Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALKOHOL | FOTBALL. FOTBALLEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | FOTBALL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALKOHOL | FOTBALL. FOTBALLEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | FOTBALL."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALKOHOL | FOTBALL

2 FOTBALLEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | FOTBALL

3 HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL | FOTBALL

4 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I FOTBALLEN •DET MILJØMESSIGE •DET SOSIALE •DET SPORTSLIGE •DEN SAMFUNNSMESSIGE ANSEELSE •SIKKERHETEN ALKOHOL | FOTBALL

5 NFF ANBEFALER: FOTBALLEN SKAL VÆRE EN ALKOHOLFRI SONE NULL ALKOHOL I FORBINDELSE MED ALDERSBESTEMTE LAG: •PÅ HELE REISEN UNDER TURNERING OG BORTEKAMPER •48 TIMER I FORKANT AV ALLE KAMPER •I GARDEROBEN ETTER HJEMMEKAMPER •PÅ ALLE KLUBBARRANGEMENT HVOR LAG DELTAR ALKOHOL | FOTBALL

6 MEN TRENGER VI VIRKELIG Å LAGE LOVER OG REGLER? ALKOHOL | FOTBALL

7 SITUASJON 1 OVERNATTINGSCUP MED 10-ÅRINGENE ALKOHOL | FOTBALL

8 ER DET AKSEPTABELT AT FORELDRE OG TRENERE/LEDERE DRIKKER ALKOHOL I FORBINDELSE MED TURNERINGER OG ARRANGEMENTER FOR BARN? HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN, OG ER DET MULIG Å SETTE EN GRENSE NÅR VOKSNE BETRAKTER DETTE SOM EN DEL AV SIN FERIE/FRITID? HVIS NEI: HVORFOR IKKE? KAN KLUBBEN GJENNOM SITT INTERNE REGELVERK REGULERE VOKSNE PERSONERS ALKOHOLBRUK I FERIE OG FRITID? OG FORRESTEN: HVEM SKAL KJØRE TIL LEGE NÅR ALLE HAR DRUKKET? ALKOHOL | FOTBALL

9 SITUASJON 2 JUNIORLAGET PÅ CUP I DANMARK ALKOHOL | FOTBALL

10 •ER DET AKSEPTABELT AT JUNIORSPILLERNE FÅR DRIKKE ALKOHOL ETTER AT LAGET ER UTSLÅTT AV TURNERINGEN? •VIL DET VÆRE RIKTIG Å TILLATE DE OVER 18 ÅR Å DRIKKE ALKOHOL, NÅR SÅ MANGE ANDRE PÅ LAGET IKKE ER GAMLE NOK? •VED ET TOTALFORBUD FOR ALLE, HVILKE REAKSJONSMULIGHETER HAR VI SOM KLUBB DERSOM NOEN BRYTER ET SLIKT FORBUD KORT TID FØR HJEMREISE? ALKOHOL | FOTBALL

11 SITUASJON 3 ÅRSFEST I KLUBBEN ALKOHOL | FOTBALL

12 •ER DET SANNSYNLIG AT UNGE FOTBALLSPILLERE FÅR ET FØRSTE MØTE MED VOKSNE OG FYLL I EN SLIK SETTING? I SÅ FALL, HVILKEN BETYDNING KAN DETTE HA? •SIDEN DET ÅPENBART ER SPILLERE TILSTEDE SOM ER FOR UNGE TIL Å DRIKKE ALKOHOL, HVOR SANNSYNLIG ER DET AT NOEN AV DISSE LIKEVEL KOMMER TIL Å DRIKKE ALKOHOL? •HVORDAN KAN KLUBBEN LØSE EN SLIK UTFORDRING, SÅNN AT ALLE OPP LEVER DETTE SOM ET POSITIVT TILTAK - OG UTEN AT KLUBBEN INDIREKTE BIDRAR TIL AT UNGE SPILLERE UNDER 18 ÅR DRIKKER ALKOHOL? •ER KLUBBEN PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG DERSOM DET INNTREFFER NEGATIVE EPISODER (SLÅSSKAMPER, PROMILLEKJØRING, PERSONSKADER ETC.), OG HVOR LANGT STREKKER EVENTUELT DET ANSVARET SEG? ALKOHOL | FOTBALL

13 SITUASJON 4 HERRELAGET PÅ VEI HJEM FRA BORTEKAMP ALKOHOL | FOTBALL

14 •ER DETTE ET SCENARIO SOM KAN OPP STÅ I DIN KLUBB? −HVIS NEI, HVORFOR IKKE? −HVIS JA, HVORDAN VIL SIGNALEFFEKTEN VÆRE OVERFOR OMGIVELSENE? •HVA ER KLUBBENS ANSVAR KNYTTET TIL AT SPILLERE UNDER 18 ÅR BLIR TILBUDT ALKOHOL, I OG MED AT DETTE ER ET LOVBRUDD SOM KAN FÅ FØLGER? ALKOHOL | FOTBALL

15 SITUASJON 5 IDRETTSLEDERE SOM REPRESENTANTER FOR KLUBBEN ALKOHOL | FOTBALL

16 •ER DET FORENLIG MED KLUBBENS ALKOHOLPOLITIKK AT LEDERE SOM REPRESENTERER KLUBBEN NYTER ALKOHOL UNDER EN OFFISIELL MIDDAG? −HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN? •KAN DET VÆRE EN FARE FOR AT KLUBBENS OMDØMME BLIR SVEKKET? •BØR VI SOM KLUBB OGSÅ HA EN KLAR POLITIKK I FORHOLD TIL ALKOHOL OGSÅ NÅR DET GJELDER LEDERE SOM ER UTE OG REPRESENTERER KLUBBEN? ALKOHOL | FOTBALL

17 SITUASJON 6 DAMELAGETS FREDAGSFEST ALKOHOL | FOTBALL

18 •MANGE LAG OPERERER MED EN «48-TIMERSREGEL» I FORHOLD TIL ALKOHOLINNTAK OG NESTE KAMP. ER DETTE EN FORNUFTIG GRENSE? −HVIS NEI: HVORFOR IKKE? •ER VI SOM KLUBB LIKE OPPMERKSOMME PÅ KLUBBENS KVINNELIGE UTØVERE OG LEDERE NÅR DET GJELDER ALKOHOLBRUK, SOM VI ER I FORHOLD TIL MANNLIGE UTØVERE OG LEDERE? ALKOHOL | FOTBALL

19 SITUASJONENE HANDLER OM DET SAMME •HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? •HVA ER GREIT OG HVA ER IKKE GREIT? ALKOHOL | FOTBALL

20 ER JOBBEN GJORT? •HAR KLUBBEN LAGET RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLBRUK? •BLIR DISSE FULGT OPP I PRAKSIS? ALKOHOL | FOTBALL

21 HVEM OG HVORDAN? •HVEM TAR ANSVARET OG HVORDAN GÅR VI FRAM? •HVORDAN GJØR VI DET I KLUBBEN? •HVORDAN GJØR VI DET I LAGET? ALKOHOL | FOTBALL

22 KLUBBEN ER SJEF •ET GODT KLUBBMILJØ OG GRUNNLAGET FOR SPILLERNES TRIVSEL STARTER I KLUBBENS STYRE •LEDERE ER FORBILDER – OG BØR OPPTRE SOM DET I ALL KLUBBREGI ALKOHOL | FOTBALL

23 TILTAK I KLUBBEN FORSLAG TIL HVA KLUBBEN KAN GJØRE: •TA DISKUSJONEN OG UTARBEIDE RETNINGSLINJER •FORANKRE RETNINGSLINJENE •TA OPP TEMAET MED TRENERE/LAGLEDERE •SØRGE FOR AT BRUDD PÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER FÅR KONSEKVENSER •TA EN ÅRLIG GJENNOMGANG AV SITUASJONEN I ÅRSBERETNINGEN •HA RETNINGSLINJENE SYNLIGE PÅ HJEMMESIDEN •FÅ RETNINGSLINJENE UT TIL NYE MEDLEMMER OG DERES FORESATTE •BLI EN SE OG BLI SETT-KLUBB! ALKOHOL | FOTBALL

24 TILTAK I LAGET •SPILLERMØTER - GJENNOMGÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER OG FORKLAR HVORFOR DETTE ER VIKTIG •FORELDREMØTER – DISKUTER RETNINGSLINJER OG HVORDAN DE BLIR HÅNDHEVET I PRAKSIS ALKOHOL | FOTBALL

25 ETT SKRITT VIDERE •GÅ GRUNDIGERE TIL VERKS? •TA DET SOM EN TEMAKVELD SOM KAN GJENNOMFØRES AV INTERNE KREFTER, FOLK FRA KRETSEN ELLER MED HJELP FRA AV-OG-TIL ALKOHOL | FOTBALL

26 Å LAGE RETNINGS- LINJER ER LETT – EKSAMEN STÅR I HVERDAGEN ALKOHOL | FOTBALL

27 •SE & BLI SETT-PRINSIPPET: GODE LEDERE OG TRENERE EVNER Å SE OM UTØVERE HAR DET BRA, OG ER SAMTIDIG KLAR OVER AT DE SELV BLIR SETT. DERFOR ER DE BEVISST PÅ SIN ROLLE SOM FORBILDE. •SE & BLI SETT-KLUBBER FORPLIKTER SEG TIL Å HA TYDELIGE RETNINGSLINJER KNYTTET TIL ALKOHOL OG KLUBBAKTIVITETER. ALKOHOL | IDRETT


Laste ned ppt "ALKOHOL | FOTBALL. FOTBALLEN – EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL | FOTBALL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google