Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldrenes betydning Innledning til foreldremøtet i Unge & Rus www.ungeogrus.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldrenes betydning Innledning til foreldremøtet i Unge & Rus www.ungeogrus.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldrenes betydning Innledning til foreldremøtet i Unge & Rus www.ungeogrus.no

2 Ungdom og rus •Barn blir ungdom på ungdomsskolen – og dere blir ungdomsforeldre. •Ungdom må forholde seg til spørsmålet om rus – det står på ”dagsordenen”. •De fleste har aldri drukket alkohol i 8. klasse – noen få har det. •Utsatt debutalder har stor betydning for å forhindre rusproblemer. •Gjennomsnittelig debutalder for alkohol er 15 år (2008) – Debutalderen har økt de siste årene.

3 Betydning •Undersøkelser blant ungdom i de senere årene viser at: –De fleste opplever sterke bånd til sine foreldre både i form av grensesetting og tillit. –Foreldrene har stor innflytelse på ungdommens holdninger og valg. –Foreldrene har stor betydning for de unges rusvaner. Som en ressurs for de fleste, men som en belastning for noen. –Barn av restriktive foreldre drikker mindre enn barn av liberale foreldre.

4 Holdninger •Alkohol er ikke for barn – 18-årsgrensen er lovlig, fornuftig og oppnåelig. •Ungdom som får alkohol hjemme, drikker mer ute enn ungdom som ikke får. •Ungdom aksepterer at foreldre drikker alkohol, men ønsker ”edru atferd”. •Ungdom trenger omsorg, også når de bryter grenser.

5 Kontakt og fellesskap •Felles ansvar for ”felles barn”; foreldre må forholde seg til egne barn og barnas venner innenfor ungdomsmiljøet. •”Alle andre får lov – problemet”; autoritet gjennom felles holdninger. •Det er OK å ta kontakt med ”de andres” foreldre. •Foreldremøter om rus gir en anledning til å snakke med egne barn hjemme: Bruk den!

6 Målsetting for foreldrenes deltakelse •Styrke fellesskapet mellom foreldrene •Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser for barns utprøving av rusmidler •Styrke foreldrenes kompetanse til å snakke med barna sine om bruk av rusmidler

7 Det nytter! •Oppsummeringer av forskning om virksomt rusforebyggende arbeid konkluderer med at: –Forebyggende innsatser som rettes inn mot flere arenaer samtidig, har størst mulighet til å påvirke de unges rusbruk: Den enkelte ungdom, ungdomsmiljøet, skolen og hjemmet. –Forebyggende innsatse med fokus på foreldresamarbeid og foreldreengasjement syntes å være særlig effektive.


Laste ned ppt "Foreldrenes betydning Innledning til foreldremøtet i Unge & Rus www.ungeogrus.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google