Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALKOHOL|IDRETT. IDRETTEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | IDRETT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALKOHOL|IDRETT. IDRETTEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | IDRETT."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALKOHOL|IDRETT

2 IDRETTEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | IDRETT

3 HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL | IDRETT

4 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I IDRETTEN • DET MILJØMESSIGE • DET SOSIALE • DET SPORTSLIGE • DEN SAMFUNNSMESSIGE ANSEELSE • SIKKERHETEN ALKOHOL | IDRETT

5 NORGES IDRETTSFORBUND ANBEFALER: BARN OG UNGE SKAL MØTE ET ALKOHOLFRITT IDRETTSMILJØ • TRENERE, LEDERE OG UTØVERE SKAL FREMSTÅ SOM GODE FORBILDER FOR BARN OG UNGE OG IKKE NYTE ALKOHOL I SAMVÆR MED UTØVERE. • MEDLEMMENE I ORGANISASJONEN SKAL INFORMERES OM DE SKADEVIRKNINGER ALKOHOL HAR PÅ PRESTASJONSEVNEN, SIKKERHETEN OG DET SOSIALE MILJØ. • TRIBUNEKULTUREN SKAL VÆRE TRYGG, FAMILIEVENNLIG OG ALKOHOLFRI. PÅ TRIBUNENE SKAL DET DERFOR IKKE NYTES ALKOHOL I TILKNYTNING TIL KONKURRANSEAKTIVITETER. ALKOHOL | IDRETT

6 MEN TRENGER VI VIRKELIG Å LAGE LOVER OG REGLER? ALKOHOL | IDRETT

7 SITUASJON 1 OVERNATTING MED 10-ÅRINGENE ALKOHOL | IDRETT

8 ER DET AKSEPTABELT AT FORELDRE OG TRENERE/LEDERE DRIKKER ALKOHOL I FORBINDELSE MED TURNERINGER OG ARRANGEMENTER FOR BARN? HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN, OG ER DET MULIG Å SETTE EN GRENSE NÅR VOKSNE BETRAKTER DETTE SOM EN DEL AV SIN FERIE/FRITID? HVIS NEI: HVORFOR IKKE? KAN KLUBBEN GJENNOM SITT INTERNE REGELVERK REGULERE VOKSNE PERSONERS ALKOHOLBRUK I FERIE OG FRITID? OG FORRESTEN: HVEM SKAL KJØRE TIL LEGE NÅR ALLE HAR DRUKKET? ALKOHOL | IDRETT

9 SITUASJON 2 JUNIORLAGET PÅ CUP I DANMARK ALKOHOL | IDRETT

10 • ER DET AKSEPTABELT AT JUNIORSPILLERNE FÅR DRIKKE ALKOHOL ETTER AT LAGET ER UTSLÅTT AV TURNERINGEN? • VIL DET VÆRE RIKTIG Å TILLATE DE OVER 18 ÅR Å DRIKKE ALKOHOL, NÅR SÅ MANGE ANDRE PÅ LAGET IKKE ER GAMLE NOK? • VED ET TOTALFORBUD FOR ALLE, HVILKE REAKSJONSMULIGHETER HAR VI SOM KLUBB DERSOM NOEN BRYTER ET SLIKT FORBUD KORT TID FØR HJEMREISE? ALKOHOL | IDRETT

11 SITUASJON 3 ÅRSFEST I KLUBBEN ELLER IDRETTSLAGET ALKOHOL | IDRETT

12 • ER DET SANNSYNLIG AT UNGE IDRETTSUTØVERE FÅR ET FØRSTE MØTE MED VOKSNE OG FYLL PÅ ÅRSFEST I IDRETTSLAGET? I SÅ FALL, HVILKEN BETYDNING KAN DETTE HA? • SIDEN DET ÅPENBART ER UTØVERE TILSTEDE SOM ER FOR UNGE TIL Å DRIKKE ALKOHOL, HVOR SANNSYNLIG ER DET AT NOEN AV DISSE LIKEVEL KOMMER TIL Å DRIKKE ALKOHOL? • HVORDAN KAN KLUBBEN LØSE EN SLIK UTFORDRING, SÅNN AT ALLE OPP LEVER DETTE SOM ET POSITIVT TILTAK - OG UTEN AT KLUBBEN INDIREKTE BIDRAR TIL AT UNGE UTØVERE UNDER 18 ÅR DRIKKER ALKOHOL? • ER KLUBBEN PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG DERSOM DET INNTREFFER NEGATIVE EPISODER (SLÅSSKAMPER, PROMILLEKJØRING, PERSONSKADER ETC.), OG HVOR LANGT STREKKER EVENTUELT DET ANSVARET SEG? ALKOHOL | IDRETT

13 SITUASJON 4 HERRELAGET PÅ VEI HJEM FRA BORTEKAMP ALKOHOL | IDRETT

14 • ER DETTE ET SCENARIO SOM KAN OPP STÅ I DIN KLUBB? − HVIS NEI, HVORFOR IKKE? − HVIS JA, HVORDAN VIL SIGNALEFFEKTEN VÆRE OVERFOR OMGIVELSENE? • HVA ER KLUBBENS ANSVAR KNYTTET TIL AT SPILLERE UNDER 18 ÅR BLIR TILBUDT ALKOHOL, I OG MED AT DETTE ER ET LOVBRUDD SOM KAN FÅ FØLGER? ALKOHOL | IDRETT

15 SITUASJON 5 IDRETTSLEDERE SOM REPRESENTANTER FOR KLUBBEN ELLER IDRETTSLAGET ALKOHOL | IDRETT

16 • ER DET FORENLIG MED KLUBBENS ALKOHOLPOLITIKK AT LEDERE SOM REPRESENTERER KLUBBEN NYTER ALKOHOL UNDER EN OFFISIELL MIDDAG? − HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN? • KAN DET VÆRE EN FARE FOR AT KLUBBENS OMDØMME BLIR SVEKKET? • BØR VI SOM KLUBB OGSÅ HA EN KLAR POLITIKK I FORHOLD TIL ALKOHOL OGSÅ NÅR DET GJELDER LEDERE SOM ER UTE OG REPRESENTERER KLUBBEN? ALKOHOL | IDRETT

17 SITUASJON 6 DAMELAGETS FREDAGSFEST ALKOHOL | IDRETT

18 • MANGE LAG OPERERER MED EN «48-TIMERSREGEL» I FORHOLD TIL ALKOHOLINNTAK OG NESTE KAMP. ER DETTE EN FORNUFTIG GRENSE? − HVIS NEI: HVORFOR IKKE? • ER VI SOM KLUBB LIKE OPPMERKSOMME PÅ KLUBBENS KVINNELIGE UTØVERE OG LEDERE NÅR DET GJELDER ALKOHOLBRUK, SOM VI ER I FORHOLD TIL MANNLIGE UTØVERE OG LEDERE? ALKOHOL | IDRETT

19 SITUASJONENE HANDLER OM DET SAMME • HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? • HVA ER GREIT OG HVA ER IKKE GREIT? ALKOHOL | IDRETT

20 ER JOBBEN GJORT? • HAR KLUBBEN LAGET RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLBRUK? • BLIR DISSE FULGT OPP I PRAKSIS? ALKOHOL | IDRETT

21 HVEM OG HVORDAN? • HVEM TAR ANSVARET OG HVORDAN GÅR VI FRAM? • HVORDAN GJØR VI DET I KLUBBEN? • HVORDAN GJØR VI DET I LAGET? ALKOHOL | IDRETT

22 KLUBBEN ER SJEF • ET GODT KLUBBMILJØ OG GRUNNLAGET FOR UTØVERNES TRIVSEL STARTER I KLUBBENS STYRE • LEDERE ER FORBILDER – OG BØR OPPTRE SOM DET I ALL KLUBBREGI ALKOHOL | IDRETT

23 TILTAK I KLUBBEN FORSLAG TIL HVA KLUBBEN KAN GJØRE: • BLI EN SE & BLI SETT-KLUBB VED Å REGISTRERE KLUBBEN PÅ SEOGBLISETT.NO • TA DISKUSJONEN OG UTARBEIDE RETNINGSLINJER • FORANKRE RETNINGSLINJENE • TA OPP TEMAET MED TRENERE/LAGLEDERE • SØRGE FOR AT BRUDD PÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER FÅR KONSEKVENSER • TA EN ÅRLIG GJENNOMGANG AV SITUASJONEN I ÅRSBERETNINGEN • HA RETNINGSLINJENE SYNLIGE PÅ HJEMMESIDEN • FÅ RETNINGSLINJENE UT TIL NYE MEDLEMMER OG DERES FORESATTE ALKOHOL | IDRETT

24 TILTAK I LAGET • MØTER - GJENNOMGÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER OG FORKLAR HVORFOR DETTE ER VIKTIG • FORELDREMØTER – DISKUTER RETNINGSLINJER OG HVORDAN DE BLIR HÅNDHEVET I PRAKSIS ALKOHOL | IDRETT

25 ETT SKRITT VIDERE • GÅ GRUNDIGERE TIL VERKS? • TA DET SOM EN TEMAKVELD SOM KAN GJENNOMFØRES AV INTERNE KREFTER, FOLK FRA KRETSEN ELLER MED HJELP FRA AV-OG-TIL ALKOHOL | IDRETT

26 Å LAGE RETNINGS- LINJER ER LETT – EKSAMEN STÅR I HVERDAGEN ALKOHOL | IDRETT

27 • SE & BLI SETT- PRINSIPPET: GODE LEDERE OG TRENERE EVNER Å SE OM UTØVERE HAR DET BRA, OG ER SAMTIDIG KLAR OVER AT DE SELV BLIR SETT. DERFOR ER DE BEVISST PÅ SIN ROLLE SOM FORBILDE. • SE & BLI SETT-KLUBBER FORPLIKTER SEG TIL Å HA TYDELIGE RETNINGSLINJER KNYTTET TIL ALKOHOL OG KLUBBAKTIVITETER. ALKOHOL | IDRETT


Laste ned ppt "ALKOHOL|IDRETT. IDRETTEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | IDRETT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google