Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALKOHOL|RYTTERSPORT ALKOHOL | IDRETT Foto: Hesteguiden.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALKOHOL|RYTTERSPORT ALKOHOL | IDRETT Foto: Hesteguiden.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALKOHOL|RYTTERSPORT ALKOHOL | IDRETT Foto: Hesteguiden.com

2 RYTTERSPORT – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | RYTTERSPORT NORGES RYTTERFORBUND

3 HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL | RYTTERSPORT Foto: Trine Meiningen/Hestesport

4 NORGES RYTTERFORBUND DELER NORGES IDRETTSFORBUNDS ANBEFALINGER: BARN OG UNGE SKAL MØTE ET ALKOHOLFRITT IDRETTSMILJØ • TRENERE, LEDERE OG UTØVERE SKAL FREMSTÅ SOM GODE FORBILDER FOR BARN OG UNGE OG IKKE NYTE ALKOHOL I SAMVÆR MED UTØVERE. • MEDLEMMENE I ORGANISASJONEN SKAL INFORMERES OM DE SKADEVIRKNINGER ALKOHOL HAR PÅ PRESTASJONSEVNEN, SIKKERHETEN OG DET SOSIALE MILJØ. • TRIBUNEKULTUREN SKAL VÆRE TRYGG, FAMILIEVENNLIG OG ALKOHOLFRI. PÅ TRIBUNENE SKAL DET DERFOR IKKE NYTES ALKOHOL I TILKNYTNING TIL KONKURRANSEAKTIVITETER. ALKOHOL | RYTTERSPORT

5 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I RYTTERSPORTEN • DET MILJØMESSIGE • DET SOSIALE • DET SPORTSLIGE • DEN SAMFUNNSMESSIGE ANSEELSE • SIKKERHETEN ALKOHOL | RYTTERSPORT

6 MEN TRENGER VI VIRKELIG Å LAGE LOVER OG REGLER? ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL | RYTTERSPORT

7 STATISTIKKEN VISER: HØYE FORVENTNINGER TIL IDRETTEN EN LANDSDEKKENDE SPØRREUNDERSØKELSE VISTE AT: • 9 AV 10 MENER AT MAN BØR LA VÆRE Å DRIKKE ALKOHOL NÅR MAN ER LEDER ELLER TRENER VED ET IDRETTSARRANGEMENT. • 9 AV 10 MENER AT IDRETTSLEDERE BØR VÆRE TYDELIGE ROLLEMODELLER NÅR DET GJELDER ALKOHOL. • 9 AV 10 MENER AT IDRETTSLAGENE BØR HA KLARE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ALKOHOL. ALKOHOL | RYTTERSPORT

8 SITUASJON 1 TRENERE OG LEDERE PÅ STEVNE ALKOHOL |RYTTERSPORT

9 ER DET GREIT AT KLUBBENS TRENERE OG LEDERE DRIKKER ALKOHOL PÅ STEVNER ? -HVIS JA: GÅR DET EN GRENSE FOR HVA SOM ER AKSEPTERT? -HVIS NEI: HVA MED ETTER AT ALLE KONKURRANSER ER AVSLUTTET FOR KVELDEN? ALKOHOL | RYTTERSPORT

10 SITUASJON 2 RYTTERFEST / KLUBBFEST ALKOHOL | RYTTERSPORT Foto: Mette-Maya Sverdrup

11 ER DETTE ET SCENARIO SOM KAN OPPSTÅ I DIN KLUBB? - HVIS JA: HVORDAN FORHOLDER DERE DERE TIL SITUASJONEN? - HVIS NEI: HVORFOR IKKE? • HAR KLUBBEN HOLDNINGER KNYTTET TIL AT MEDLEMMER UNDER 18 ÅR MØTES I EGEN REGI OG DET DRIKKES ALKOHOL? ALKOHOL | RYTTERSPORT

12 ER DET AKSEPTABELT AT UTØVERE FÅR DRIKKE ALKOHOL PÅ STEVNEPLASSEN PÅ RYTTER- ELLER KLUBBFEST ETTER AT KONKURRANSENE ER AVSLUTTET FOR DAGEN? • VIL DET VÆRE RIKTIG Å TILLATE DE OVER 18 ÅR Å DRIKKE ALKOHOL, NÅR MANGE ANDRE UTØVERE IKKE ER GAMLE NOK? • VED ET TOTALFORBUD FOR ALLE, HVILKE REAKSJONSMULIGHETER HAR MAN SOM KLUBB DERSOM NOEN BRYTER ET SLIKT FORBUD? ALKOHOL | RYTTERSPORT

13 SITUASJON 3 FORESATTE MED PÅ STEVNER/SAMLINGER MED OVERNATTING ALKOHOL | RYTTERSPORT Foto Anne Buvik/Hestesport

14 ER DET AKSEPTABELT AT FORESATTE OG TRENERE DRIKKER ALKOHOL I FORBINDELSE MED SAMLINGER, STEVNER, TRENINGER MED UTØVERE TIL STEDE? -HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN, OG ER DET MULIG Å SETTE EN GRENSE NÅR VOKSNE KANSKJE BETRAKTER DETTE SOM EN DEL AV SIN FERIE OG FRITID? -HVIS NEI: HVORFOR IKKE? KAN KLUBBEN/ARRANGØREN GJENNOM SITT INTERNE REGELVERK REGULERE VOKSNE PERSONERS ALKOHOLBRUK I FERIE OG FRITID? • HVEM HAR ANSVARET FOR UTØVERNE? HVILKE RETNINGSLINJER GJELDER I SÅ FALL FOR DEN ELLER DE SOM ER ANSVARLIG FOR UTØVERNE? ALKOHOL | RYTTERSPORT

15 SITUASJON 4 KLUBBLEDERE SOM REPRESENTANTER FOR KLUBBEN ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL | RYTTERSPORT

16 ER DET FORENLIG MED KLUBBENS RETNINGSLINJER AT LEDERE/TRENERE SOM REPRESENTERER KLUBBEN NYTER ALKOHOL UNDER EN OFFISIELL MIDDAG? - HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN? • ER DET FARE FOR AT KLUBBENS OMDØMME BLIR SVEKKET HVIS KLUBBENS REPRESENTANTER PÅ GRUNN AV ALKOHOLPÅVIRKNING OPPTRER PÅ EN HØYLYTT, SJENERENDE ELLER UFIN MÅTE? • BØR DERE SOM KLUBB OGSÅ HA RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLBRUK NÅR DET GJELDER TRENERE/LEDERE SOM ER UTE OG REPRESENTERER KLUBBEN? ALKOHOL | RYTTERSPORT

17 SITUASJON 5 SENIORER PÅ STØRRE STEVNER HJEMME OG UTE ALKOHOL | RYTTERSPORT Foto:Hesteguiden.com

18 ER DET I DET HELE TATT AKSEPTABELT MED ALKOHOL FØR HELE STEVNET ER OVER, OG ET SCENARIO SOM KAN OPPSTÅ I DERES KLUBB? - HVIS NEI: HVORFOR IKKE? - HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN? HVORDAN VIL SIGNALEFFEKTEN I TILFELLET VÆRE OVERFOR DE YNGRE? • HVORDAN KAN DERE EVENTUELT FORHOLDE DERE TIL SLIKE SITUASJONER I FREMTIDEN? ALKOHOL | RYTTERSPORT

19 SITUASJON 6 PÅ TRENINGSLEIR ALKOHOL | RYTTERSPORT ALKOHOL| IDRETT Foto Anne Buvik/Hestesport

20 ER DET GREIT AT TRENERE OG LEDERE DRIKKER ALKOHOL MENS DE ER PÅ TRENINGSLEIR/SAMLING I REGI AV SPORTEN? MANGE OPERERER MED NULLTOLERANSE I FORHOLD TIL ALKOHOLINNTAK PÅ TRENINGSLEIR/SAMLING FOR BARN OG UNGDOM. ER DETTE EN FORNUFTIG GRENSE? - HVIS NEI: HVORFOR IKKE? HVOR SKAL EVENTUELT GRENSEN LIGGE? - HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN FOR HVA SOM ER AKSEPTABELT? - VIL DET OGSÅ GJELDE ETT GLASS ØL ELLER VIN TIL MIDDAG FOR DE SOM ER OVER 18 ÅR? • ER VI SOM KLUBB/ARRANGØR LIKE OPPMERKSOMME PÅ KVINNELIGE UTØVERE OG LEDERE NÅR DET GJELDER ALKOHOLBRUK, SOM VI ER I FORHOLD TIL MANNLIGE UTØVERE OG LEDERE? ALKOHOL | RYTTERSPORT

21 SITUASJONENE HANDLER OM DET SAMME • HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? • HVA ER GREIT OG HVA ER IKKE GREIT? ALKOHOL | RYTTERSPORT

22 ER JOBBEN GJORT? • HAR KLUBBEN LAGET RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLBRUK? • BLIR DISSE FULGT OPP I PRAKSIS? ALKOHOL | RYTTERSPORT

23 HVEM OG HVORDAN? • HVEM TAR ANSVARET, OG HVORDAN GÅR VI FRAM? • HVORDAN GJØR VI DET I KLUBBEN? • HVORDAN GJØR VI DET I LAGET? ALKOHOL | RYTTERSPORT

24 KLUBBEN ER SJEF • ET GODT KLUBBMILJØ OG GRUNNLAGET FOR UTØVERNES TRIVSEL STARTER I KLUBBENS STYRE • LEDERE ER FORBILDER – OG BØR OPPTRE SOM DET I ALL KLUBBREGI ALKOHOL | RYTTERSPORT

25 TILTAK I KLUBBEN FORSLAG TIL HVA KLUBBEN KAN GJØRE: • BLI EN SE & BLI SETT-KLUBB VED Å REGISTRERE KLUBBEN PÅ SEOGBLISETT.NO • TA DISKUSJONEN OG UTARBEIDE RETNINGSLINJER • FORANKRE RETNINGSLINJENE • TA OPP TEMAET MED TRENERE/LAGLEDERE • SØRGE FOR AT BRUDD PÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER FÅR KONSEKVENSER • TA EN ÅRLIG GJENNOMGANG AV RETNINGSLINJENE • HA RETNINGSLINJENE SYNLIGE PÅ HJEMMESIDEN • FÅ RETNINGSLINJENE UT TIL NYE MEDLEMMER OG DERES FORESATTE ALKOHOL | RYTTERSPORT

26 TILTAK I LAGET • MØTER - GJENNOMGÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER OG FORKLAR HVORFOR DETTE ER VIKTIG • FORELDREMØTER – DISKUTER RETNINGSLINJER OG HVORDAN DE BLIR HÅNDHEVET I PRAKSIS ALKOHOL | RYTTERSPORT

27 ETT SKRITT VIDERE • GÅ GRUNDIGERE TIL VERKS? • TA DET SOM EN TEMAKVELD SOM KAN GJENNOMFØRES AV INTERNE KREFTER, FOLK FRA KRETSEN ELLER MED HJELP FRA AV-OG-TIL ALKOHOL | RYTTERSPORT

28 Å LAGE RETNINGS- LINJER ER LETT – EKSAMEN STÅR I HVERDAGEN ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL | RYTTERSPORT Foto: Mari Viko Rasmussen

29 ALKOHOL | RYTTERSPORT • SE & BLI SETT- PRINSIPPET: GODE LEDERE OG TRENERE EVNER Å SE OM UTØVERE HAR DET BRA, OG ER SAMTIDIG KLAR OVER AT DE SELV BLIR SETT. DERFOR ER DE BEVISST PÅ SIN ROLLE SOM FORBILDE. • SE & BLI SETT-KLUBBER FORPLIKTER SEG TIL Å HA TYDELIGE RETNINGSLINJER KNYTTET TIL ALKOHOL OG KLUBBAKTIVITETER.


Laste ned ppt "ALKOHOL|RYTTERSPORT ALKOHOL | IDRETT Foto: Hesteguiden.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google