Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune http://www.youtube.com/watch?v=kvF8qaCQNYQ

2 Aftenposten 02.10.09 2

3 Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune Utvikle nye omsorgsformer gjennom nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer Utvikle nye omsorgsformer gjennom nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer Faglig omlegging med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, og omsorg ved livets slutt Faglig omlegging med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, og omsorg ved livets slutt Høyere kompetanse og større faglig bredde Høyere kompetanse og større faglig bredde En ny og aktiv brukerrolle En ny og aktiv brukerrolle Samvirke Samvirke Steinar Barstad, 2013

4 Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune Stavanger Aftenblad Bodø Agderposten Hafrsfjord budstikke Hva handler hverdagsrehabilitering om ?

5 Nytt fokus og tankesett Fra Sen innsats Sykdom Informasjon Kompenserende tiltak Passivisering Hjemmehjelp Til Tidlig intervensjon Helseperspektiv Motivasjon Hjelp til egenmestring Aktivisering Hjemmetrening Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

6 Hverdagsmestring som tankesett Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune If you don’t use it you lose it …og det gjelder også motet! Støtte og veilede. Gi brukerne tilbake troen på at de kan! Samfunnet må stille krav til at de eldre må ta i bruk sine ressurser, og ikke trekke seg tilbake Endringer fra hjelpekultur til egenmestringskultur Jobbe «med hendene på ryggen» – tidspress… Istedenfor: «Hva kan jeg hjelpe deg med?» ; «Hva skal til for at du skal kunne klare dette selv?»

7 Vårt utgangspunkt Seminar hverdagsrehabilitering Sektorledere engasjerte og positive til prosjektet Tre medarbeidere på videreutdanningen «helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre» Tett samarbeid med hjemmesykepleien og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

8 Vårt utgangspunkt forts. Prosjektgruppe Arbeidsgruppe/innsatsteam: tverrfaglig team + hjemmetrener Prosjektstilling hjemmetrener hele året 2014 – Trene/ veilede med utgangspunkt i plan utarbeidet av tverrfaglig team – Grundig opplæring før oppstart – Tett samarbeid med faste møteplasser Prosjektmidler fra Nordland Fylkeskommune, Helsedirektoratet og skjønnsmidler fra Fylkesmannen - Brukes hovedsaklig på prosjektstillinger Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

9 Hva er planen? Lyse ut prosjektstillinger og ansette: – 100 % hjemmetrener – 40 % sykepleie – 20 % til å frigjøre ergoterapiressurser Tverrfaglig innsatsteam – Opplæring – Hospitering Mål: – Redusere hjelpebehov, unngå at midlertidig blir varig.. – Forebygge funksjonsfall Hvordan: – Intensiv, tidsavgrenset opptrening istedenfor varige kompenserende tiltak – Informasjon og inkludering Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

10 Vinn – vinn – vinn Brukere Brukere – Friere og mer selvstendige – Mer aktive og deltakende – Økt mestringsfølelse og livskvalitet Medarbeidere Medarbeidere – Økt trivsel – Sykefravær ned – Positivt med tverrfaglig og variert arbeidssituasjon Kommunen Kommunen – Bedre rustet til å takle den demografiske utviklingen fremover – Potensielt store samfunnsøkonomiske gevinster Redusere og utsette behov for omfattende kommunale helsetjenester Redusere sykefravær hos ansatte Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

11 Økonomiske besparelser - eksempler Arendal kommune: – 18 brukere – Besparelse 6 mnd: 592 968 – Besparelse 3 år: 4 425 550 Stavanger kommune: – 15 nye brukere avsluttet uten tjenester: 413 373 – 3 eksisterende brukere avsluttet uten tjenester: 345 627 Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

12 Kloke ord… «Det verste du kan gjøre mot et menneske er å frata det ansvar og begrunne det i omsorg» - Inge Lønning «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag» - Kåre Hagen (Arendalkonferansen 2011) Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune http://www.youtube.com/watch?v=UGsuiDsKo_I

13 Vite mer….? Søk «hverdagsrehabilitering» på YouTube Egen gruppe på Facebook: Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google