Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL|RYTTERSPORT Foto: Hesteguiden.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL|RYTTERSPORT Foto: Hesteguiden.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL|RYTTERSPORT Foto: Hesteguiden.com

2 RYTTERSPORT – En Alkoholfri sone
Alkohol | RYTTERSPORT RYTTERSPORT – En Alkoholfri sone Det vi skal snakke om i dag handler om idrett, alkohol og klubben vår. NORGES RYTTERFORBUND

3 Alkohol | RYTTERSPORT Alkohol | idrett Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Sammen skal vi reflektere litt rundt følgende: Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi ha det hos oss? Foto: Trine Meiningen/Hestesport

4 Alkohol | ryttersport Norges rytterforbund deler norges Idrettsforbunds ANBEFALinger: BARN OG UNGE SKAL MØTE ET ALKOHOLFRITT IDRETTSMILJØ Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. NRYF anbefaler at barn og unge skal møte et alkoholfritt idrettsmiljø. NIF og NRYF mener følgende regler bør være gjeldende: - Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. - Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. - Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

5 5 argumenter for fravær av alkohol i ryttersporten
Alkohol | RYTTERSPORT 5 argumenter for fravær av alkohol i ryttersporten Det miljømessige Det sosiale Det sportslige Den samfunnsmessige anseelse Sikkerheten Hvorfor bør ryttersporten skjermes for alkohol? Her er 5 argumenter for fravær av alkohol i klubbsammenheng Det miljømessige: Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet. Det sosiale: I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler – et «fuktig» idrettsmiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse to gruppene skal idretten være et fristed. Det sportslige: Alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater, og reduserer aktivitetens egen opplevelsesverdi. Den samfunnsmessige anseelse: Det offentlige støtter idretten ut fra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale. Sikkerheten: Det er en stor tillitserklæring at hundretusenvis av foreldre overlater ansvaret for sine unger til klubbene. Berusede ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

6 Men trenger vi virkelig å lage lover og regler?
Alkohol | RYTTERSPORT ALKOHOL | IDRETT Alkohol | idrett Men trenger vi virkelig å lage lover og regler? Men er det så nøye om det finnes regler for dette eller ikke? Kan man ikke bare stole på folk?

7 Statistikken viser: Høye forventninger til idretten
ALKOHOL | ryttersport Statistikken viser: Høye forventninger til idretten en landsdekkende spørreundersøkelse viste at: 9 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement. 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol. 9 av 10 mener at idrettslagene bør ha klare RETNINGSLINJER for bruk av alkohol. En landsdekkende spørreundersøkelse gjort på oppdrag fra AV-OG-TIL viste følgende: • 9 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement. • 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol. • 9 av 10 mener at idrettslagene bør ha klare regler for bruk av alkohol. Tallene viser at idrettslagene nyter stor tillit blant foreldre og befolkningen generelt. I dette ligger en forventning om at idretten er delaktig i det forebyggende arbeidet, ved at trenere og ledere opptrer som gode rollemodeller og at klubben har tydelige retningslinjer knyttet til bruk av alkohol.

8 Situasjon 1 Trenere og ledere på stevne Alkohol |ryttersport
La oss se på noen eksempler på situasjoner hvor det kan være lurt å ha et regelverk å forholde seg til. Vi diskuterer underveis. Situasjon 1: Trenere på stevne Det er ridestevne og klubben deltar med utøvere, trenere og ledere. På kvelden spiser alle sammen, og i henhold til NRYFs policy blir det ikke servert alkohol til maten. Etter at utøverne har lagt seg møtes trenere og ledere i baren for å fortsette kvelden. Noen av disse drikker så mye alkohol at de føler seg uvel ved konkurransestart dagen etter.

9 Hvis ja: Går det en grense for hva som er akseptert?
Alkohol | ryttersport Er det greit at klubbens trenere og ledere drikker alkohol på stevner ? Hvis ja: Går det en grense for hva som er akseptert? Hvis Nei: Hva med etter at alle konkurranser er avsluttet for kvelden? Er det greit at klubbens trenere og ledere drikker alkohol på stevner ? Hvis ja: Går det en grense for hva som er akseptert? Hvis Nei: Hva med etter at alle konkurranser er avsluttet for kvelden?

10 Situasjon 2 Rytterfest / Klubbfest Alkohol | ryttersport
Noen av arrangørklubbens medlemmer har på eget initiativ valgt å arrangere en fest for utøverne. Enkelte har lyst til å ha med seg alkohol. Bare to personer er over 18 år. Foto: Mette-Maya Sverdrup

11 Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb?
Alkohol | ryttersport Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb? - Hvis ja: Hvordan forholder dere dere til situasjonen? - Hvis nei: Hvorfor ikke? Har klubben holdninger knyttet til at medlemmer under 18 år møtes i egen regi og det drikkes alkohol? Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb? Hvis ja: Hvordan forholder dere dere til situasjonen? Hvis nei: Hvorfor ikke? Har klubben holdninger knyttet til at medlemmer under 18 år møtes i egen regi og det drikkes alkohol?

12 Alkohol | ryttersport Er det akseptabelt at utøvere får drikke alkohol på stevneplassen på rytter- eller klubbfest etter at konkurransene er avsluttet for dagen? Vil det være riktig å tillate de over 18 år å drikke alkohol, når mange andre utøvere ikke er gamle nok? Ved et totalforbud for alle, hvilke reaksjonsmuligheter har man som klubb dersom noen bryter et slikt forbud? A. Er det akseptabelt at utøvere får drikke alkohol på stevneplassen på rytter- eller klubbfest etter at konkurransene er avsluttet for dagen? B. Vil det være riktig å tillate de over 18 år å drikke alkohol, når mange andre på laget ikke er gamle nok? C. Ved et totalforbud for alle, hvilke reaksjonsmuligheter har man som klubb dersom noen bryter et slikt forbud?

13 Situasjon 3 Foresatte med på stevner/samlinger med overnatting
AlkohoL | ryttersport Situasjon 3 Foresatte med på stevner/samlinger med overnatting Situasjon 3: Foresatte som er med på stevner/samlinger/treninger Det er stevne-/treningssamling med overnatting i hytter, hestebiler o.l. Flere foresatte er med. Alle foresatte, trenere og ledere spiser middag og får tilbud om alkohol til maten. Utøverne er også til stede. Foto Anne Buvik/Hestesport

14 Alkohol | ryttersport Er det akseptabelt at foresatte og trenere drikker alkohol i forbindelse med samlinger, stevner, treninger med utøvere til stede? -Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense når voksne kanskje betrakter dette som en del av sin ferie og fritid? -hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben/arrangøren gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? Hvem har ansvaret for utøverne? Hvilke retningslinjer gjelder i så fall for den eller de som er ansvarlig for utøverne? Er det akseptabelt at foresatte og trenere drikker alkohol i forbindelse med samlinger, stevner, treninger med utøvere til stede? Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense når voksne kanskje betrakter dette som en del av sin ferie og fritid? Hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben/arrangøren gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? Hvem har ansvaret for utøverne? Hvilke retningslinjer gjelder i så fall for den eller de som er ansvarlig for utøverne? Det er ikke alltid de voksne drikker mye – ofte er det et par glass øl eller vin når barna har lagt seg og sovnet. Det kan være lett å tenke at såpass små mengder alkohol ikke har noen betydning. Men hva skjer dersom en av utøverne samme kveld ved et uhell skader seg? Hvem skal kjøre til lege hvis alle har drukket alkohol?

15 Situasjon 4 Klubbledere som representanter for klubben
Alkohol | ryttersport Alkohol | idrett Situasjon 4 Klubbledere som representanter for klubben Situasjon 4: Klubbledere som representanter for klubben To av klubbens ledere deltar på NRYFs forbundsting. På kvelden arrangeres det festmiddag for deltakerne, og man kan om ønskelig kjøpe alkohol til maten. Mange bestiller alkohol, og kvelden fortsetter i hotellets bar. Stemningen stiger, og klubbrepresentantene havner etter hvert i høylytte diskusjoner med øvrige deltakere.

16 - Hvis ja: hvor går grensen?
Alkohol | ryttersport Er det forenlig med klubbens retningslinjer at ledere/Trenere som representerer klubben nyter alkohol under en offisiell middag? - Hvis ja: hvor går grensen? Er det fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter på grunn av alkoholpåvirkning opptrer på en høylytt, sjenerende eller ufin måte? Bør dere som klubb også ha retningslinjer for alkoholbruk når det gjelder trenere/ledere som er ute og representerer klubben? Er det forenlig med klubbens retningslinjer at ledere/trenere som representerer klubben nyter alkohol under en offisiell middag? Hvis ja: Hvor går grensen? Er det fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter på grunn av alkoholpåvirkning opptrer på en høylytt, sjenerende eller ufin måte? Bør dere som klubb også ha retningslinjer for alkoholbruk når det gjelder trenere/ledere som er ute og representerer klubben?

17 Situasjon 5 Seniorer på større stevner hjemme og ute
Alkohol | ryttersport Situasjon 5 Seniorer på større stevner hjemme og ute Situasjon 5: Seniorer på større stevner hjemme og ute Det er stevne over flere dager, og seniorene samles etter dagens konkurranser. Det nytes alkohol og noen blir veldig fulle. Dette vil fort kunne gå ut over morgendagens konkurranser. Det er også ungdommer under 18 år tilstede. Se NRYFs konkurransereglement; KR I § 178. Foto:Hesteguiden.com

18 - Hvis nei: Hvorfor ikke?
Alkohol | ryttersport Er det i det hele tatt akseptabelt med alkohol før hele stevnet er over, og et scenario som kan oppstå i deres klubb? - Hvis nei: Hvorfor ikke? - Hvis ja: hvor går grensen? Hvordan vil signaleffekten i tilfellet være overfor de yngre? HVOrdan kan dere eventuelt forholde dere til slike situasjoner i fremtiden? Er dette i det hele tatt akseptabelt før hele stevnet er over, og et scenario som kan oppstå i deres klubb? Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvis ja: Hvor går grensen? Hvordan vil signaleffekten være overfor de yngre? Hvordan kan dere eventuelt forholde dere til slike situasjoner i fremtiden?

19 Situasjon 6 På treningsleir ALKOHOL| IDRETT Alkohol | ryttersport
Situasjon 6: Treningsleir Utøvere er på treningsleir, de kommer fra forskjellige rideklubber. Blant trenere og ledere blir det drukket alkohol for tredje kveld på rad. Foto Anne Buvik/Hestesport

20 - Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvor skal eventuelt grensen ligge?
Alkohol | ryttersport Er det greit at trenere og ledere drikker alkohol mens de er på treningsleir/samling i regi av sporten? Mange opererer med nulltoleranse i forhold til alkoholinntak på treningsleir/samling for barn og ungdom. Er dette en fornuftig grense? - Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvor skal eventuelt grensen ligge? - Hvis Ja: hvor går grensen for hva som er akseptabelt? - Vil Det også gjelde ett glass øl eller vin til middag for de som er over 18 år? Er vi som klubb/arrangør like oppmerksomme på kvinnelige utøvere og ledere når det gjelder alkoholbruk, som vi er i forhold til mannlige utøvere og ledere? Er det greit at trenere og ledere drikker alkohol mens de er på treningsleir/samling i regi av sporten? Mange opererer med nulltoleranse i forhold til alkoholinntak på arrangementer for barn og ungdom. Er dette en fornuftig grense? Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvor skal eventuelt grensene ligge? Hvis Ja: Hvor går grensen for hva som er akseptabelt? - Vil Det også gjelde ett glass øl eller vin til middag for de som er over 18 år? Jenter er i ferd med å tilnærme seg gutters drikkemønster når det gjelder hyppighet og mengde alkohol. Er vi som klubb like oppmerksomme på klubbens kvinnelige utøvere og ledere når det gjelder alkoholbruk, som vi er i forhold til mannlige utøvere og ledere?

21 Situasjonene handler om det samme
Alkohol | ryttersport Situasjonene handler om det samme Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Hva er greit og hva er ikke greit? Alle disse situasjonene handler om to spørsmål: - Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? - Hva er greit og hva er ikke greit?

22 Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk?
Alkohol | ryttersport Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk? Blir disse fulgt opp i praksis? Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk? Hvis ja: På hvilken måte er alle involverte i klubben gjort kjent med disse reglene? Hvis nei: Hvordan bør klubben gå frem for å hurtigst mulig å få på plass felles regler på dette området?

23 Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret, og hvordan går vi fram?
Alkohol | ryttersport Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret, og hvordan går vi fram? Hvordan gjør vi det i klubben? Hvordan gjør vi det i laget? Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret, og hvordan går vi fram? Hvem må ta ansvar i klubben? Styret, trenere, lagledere, nøkkelpersoner – andre? Hvem må ta ansvar i laget? Utøvere – foreldre – andre?

24 Alkohol | ryttersport Klubben er sjef Et godt klubbmiljø og grunnlaget for UTØVERNES trivsel starter i klubbens styre Ledere er forbilder – og bør opptre som det i all klubbregi Klubben er sjef Et godt klubbmiljø starter i klubbens ledelse og trenerapparat. Der legges grunnlaget for klubbens kultur og medlemmenes trivsel, og det er her man må ta den grunnleggende diskusjonen og utarbeidelsen av retningslinjene. Klubben kan velge om de lager egne retningslinjer for alkohol, eller om alkohol blir inkludert i de spilleregler/retningslinjer som allerede gjelder i klubben.

25 Tiltak i klubben Forslag til hva klubben kan gjøre:
Alkohol | ryttersport Tiltak i klubben Forslag til hva klubben kan gjøre: BLI EN SE & BLI SETT-KLUBB ved å registrere klubben på Seogblisett.no Ta diskusjonen og utarbeide retningslinjer Forankre retningslinjene Ta opp temaet med trenere/lagledere Sørge for at brudd på klubbens retningslinjer får konsekvenser Ta en årlig gjennomgang av retningslinjene Ha retningslinjene synlige på hjemmesiden Få retningslinjene ut til nye medlemmer og deres foresatte Forslag til hva klubben kan gjøre: - Bli en SE & BLE SETT- klubb ved å registrere klubben på seogblisett.no - Retningslinjene bør diskuteres og enes om i styret. - Retningslinjene bør være forankret i styret og blant trenere, lagledere og andre med nøkkelroller. Og i klubbens handlingsplan/sportsplan. Temaet kan diskuteres med trenere og lagledere i forkant av reiser i klubbregi. - Sørg for naturlige og fornuftige konsekvenser for den/de som bryter med retningslinjene, det vil si følger som står i samsvar med både forarbeidet som er gjort og forseelsen som er gjort. - Ta en årlig gjennomgang av reglene. - Synliggjør reglene på klubbens hjemmesider. - Sørg for at reglene er en del av informasjonen som gis til alle nye medlemmer og deres foresatte.

26 Alkohol | ryttersport Tiltak i laget MØTER - gjennomgå klubbens retningslinjer og forklar hvorfor dette er viktig Foreldremøter – diskuter retningslinjer og hvordan de blir håndhevet i praksis Forslag til hva laget kan gjøre: Medlemsmøter: Temaet tas opp på møter (minst én gang hvert år) der man gjennomgår klubbens retningslinjer og forklarer hvorfor dette er viktig, samt hvilke sanksjoner man har. Foreldremøter: Diskusjon rundt temaet på foreldremøter. Man kan prate om grunnlaget og retningslinjene, og hvordan de blir håndhevet i praksis. Særlig vekt bør ligge på foreldre som er med på overnattinger og lignende.

27 Ett skritt videre Gå grundigere til verks?
Alkohol | ryttersport Ett skritt videre Gå grundigere til verks? Ta det som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter, folk fra kretsen eller med hjelp fra AV-OG-TIL Ett skritt videre Hvis man vil gå grundigere til verks, kan klubben ta det som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter, folk fra kretsen eller med hjelp fra AV-OG-TIL.

28 Å lage retnings-linjer er lett – eksamen står i hverdagen
ALKOHOL | RYTTERSPORT Alkohol | idrett Å lage retnings-linjer er lett – eksamen står i hverdagen Å lage retningslinjer er lett – eksamen står i hverdagen. Foto: Mari Viko Rasmussen

29 Alkohol | RYTTERSPORT SE & BLI SETT- prinsippet: Gode ledere og trenere evner å se om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de selv blir sett. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde. SE & BLI SETT-klubber forplikter seg til å ha tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter. Organisasjonen AV -OG- TIL har utviklet SE & BLI SETT- prinsippet. SE & BLI SETT- prinsippet bygger på at trenere og ledere evner og SE om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de blir SETT. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde. SE & BLI SETT- klubber skal forplikte seg til å ha tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter. Dette bidrar til å skape en trygg og positiv klubb for alle. For å registrere seg som SE & BLI SETT-klubb kan man gå inn på seogblisett.no


Laste ned ppt "ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL|RYTTERSPORT Foto: Hesteguiden.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google