Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer www.settegrenser.no Tør å sette grenser!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer www.settegrenser.no Tør å sette grenser!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer www.settegrenser.no Tør å sette grenser!

2 •Hvor mye drikker ungdom? •Du påvirker ditt barn! •Hvilke grenser skal vi sette? •Hva sier ungdommene? •Grenser gir resultater! •Er grenser nok? •Felles kjøreregler? www.settegrenser.no Dagsorden

3 •De siste årene har Helsedirektoratet fokusert på at foreldre er viktige grensesettere for ungdoms alkoholbruk. I løpet av få år har drikkemønsteret blant ungdom endret seg drastisk: •Ungdom, jenter spesielt, drikker sjeldnere i dag •Langt færre ungdommer drikker seg fulle i dag •Færre ungdommer kjenner noen med alkoholproblemer i dag •Flere ungdommer mener foreldre ikke bør sende med unge alkohol på fest i dag •Flere ungdommer mener foreldre ikke bør gi unge alkohol hjemme i dag •Like mange unge ønsker grensesetting fra foreldrene i dag, som for 5 år siden www.settegrenser.no Grenser gir resultater!

4 •Hvordan er rusmiddelsituasjonen hos oss: •Hva vet vi om alkoholbruk i ungdomsmiljøet hos oss? •Når drikker ungdommene – er det spesielle dager/anledninger det er mer vanlig å drikke? •Er det spesielle steder ungdommene samles for å drikke? •Hvordan skaffer ungdommene seg alkohol? www.settegrenser.no Store lokale forskjeller

5 •Ungdom som har foreldre som setter få grenser, drikker mer enn annen ungdom •Ungdom som vokser opp i et hjem der det drikkes mye alkohol, drikker generelt mer enn annen ungdom •Dette betyr at du har stor innflytelse på dine barns alkoholvaner gjennom å: – sette tydelige grenser – være en god rollemodell www.settegrenser.no Du påvirker ditt barn!

6 •Hvorfor er det viktig å sette tydelige grenser for våre barn? •Hvor mye vet vi om hva våre barn gjør og hvem de omgås? •Hvordan bør vi praktisere 18-årsgrensen på alkohol? •Hvor lenge får våre barn lov til å være ute i helgene? •Når skal de få lov til å dra på hjemme-alene fest og til sentrum / andre aktuelle samlingssteder? •Er det ok at de overnatter hos hverandre uten at det er voksne hjemme? •Bør foreldre kontakte hverandre i forbindelse med overnatting? •Hva sier vi til våre barn hvis vi oppdager at de har drukket alkohol? Og når er det lurt å ta det opp? •Er det ok at andre sier fra hvis de ser ditt barn beruset? www.settegrenser.no Hvilke grenser skal vi sette?

7 •De aller fleste ungdommer liker at foreldrene setter tydelige grenser •Ungdom sier at det er en sammenheng mellom grenser hjemme og hvor mye de drikker •Mange ungdommer synes det er bra å bruke som unnskyldning at foreldrene er strenge •De aller fleste norske ungdommer opplever at de har et godt forhold til sine foreldre www.settegrenser.no Hva sier ungdommene?

8 ”Ungdom med lite støtte i hjemmet tyr oftere til alkohol, dvs. foreldrene setter ikke strenge nok grenser, for dem.” ”Vi unge gjør motstand. Dersom foreldrene mine nekter meg noe gjør jeg det likevel. Det er bedre at vi kan stole på hverandre slik at vi tør å ringe foreldrene våre dersom det er noe som skjer. Det er et sånt forhold mamma og jeg har og jeg er utrolig heldig.” www.settegrenser.no Hva sier ungdommene?

9 •Nasjonale undersøkelser viser: •Flertallet av 15-åringene har ikke debutert med alkohol •Ungdom drikker mindre i dag enn hva de gjorde for noen få år siden •Fortsatt er det store problemer knyttet til ungdommers alkoholbruk •Jentene har halt kraftig inn på guttene – og de tåler mindre www.settegrenser.no Ungdom drikker mindre

10 •Vi setter ikke bare grenser med ord, men også gjennom våre handlinger •Hvordan vi er som rollemodeller påvirker også våre barns alkoholbruk •Barneombud Reidar Hjermann sier det så sterkt: “Foreldrenes viktigste jobb er ikke å sette grenser, men å representere grensene gjennom å være gode rollemodeller” www.settegrenser.no Er grenser nok?

11 www.settegrenser.no

12 •Kan vi bli enige om noen felles grenser og kjøreregler, for eksempel: •om hvordan vi stiller oss til å gi alkohol til mindreårige •om våre holdninger til alkohol på fest •om det alltid skal være voksne til stede på fester og ved •overnattinger hos hverandre •om innetid i helgene •om lav terskel for å kontakte hverandre når det gjelder alkohol •om felles reaksjoner på regelbrudd? NB! Vi må huske på å informere barna våre om det vi har snakket om og hva vi har blitt enige om! www.settegrenser.no Felles kjøreregler?


Laste ned ppt "Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer www.settegrenser.no Tør å sette grenser!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google