Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skap et godt idrettsmiljø. Innhold i modulen Innledning – Hensikt og mål med modulen – Miljø- og personfaktorer For utøverne – Metoder for et utøvermøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skap et godt idrettsmiljø. Innhold i modulen Innledning – Hensikt og mål med modulen – Miljø- og personfaktorer For utøverne – Metoder for et utøvermøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skap et godt idrettsmiljø

2 Innhold i modulen Innledning – Hensikt og mål med modulen – Miljø- og personfaktorer For utøverne – Metoder for et utøvermøte For foreldrene – Metoder for et foreldremøte For styret – Spørsmål til diskusjon

3 Hensikt med modulen Lære hvordan en kan skape et godt idrettsmiljø Lære praktiske og involverende metoder overfor utøvere og foreldre Få tydelige og samkjørte holdninger til temaer relatert til idrettsmiljø i klubben som helhet 3

4 Mål for klubben Skape et godt og inkluderende idrettsmiljø Få bedre samhold Beholde flere i idrettslaget lengre Fornøyde trenere og foreldre 4

5 Forebyggende miljøfaktorer Støtte fra personer i og rundt idrettsgruppa Orden og struktur i klubben Felles målorientering Samhold i idrettsgruppa Gode rollemodeller Passe alvor og prestasjonspress

6 For utøvere Utøvermøte 1.Utøvermedvirkning på treningene 2.Spilleregler 3.Aktiviteter utenom trening 4.Oppsummering og evaluering

7 1. Utøvermedvirkning på treningene 1.Hva er bra med treningene? 2.Hva kan utøverne gjøre for at treningen skal bli et bedre sted å være? 3.Hva kan treneren gjøre for at treningene skal bli et bedre sted å være? Utøverne

8 2. Spilleregler Målet er å komme frem til tre spilleregler som skal gjelde for hele gruppa ut i fra disse spørsmålene: 1. Hvordan skal vi sørge for at alle blir sett? 2. Hvordan møter vi nye medlemmer i gruppa? 3. Hvordan skal vi skape et godt samhold? Utøverne

9 3. Aktiviteter utenom trening Hva ønsker utøverne NårHvem av foreldren e har ansvar Kom fram til 3 aktiviteter gruppa/laget kan gjøre utenom treningene. Treneren presenterer aktivitetene for foreldrene på foreldremøtet Utøverne

10 4. Oppsummering og evaluering Gjennomgang av resultater av møtet: hva er bra, hva kan gjøres bedre, spilleregler og aktiviteter utenom trening. Fotballmål Avslutning Utøverne

11 For foreldre Foreldremøte 1.Foreldre som rollemodeller 2.Foreldrenes spilleregler 3.Aktiviteter utenom trening 4.Postkort 5.Oppsummering

12 1. Foreldre som rollemodeller Hvilke egenskaper har en god rollemodell? 12

13 Foreldrene 2. Foreldrenes spilleregler Hvordan kan foreldre støtte utøverne i idrettssammenheng? Hvordan kan foreldrene støtte utøverne hjemme?

14 3. Aktiviteter utenom trening Hva ønsker utøverne NårHvem av foreldrene har ansvar BowlingDatoNavn PizzaDatoNavn KanoturDatoNavn Presenter resultatet av utøvernes ønsker om aktiviteter utenom trening og få foreldrene til å ta ansvaret for aktivitetene. Foreldrene

15 4. Postkort ”Hjemme hos oss skal vi…” 15

16 5. Oppsummering Gjennomgang av møtet: rollemodeller, spilleregler, aktiviteter utenom trening og postkort. Videre oppfølging. 16

17 For styret Diskuter – Idrettsmiljø – Alkohol og tobakk – Andre temaer

18 Idrettsmiljø Kan miljøet i klubben karakteriseres som åpent og inkluderende for alle? – Er det rom for forskjellige meninger? – Blir alle hørt uansett mening og alder? – Har utøverne påvirkning på sin trenings- og konkurransehverdag? – Hvordan er samholdet i de ulike gruppene, og på tvers av gruppene? 18

19 Idrettsmiljø Er ungdommen og voksne bevisste om at de er rollemodeller for barna? Gjør klubbledelsen noe for å bevisstgjøre ungdom og voksne på dette? Har klubben en tydelig og felles målsetting? Hvordan er ambisjonsnivået i klubben? Hvordan har klubben kommet fram til dette nivået? 19

20 Idrettsmiljø Er det rom for de som har høyere eller lavere ambisjoner? Gjør klubbledelsen noe for å skape et felles ambisjonsnivå for klubben? Opplever utøverne prestasjonspress som et problem? Er det god orden og struktur i klubben? 20

21 Idrettsmiljø Organiserer klubben sosiale samlinger for hele klubben i løpet av et år? Opplever klubben frafall av ungdom? – Hvilken alder er det størst frafall? – Hva er årsakene til at de slutter? – Setter klubben inn tiltak for å forhindre frafall? 21

22 Diskuter om alkohol og tobakk 1.Hvilke holdninger (og atferd) vil dere at klubben skal ha til 1.alkohol i idrettssammenheng? 2.røyk og snus i idrettssammenheng? 2.Hvem gjelder holdningene (og atferden) for? – Trenere, ledere, foreldre, tilskuere, utøvere? 3.Hva gjør dere for at de involverte gjennomfører dette? 22

23 Diskuter om snus og røyk Er det Ok at treneren snuser på trening og i konkurranser? Er det OK at voksne og utøvere over 18 år drikker alkohol på overnattingsturer med idrettsgruppa? Bør røykende tilskuere stå langt unna inngangen til treningshallen og ikke være synlige for aktive barn og unge? 23

24 Valgfrie temaer Diskuter andre temaer som er aktuelle for klubben. 24

25 glede fellesskap helse ærlighet


Laste ned ppt "Skap et godt idrettsmiljø. Innhold i modulen Innledning – Hensikt og mål med modulen – Miljø- og personfaktorer For utøverne – Metoder for et utøvermøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google