktisering av offentlighet blant ansatte i barnevernet  Hvordan sikre tillit til barnevernet?  Hvordan sikre barnevernet godt omdømme?  Åpenhet både overfor media og andre forutsetter trygge medarbeidere i barnevernet, som er stolte av jobben sin og kan vise til resultater.  Åpenhet forutsetter trygghet og kollegialitet, Jfr. Problemene i Svanhild Jensen saken

16 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Bystyre vedtak fra 0705-2003:  Etter dette er bystyrets vedtak følgende:  1. Bystyret ber byrådet rapportere systematisk i årsberetningen til bystyret om omfanget og innholdet av barnevernets tjenester, samt om resultater og måloppnåelse innenfor disse lovpålagte oppgavene. Rapporteringen bør knyttes til de rapporteringer og registreringer som gjøres blant annet til fylkesmannen.  2. Bystyret mener det er viktig at bydelsadministrasjonene legger til rette for at bydelspolitikerne får den informasjon de trenger om barnevernet.  3. Bystyret ber byrådet ta initiativ til at det utvikles et systematisk kvalitetsmålingssystem i barnevernet.  4. Bystyret ber byrådet ta initiativ til at det iverksettes mer forskning og utredning på barnevernsfeltet i Oslo, generelt om erfaringer, effekt og måloppnåelse, og spesielt om effekter av de økonomiske og administrative endringer som er gjennomført. Sentralt i dette arbeidet blir å analysere effekten av de tiltak barnevernet benytter for det enkelte barn. Det forutsettes at denne forskningen også baserer seg på de erfaringer barn og unge selv har som brukere av barnevernets ulike tjenester.  5. Bystyret ber byrådet sørge for at det utarbeides rapporter hvor det legges vekt på å kartlegge bakgrunn og årsak for omsorgsovertagelse.  6.  Bystyret ber byrådet sørge for at barnevernet også aktivt ser etter omsorgsressurser i barnets familie og nettverk, når egnede tiltak vurderes. (Privat forslag fra Ann Marit Sæbønes (A) og Marianne Borgen (SV)

17 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Gratulerer- barn i Oslo trenger et barnevernsamband!  Vi trenger i Oslo et forum for debatt, dialog og refleksjon om barnevernets arbeid  Politikere, praktikere, forskere og brukere må møtes og dele erfaringer  Åpen dialog skaper et mer åpent barnevern- vi må sammen bli modigere og uredde på barns vegne!!! Jeg gleder meg!!


Laste ned ppt "Marianne Borgen, Bystyremedlem SV Et helhetlig barnevern i Oslo Til barns beste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google