Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Trondheim 1. oktober 2013 Fagdirektør Steinar Barstad Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

2 Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer TÅRN Jeg bygger tårn for deg av byggeklosser lego og gamle melkekartonger Høye tårn med solide fundamenter av tradisjon tro og viten eller svevende konstruksjoner med tynne bygningskropper føyd sammen i broer og en stor landingsplattform på toppen Men du bare river ned alt henrykt over det kaotiske øyeblikket når klossene spruter bygget knekker sammen og alt legges i grus og vi kan begynne på nytt noe helt nytt SB 2013Morgendagens omsorg2

3 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer MELD. ST 29 (2012-2013) MORGENDAGENS OMSORG En mulighetsmelding for omsorgsfeltet 2013Morgendagens omsorg3

4 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 40 ÅR TILBAKE 2013Morgendagens omsorg4 Noen utviklingstrekk: Fra eldreomsorg til omsorg for alle Fra 20 000 til 130 000 årsverk Fra institusjon til hjemmetjenester Fra aldershjem til sykehjem og omsorgsboliger Fra hjemmehjelp og husmorvikar til hjemmesykepleie Årsverk i omsorgstjenesten 1971-2011 Andel årsverk institusjon vs hjemmetjeneste 1987-2007

5 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 40 ÅR FRAM ÅRSVERK I OMSORGSTJENESTEN 2012: 130 000 2020: 145 000 2030: 190 000 2050: 285 000 2013Morgendagens omsorg5 Framskrivning av personellbehovet i omsorgssektoren 2012 ‑ 2050

6 Helse- og omsorgsdepartementet TENK OM……. ”Tenk om det skjer like mye de neste 40 år – som de siste 40 !” 20136Morgendagens omsorg

7 Helse- og omsorgsdepartementet FORUTSETNINGER - FAMILIEOMSORG 2050: 335.000 ÅRSVERK ELLER 215.000 ÅRSVERK 20137Morgendagens omsorg

8 Helse- og omsorgsdepartementet FORUTSETNINGER - STANDARD OG RESSURSUTNYTTELSE 2050: 450.000 ÅRSVERK ELLER 225.000 ÅRSVERK 8 1 % årlig økning i standard 20 % bedre ressursutnyttelse 2014-2030 2013Morgendagens omsorg

9 Helse- og omsorgsdepartementet INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11 Oslo, 16. juni 2011. 9Morgendagens omsorg

10 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer MELDINGENS FORMÅL Vi skal lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter Vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer Vi skal understøtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid 2013Morgendagens omsorg10

11 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Fysiske omgivelser Lokalsamfunn Helse- og omsorgstjeneste n Pårørende Bruker 1. MORGENDAGENS OMSORGSFELLESSKAP Morgendagens omsorg11

12 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 2. MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTE Faglig omlegging med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, nettverksarbeid og omsorg ved livets slutt Høyere kompetanse, større faglig bredde og styrket kunnskapsgrunnlag 2013Morgendagens omsorg12

13 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 3. MORGENDAGENS OMSORGSOMGIVELSER Velferdsteknologi- program Morgendagens sykehjem Husbankens investeringsordning 2013Morgendagens omsorg13

14 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 4.MORGENDAGENS OMSORG Et innovasjonsprogram fram mot 2020 1.Forsterke den regionale forsknings- og utviklings- strukturen for omsorg. 2.Involvere etablerte innovasjons- og forsknings- institusjoner på nasjonalt nivå 3.Styrke innsatsen for forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunene 2013Morgendagens omsorg14

15 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer INNOVASJON ”NEXT PRACTICE”, ikke bare ”BEST PRACTICE” 2013Morgendagens omsorg15

16 Helse- og omsorgsdepartementet Engelsk mal: Tabell Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og tabeller INNOVASJON LANGS TO AKSER 2013Morgendagens omsorg16

17 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format EN KOMMUNAL INNOVASJONSSTRATEGI 2013Morgendagens omsorg17

18 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer FRA OMSORGSPLAN 2015 TIL OMSORGSPLAN 2020 ”Omsorgsplan 2020 blir en plan for å møte både dagens behov og morgendagens utfordringer. Samtidig som dagens Omsorgsplan 2015 gjennomføres, starter arbeidet med å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger.” Meld. St. 29 (2012-2013) 2013Morgendagens omsorg18

19 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer MELD. ST 29 (2012-2013) MORGENDAGENS OMSORG En mulighetsmelding for omsorgsfeltet 2013Morgendagens omsorg19

20 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og venstrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” FERDAMINNE FRÅ SOMMAREN 1985 2013Morgendagens omsorg20 Vi har fått rom i 2.etasje Da er det vel ingen vits i å ta heisen ? Sei ikkje det. Vi tar alltid heisen, opp og ned. Innestengde i den vesle boksen blir vi med eitt så inderleg to-eine at vi alltid må kysse kvarandre så snart heisen set seg i gang. Korleis det er inni deg den blunken det varer veit eg ikkje. Men inni meg boblar kvar gong ei lita spenning: Rekk vi det? Rekk vi det før heisen stansar og vi må ut? Og jammen rekk vi det gong etter gong etter gong. Vi tar alltid heisen. Halldis Moren Vesaas


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google