Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalt arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalt arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalt arbeid
Einar Stefanussen Internasjonal Koordinator

2 Internasjonalt arbeid
Pioner innen internasjonalt arbeid Norgesmester i internasjonalt arbeid. 2005: 48 aktiviteter i 24 land Fra fadderbarn til 50 millioners prosjekter Pionerånd: Først ute med vennskapskommune i Guatemala. Sammenslutningen vennskap nord/sør ble startet i fredrikstad Først ute med prosjekter i Afrika En av få kommuner med søsterby i Kina. Denne pionerånden fortsetter i dag også med prosjekter i Albania og Kosovo. For det sistnevnte har rektoren ved en av skolene i Fredrikstad gått hen og blitt æresborger av byen Mitrovica. Delvis som et resultat av denne pionerånden så ble Fredrikstad kommune: ”norgesmester i internasjonalt arbeid” Min forgjenger var meget nøye med å presisere at Fredrikstad hadde fått prisen og ikke betegnelsen ”internasjonal kommune” Som et resultat av denne pionerånden viste en undersøkelse i 2005 at

3 Situasjon fram til nå Internasjonalt arbeid et av fellesmålene i handlingsplanen Mulig del av Kommuneplanen Manglende politisk forankring Ingen vedtatt visjon, mål og strategi Internasjonalt arbeid preget av enkeltmenneskers initiativ og engasjement Fellesmål lyder som følger: Fredrikstad Kommune skal være en kommune med et aktivt internasjonalt engasjement. Det har vært ingen politiske saker vedtatt som tar for seg alle sider ved internasjonalt arbeid og ikke minst tar for seg hvordan man ønsker å videreutvikle internasjonalt arbeid. I tillegg eller som et resultat har det ikke vært noen koordinering av de ulike aktiviteter. Det meste har skjedd som en følge av enkeltpersoners entusiasme, engasjement og initativ Politikerne har uttrykt ønsker om å komme mer i inngrep med internasjonalt arbeid og få en oversikt over ulike prosjekter og aktiviteter

4 Videreutvikling av internasjonalt arbeid
Internasjonal koordinator flyttet til seksjon for miljø og samfunnsutvikling Forslag til visjon, mål og strategi Fokus på presentasjon 1 sides sammendrag for fremtidig referanse Lettlest og oversiktlig Oversikt over eksisterende prosjekter.

5 Strategiområder Regionsamarbeid Samarbeids- og vennskapsforbindelser
Europasamarbeid Andre internasjonale forbindelser

6 Foreslåtte målsettinger
Regionsamarbeid Gjennomføre nye interreg prosjekter Samarbeids- og vennskapsforbindelser Prosjektbasert og tematisk samarbeid Europasamarbeid Øke bruk av EU programmer Gjennomføre prosjekter finansiert av EØS midler Andre internasjonale forbindelser Følge opp eksisterende engasjement (Asia, Afrika. M. Amerika) Utvikle nye prosjekter ved hjelp ekstern finansiering

7 Visjon: Fredrikstad Kommune skal utvikle seg med lokalt fokus på internasjonalt arbeid i en global verden Mål: Økt internasjonalt engasjement innenfor kommunens ulike fagfelt Tiltak: Initiere og følge opp internasjonale prosjekter Utvikle og overføre kompetanse Regionsamarbeid Mål: Gjennomføre nye interreg prosjekt Tiltak: Aktivt partnersøk via nettverk Samarbeids- og vennskapsforbindelser Mål: Utdype samarbeid Tiltak: Gjennomføre prosjekter finansiert av EU/EØS Europasamarbeid Mål: Øke bruken av EU programmer Tiltak: Heve kompetanse Delta i nettverk Andre forbindelser (Kina, Afrika) Mål: Gjennomføre nye prosjekter Tiltak Sende in søknad om MIC midler


Laste ned ppt "Internasjonalt arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google