Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALKOHOL|IDRETT. IDRETTEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | IDRETT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALKOHOL|IDRETT. IDRETTEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | IDRETT."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALKOHOL|IDRETT

2 IDRETTEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | IDRETT

3 HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL | IDRETT

4 NORGES IDRETTSFORBUND ANBEFALER: BARN OG UNGE SKAL MØTE ET ALKOHOLFRITT IDRETTSMILJØ • TRENERE, LEDERE OG UTØVERE SKAL FREMSTÅ SOM GODE FORBILDER FOR BARN OG UNGE OG IKKE NYTE ALKOHOL I SAMVÆR MED UTØVERE. • MEDLEMMENE I ORGANISASJONEN SKAL INFORMERES OM DE SKADEVIRKNINGER ALKOHOL HAR PÅ PRESTASJONSEVNEN, SIKKERHETEN OG DET SOSIALE MILJØ. • TRIBUNEKULTUREN SKAL VÆRE TRYGG, FAMILIEVENNLIG OG ALKOHOLFRI. PÅ TRIBUNENE SKAL DET DERFOR IKKE NYTES ALKOHOL I TILKNYTNING TIL KONKURRANSEAKTIVITETER. ALKOHOL | IDRETT

5 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I IDRETTEN • DET MILJØMESSIGE • DET SOSIALE • DET SPORTSLIGE • DEN SAMFUNNSMESSIGE ANSEELSE • SIKKERHETEN ALKOHOL | IDRETT

6 MEN TRENGER VI VIRKELIG Å LAGE LOVER OG REGLER? ALKOHOL | IDRETT

7 STATISTIKKEN VISER: HØYE FORVENTNINGER TIL IDRETTEN • 9 AV 10 MENER AT MAN BØR LA VÆRE Å DRIKKE ALKOHOL NÅR MAN ER LEDER ELLER TRENER VED ET IDRETTSARRANGEMENT. • 9 AV 10 MENER AT IDRETTSLEDERE BØR VÆRE TYDELIGE ROLLEMODELLER NÅR DET GJELDER ALKOHOL. • 9 AV 10 MENER AT IDRETTSLAGENE BØR HA KLARE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ALKOHOL. ALKOHOL | IDRETT

8 SITUASJON 1 CUP ALKOHOL | IDRETT

9 ER DET AKSEPTABELT AT DE SOM ER OVER 18 ÅR, FÅR DRIKKE ALKOHOL NÅR DE ER UTSLÅTT AV TURNERINGEN? • HVORDAN VIL SIGNALEFFEKTEN VÆRE OVERFOR DE YNGRE? • FLERE AV UTØVERNE PÅ SENIORLAGET ER UNDER 18 ÅR, OG DET VISER SEG AT DE OGSÅ HAR DRUKKET ALKOHOL. HVILKE SANKSJONER HAR KLUBBEN I SLIKE TILFELLER? ALKOHOL | IDRETT

10 SITUASJON 2 FEST ALKOHOL | IDRETT

11 ER DETTE ET SCENARIO SOM KAN OPPSTÅ I DIN KLUBB? • HVIS NEI: HVORFOR IKKE? • HVIS JA: HVORDAN FORHOLDER DERE DERE TIL SITUASJONEN? • HAR KLUBBEN HOLDNINGER KNYTTET TIL AT MEDLEMMER UNDER 18 ÅR MØTES I EGEN REGI OG DRIKKER ALKOHOL? ALKOHOL | IDRETT

12 SITUASJON 3 FORESATTE MED PÅ OVERNATTING ALKOHOL | IDRETT

13 ER DET AKSEPTABELT AT FORESATTE DRIKKER ALKOHOL I FORBINDELSE MED SAMLINGER, STEVNER ELLER TRENINGSLEIRER I REGI AV KLUBBEN OG MED UTØVERE TIL STEDE? • HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN, OG ER DET MULIG Å SETTE EN GRENSE FOR ALKOHOLBRUK NÅR VOKSNE KANSKJE BETRAKTER DETTE SOM EN DEL AV SIN FERIE OG FRITID? • HVIS NEI: HVORFOR IKKE? KAN KLUBBEN GJENNOM SITT INTERNE REGELVERK REGULERE VOKSNE PERSONERS ALKOHOLBRUK I FERIE OG FRITID? • HVEM HAR ANSVARET FOR UTØVERNE? HVILKE RETNINGSLINJER GJELDER FOR DEN ELLER DE SOM ER ANSVARLIG FOR GRUPPEN? ALKOHOL | IDRETT

14 SITUASJON 4 KLUBBLEDERE SOM REPRESENTANTER FOR KLUBBEN ALKOHOL | IDRETT

15 ER DET FORENLIG MED KLUBBENS RETNINGSLINJER AT TRENERE/LEDERE SOM REPRESENTERER KLUBBEN, NYTER ALKOHOL UNDER EN OFFISIELL MIDDAG? • HVIS JA: HVOR GÅR I SÅ FALL GRENSEN ? • ER DET FARE FOR AT KLUBBENS OMDØMME BLIR SVEKKET HVIS KLUBBENS REPRESENTANTER ER PÅVIRKET AV ALKOHOL OG OPPTRER SJENERENDE? ALKOHOL | IDRETT

16 SITUASJON 5 ÅRSFEST I KLUBBEN ALKOHOL | IDRETT

17 ER DET SANNSYNLIG AT UNGE UTØVERE FÅR SITT FØRSTE MØTE MED VOKSNE OG FYLL I EN SLIK SETTING? HVILKEN BETYDNING KAN DET I SÅ FALL HA? DET ER FLERE UTØVERE TIL STEDE SOM ER FOR UNGE TIL Å DRIKKE ALKOHOL. ER DET SANNSYNLIG AT NOEN AV DEM LIKEVEL KOMMER TIL Å DRIKKE ALKOHOL NÅR ANLEDNINGEN BYR SEG OG GRUPPEPRESSET BLIR SÅ STORT SOM DET LETT KAN BLI PÅ EN SLIK TILSTELNING? ALKOHOL | IDRETT

18 SITUASJON 6 KLUBBEN PÅ TRENINGSLEIR I UTLANDET ALKOHOL | IDRETT

19 ER DET GREIT AT TRENERE OG LEDERE DRIKKER ALKOHOL MENS MAN ER PÅ TRENINGSLEIR I REGI AV KLUBBEN? HVIS JA: GÅR DET EN GRENSE FOR HVA SOM ER AKSEPTERT ? ALKOHOL | IDRETT

20 SITUASJONENE HANDLER OM DET SAMME • HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? • HVA ER GREIT OG HVA ER IKKE GREIT? ALKOHOL | IDRETT

21 ER JOBBEN GJORT? • HAR KLUBBEN LAGET RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLBRUK? • BLIR DISSE FULGT OPP I PRAKSIS? ALKOHOL | IDRETT

22 HVEM OG HVORDAN? • HVEM TAR ANSVARET OG HVORDAN GÅR VI FRAM? • HVORDAN GJØR VI DET I KLUBBEN? • HVORDAN GJØR VI DET I LAGET? ALKOHOL | IDRETT

23 KLUBBEN ER SJEF • ET GODT KLUBBMILJØ OG GRUNNLAGET FOR UTØVERNES TRIVSEL STARTER I KLUBBENS STYRE • LEDERE OG TRENERE ER FORBILDER – OG BØR OPPTRE SOM DET I ALL KLUBBREGI ALKOHOL | IDRETT

24 TILTAK I KLUBBEN • BLI EN SE & BLI SETT-KLUBB VED Å REGISTRERE KLUBBEN PÅ SEOGBLISETT.NO • TA DISKUSJONEN OG UTARBEIDE RETNINGSLINJER • FORANKRE RETNINGSLINJENE • TA OPP TEMAET MED TRENERE/LAGLEDERE • SØRGE FOR AT BRUDD PÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER FÅR KONSEKVENSER • TA EN ÅRLIG GJENNOMGANG AV SITUASJONEN • HA RETNINGSLINJENE SYNLIGE PÅ HJEMMESIDEN • FÅ RETNINGSLINJENE UT TIL NYE MEDLEMMER OG DERES FORESATTE ALKOHOL | IDRETT

25 TILTAK I LAGET • UTØVERMØTER - GJENNOMGÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER OG FORKLAR HVORFOR DETTE ER VIKTIG • FORESATTEMØTER – DISKUTER RETNINGSLINJER OG HVORDAN DE BLIR HÅNDHEVET I PRAKSIS ALKOHOL | IDRETT

26 ETT SKRITT VIDERE • GÅ GRUNDIGERE TIL VERKS? • TA DET SOM EN TEMAKVELD SOM KAN GJENNOMFØRES AV INTERNE KREFTER, FOLK FRA KRETSEN ELLER MED HJELP FRA AV-OG-TIL ALKOHOL | IDRETT

27 Å LAGE RETNINGS- LINJER ER LETT – EKSAMEN STÅR I HVERDAGEN ALKOHOL | IDRETT

28 • SE & BLI SETT- PRINSIPPET: GODE LEDERE OG TRENERE EVNER Å SE OM UTØVERE HAR DET BRA, OG ER SAMTIDIG KLAR OVER AT DE SELV BLIR SETT. DERFOR ER DE BEVISST PÅ SIN ROLLE SOM FORBILDE. • SE & BLI SETT-KLUBBER FORPLIKTER SEG TIL Å HA TYDELIGE RETNINGSLINJER KNYTTET TIL ALKOHOL OG KLUBBAKTIVITETER. ALKOHOL | IDRETT


Laste ned ppt "ALKOHOL|IDRETT. IDRETTEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | IDRETT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google