Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Værnesregionen(VR) Stjørdal, Malvik, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal Samarbeidsutfordringer Mellom kommmuner og mellom kommune-fylke-stat. Karsten Reitan,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Værnesregionen(VR) Stjørdal, Malvik, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal Samarbeidsutfordringer Mellom kommmuner og mellom kommune-fylke-stat. Karsten Reitan,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Værnesregionen(VR) Stjørdal, Malvik, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal Samarbeidsutfordringer Mellom kommmuner og mellom kommune-fylke-stat. Karsten Reitan, rådmann Selbu kommune, KS-vårkonferanse 11. juni 09

2 Gjennomføring Værnesregionen (VR) – Værnesregionrådet og AU – Intensjonsavtalen – Kort status i samarbeidet – Hvorfor har vi lyktes, - så langt? Samarbeidsutfordringer mellom kommunene Samarbeidsutfordringer i forhold til Trondheimsregionen og STFK

3 Værnesregionrådet Ordførerne Opposisjonslederne Arbeidsutvalget Observatører fra Fylkesmennene Arbeidsutvalget Rådmenn To tillitsvalgte Sekretæriat En 100% stilling: Asbjørn Brenne

4 Utdrag av intensjonsavtalen. Inngått i 2003 Sikre en mer effektiv drift med kvalitativt bedre resultat til en lavere kostnad. Sikre en god nok kompetanse innen de enkelte tjeneste- og forvaltningsområdene. Bidra til å skape en vinn/vinn-situasjon for alle kommuner som deltar i samarbeidet. Bidra til en kultur som utnytter hverandres fortrinn og styrke – dyrke- ”godfotteorien.” Samarbeide på enkelte områder kan omfatte samtlige kommuner eller også være et samarbeid mellom to eller flere kommuner. Intensjonsavtalen skal ikke være til hinder for samarbeid med andre kommuner eller samarbeidspartnere.

5 Status i VR-samarbeidet Tjenestesamarbeid – IKT plattform (6 kommuner) – Felles saks/arkiv-system (6 kommuner) – Tjenestesenter Lønn/regnskap (4 kommuner) – Tjenestesenter skatt (4 kommuner) – Barnevern (4 kommuner) – Legevaktordning ? (4 kommuner) – Pilot helsereform. Prosjekt er under utvikling – Flere andre prosjekter Strategiprosess - formannskapene

6 Hvorfor har vi lyktes - så langt? Intensjonsavtalen. Etablering av Regionråd. Initiativ, stayerevne, fleksibilitet og godt samarbeidsklima i AU. Største kommune (Stjørdal) som motor med nødvendig raushet. God prosjektstyring, - men noen unntak. Informasjon, kommunikasjon og forankring, – burde ha hatt enda mer fokus! Strategiprosessen viktig for å videreutvikle samarbeidet. Forutsigbarhet.

7 Strategiprosess i VR Felles strategiområder: – Interessepolitikk – Regional utvikling – Helse og omsorg – Felles administrative funksjoner Ambisjonsnivå og grad av forpliktelser avklares.

8 Side 8 3.Strategiske alternativer: – retning og rolle – forklaring til alternativene Sjølbergingsalternativet: Sjølbergingsfokus – dvs at kommunen selv så langt mulig produserer/utfører tjenestene. Samarbeid egnet på områder der det ikke er aktuelt å produsere selv, eller der det krever for mye å bygge opp egen funksjon. Uavhengighet sentralt. Unngår fast forpliktelse til en bestemt alliansepartner. Tjenestesenter-alternativet: Hensynet til økonomi viktig. Fokus på å finne den mest fordelaktige løsningen på de enkelte tjenester driver dette alternative. Kan gi mange samarbeidspartnere og fragmentering sett fra et VR-perspektiv. Spesialiserings-alternativet: ”Sjølberging” er viktig også her, men ønskelig med stabil allianse på områder hvor kommunen selv ikke kan tilby tjenester. Samarbeid om ”nisjer” for eks spesialist- kompetanse og tjenester med lite volum. Regional partner-alternativet: Søker stabil allianse som samarbeider fast om tjenester og oppgaver i kommunens interesse. Hensynet til langsiktighet og utvikling er viktig. Spesielt på områder der det er snakk om felles interesser (politisk) er denne strategien av stor betydning. Forpliktende regional allianse Praktisk / pragmatisk samarbeid Gjøre mest mulig selv Søke felles løsninger / samarbeid Kilder: bearbeiding av: Hjemmearbeid I. Strategisamlinger (I-III)

9 Side 9 Graden av forpliktelse til og nivået på ambisjonene for Værnessamarbeidet er ulik mellom kommunene. Tidlig i prosessen var bildet mulig å beskrive slik: Selbu Praktisk / pragmatisk samarbeid Forpliktende regional allianse Gjøre mest mulig selv Stj. Tydal Malvik Frosta Søke felles løsninger / samarbeid Meråker Spesialiserings- alternativet ”Regional partner”- alternativet Tjenestesenter- alternativet ”Sjølbergings”- alternativet Strategiområder Regional utvikling, Interessepolitikk og Helse/Omsorg

10 Side 10 Graden av forpliktelse og ambisjonsnivå for Værnessamarbeidet. Etter siste stategisamling er bildet slik: Selbu Praktisk / pragmatisk samarbeid Forpliktende regional allianse Gjøre mest mulig selv Meråker Frosta Tydal Stj. Malvik Søke felles løsninger / samarbeid Spesialiserings- alternativet ”Regional partner”- alternativet Tjenestesenter- alternativet ”Sjølbergings”- alternativet Strategiområder Regional utvikling, Interessepolitikk og Helse/Omsorg

11 Samhandling mellom kommunene Administrativt samarbeid – Sikre kvalitet og kompetanse, redusere sårbarhet, oppnå driftseffektivitet, skape attraktive arbeidsplasser/rekruttering Helse og omsorgstjenester. Helsepilot – Utrede fast helse- og omsorgssamarbeid i Værnesregionen Forebygging Spesialisthelsetjenesten Omsorgstjenester Felles rekruttering og opplæringstilbud Regional utvikling og interessepolitikk – Bedre kommunikasjonen i regionen – Utvikle regionens ressurser gjennom en felles næringspolitikk for økt verdiskapning – Styrke regionens posisjon gjennom samordning av interessene i ”Trondheimsregion”-samarbeidet – Samordning av interesser og kompetanse ifbm større forvaltningssaker på områdene natur- og miljøforvaltning

12 Samarbeidsutfordringer mellom kommunene Forplikte seg – ikke bare ”shoppe”. Stjørdal kommune må fortsette å være motor. Kommunepolitikernes interesse, bevisstgjøring og forankring. Informasjon og kommunikasjon. AU må ha ”drive”, stayerevne og vise smidighet i prosessene. Ressurser til sekretariat og prosjektledelse Fylkesgrensa? Hva skjer rundt oss?

13 Utfordringer for samarbeidet i VR Utviklingen i Trondheimsregionen? Hvordan møter Trondheimsregionen den økte interessen fra kommunene om å komme inn i regionsamarbeidet? A og B-lag av kommuner? Kan Regionrådene (VR, Fosen) og IKS-styrer i Trøndelagsfylkene representere kommunene i Trh reg og vil de kunne ivareta kommunenes interesser? Hva skjer med de kommunene som blir stående utenfor Trh reg dersom Nord-Trøndelags kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer også blir med? STFK ? Hvilke rolle har den tenkt å ta framover? Samhandling med FM?


Laste ned ppt "Værnesregionen(VR) Stjørdal, Malvik, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal Samarbeidsutfordringer Mellom kommmuner og mellom kommune-fylke-stat. Karsten Reitan,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google