Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune

2 Skal vi fortsette som i dag, er vi avhengig av at 2/3 av alle som utdanner seg eller flytter til Norge, begynner å jobbe i helsesektoren. Det er verken sannsynlig eller ønskelig. Fram mot 2050 vil Norge få en betydelig økning av antall eldre. Antall eldre over 80 år øker fra i 2010 til nesten i 2030, og over i 2050. Forskere ved SINTEF Stein Ø. Petersen som sammen med kollega Asmund Myrbostad I 2016 feirer det rekordstore 1946-kullet sine 70-årsdager. Aftenposten

3 Hverdagsrehabilitering
Utvikle nye omsorgsformer gjennom nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer En ny og aktiv brukerrolle Samvirke Formål Hva innebærer det? Hvordan kan vi få det til? Faglig omlegging med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, og omsorg ved livets slutt Høyere kompetanse og større faglig bredde Steinar Barstad, 2013 Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

4 Hva handler hverdagsrehabilitering om ?
Agderposten Hafrsfjord budstikke Stavanger Aftenblad Bodø Hafrsfjord: 84 år. «Jeg vil jo bo hjemme og klare meg selv.» Etter fire uker klarer hun å gå seks etasjer med trapper, og kan igjen besøke datteren sin som bor i femte etasje i en blokk uten heis. Agder: blant annet selvstendig i dusjing; frihet til å gjøre det når hun vil, ikke avhengig av å vente på hjelp.. Bodø: Etter lårhalsbrudd for 2-3 år tilbake tildelt varige tjenester. Ble med i prosjekt, og etter seks uker kunne all bistand avsluttes, med unntak av levering av medisindosett. Trappeheis brukes til å frakte skittentøyskurven opp og ned mens hun selv går ved siden av. Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

5 Nytt fokus og tankesett
Fra Sen innsats Sykdom Informasjon Kompenserende tiltak Passivisering Hjemmehjelp Til Tidlig intervensjon Helseperspektiv Motivasjon Hjelp til egenmestring Aktivisering Hjemmetrening Nevn dette med den sosiale kontakten. Mål å bli gode nok til å kunne oppsøke sosiale arenaer selv; møte venner, familie, bekjente. Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

6 Hverdagsmestring som tankesett
If you don’t use it you lose it …og det gjelder også motet! Støtte og veilede. Gi brukerne tilbake troen på at de kan! Samfunnet må stille krav til at de eldre må ta i bruk sine ressurser, og ikke trekke seg tilbake Endringer fra hjelpekultur til egenmestringskultur Jobbe «med hendene på ryggen» – tidspress… Istedenfor: «Hva kan jeg hjelpe deg med?» ; «Hva skal til for at du skal kunne klare dette selv?» Mange skylder på alderen, men det ligger ingen automatikk i at man blir syk, inaktiv og skrøpelig når man blir eldre! Man må ta ansvar for sin egen helse i hele resten av sitt voksne liv, så hvorfor slutte..? Endringer fra hjelpekultur til egenmestringskultur Gå fra å jobbe «hands-on» til å jobbe «med hendene på ryggen» Informasjon! Bruker og pårørende må forstå hvorfor vi gjør dette Tydeliggjøre konsekvenser og gevinster Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

7 Hverdagsrehabilitering
Vårt utgangspunkt Seminar hverdagsrehabilitering Sektorledere engasjerte og positive til prosjektet Tre medarbeidere på videreutdanningen «helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre» Tett samarbeid med hjemmesykepleien og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

8 Vårt utgangspunkt forts.
Prosjektgruppe Arbeidsgruppe/innsatsteam: tverrfaglig team + hjemmetrener Prosjektstilling hjemmetrener hele året 2014 Trene/ veilede med utgangspunkt i plan utarbeidet av tverrfaglig team Grundig opplæring før oppstart Tett samarbeid med faste møteplasser Prosjektmidler fra Nordland Fylkeskommune, Helsedirektoratet og skjønnsmidler fra Fylkesmannen - Brukes hovedsaklig på prosjektstillinger Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

9 Hverdagsrehabilitering
Hva er planen? Lyse ut prosjektstillinger og ansette: 100 % hjemmetrener 40 % sykepleie 20 % til å frigjøre ergoterapiressurser Tverrfaglig innsatsteam Opplæring Hospitering Mål: Redusere hjelpebehov, unngå at midlertidig blir varig.. Forebygge funksjonsfall Hvordan: Intensiv, tidsavgrenset opptrening istedenfor varige kompenserende tiltak Informasjon og inkludering Eks.: søknad om matombringing. Tradisjonelt dele ut. Nå inn og undersøke hvorfor dette har blitt et behov. Kanskje er det bare små justeringer og tilrettelegginger som skal til for at personen skal kunne klare dette i lang tid fremover, og slik ikke risikere å miste ytterligere funksjon. En arbeidsstol og styrking av beina og bedre balanse Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

10 Hverdagsrehabilitering
Vinn – vinn – vinn Brukere Friere og mer selvstendige Kommunen Mer aktive og deltakende Bedre rustet til å takle den demografiske utviklingen fremover Økt mestringsfølelse og livskvalitet Potensielt store samfunnsøkonomiske gevinster Medarbeidere Redusere og utsette behov for omfattende kommunale helsetjenester Økt trivsel Sykefravær ned Redusere sykefravær hos ansatte Positivt med tverrfaglig og variert arbeidssituasjon Fru Hansen skal ha hjelp til å ta på seg støttestrømpene om morgenen og av igjen om kvelden. Det blir 20 minutter hjelp fra hjemmehjelper pr. dag, mer enn to timer pr. uke og over 15 arbeidsdager på et år. Med en innsats på 4,3 terapeuttimer, greier hun det selv. Ved å gjøre 20 eldre selvhjulpne med støttestrømpene, sparer kommunen 1 million kroner årlig. Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

11 Økonomiske besparelser - eksempler
Arendal kommune: 18 brukere Besparelse 6 mnd: Besparelse 3 år: Stavanger kommune: 15 nye brukere avsluttet uten tjenester: 3 eksisterende brukere avsluttet uten tjenester: Arendal: Regnet ut på hver enkelt pasient forventet kostnad uten hverdagsrehab, reell kostnad med rehab. Stavanger: Årlig kostnad basert på brukers søknad kontra fire uker hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

12 Hverdagsrehabilitering
Kloke ord… «Det verste du kan gjøre mot et menneske er å frata det ansvar og begrunne det i omsorg» - Inge Lønning «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag» - Kåre Hagen (Arendalkonferansen 2011) Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune

13 Hverdagsrehabilitering
Vite mer….? Søk «hverdagsrehabilitering» på YouTube Egen gruppe på Facebook: Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering - i Alstahaug kommune


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google