Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke forventninger og planer har St. Olavs Hospital knyttet til at reformens hensikt skal kunne bli en realitet? Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke forventninger og planer har St. Olavs Hospital knyttet til at reformens hensikt skal kunne bli en realitet? Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke forventninger og planer har St. Olavs Hospital knyttet til at reformens hensikt skal kunne bli en realitet? Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll

2

3 Utfordringer til reformarbeidet fra St. Olavs Hospital Økonomi/finansiering IKT - Deling av pasientinformasjon Organisering av primærhelsetjenesten –Fragmentert og fastlegene lite integrert Kompetanse Utdanning

4 Visjon for samhandling St. Olavs Hospital er landets beste helseforetak på samhandling med kommunene.

5 Samhandling Kultur, ledelsesforankring, felles mål og virkemidler. –Tillit –Mangfold –Motivasjon –Vilje –Evne Struktur og organisasjon Helhet – Likeverd – Respekt – Medbestemmelse

6 Strategier 1.Vi skal ta utgangpunkt i det vi har lang og god erfaring med. 2.Vi skal ha mer av det som fungerer godt 3.Vi skal utvikle gode pasientforløp slik at pasientene opplever at aktivitet i kommunehelsetjeneste og sykehus henger sammen og gjensidig støtter hverandre.

7 Strategier forts. 4.Vi skal utvikle nye modeller/metoder for samhandling – Innovasjon 5.Vi skal forske mer på samhandling 6.Vi skal utvikle indikatorer som viser utviklingen og forbedringspotensialet 7.Vi skal utvikle og forsterke bruk av IKT som strategisk verktøy i samhandling

8 Strategier forts. 8.Vi skal styrke samhandling som et viktig element og metode i utdanning, spesialisering og rekruttering av helsepersonell. 9.Vi skal bidra til at utfordringer og systemhindringer for god samhandling blir identifisert og fjernet.

9 Hva gjør vi? Samarbeid med kommuner/KS lokalt og regionalt Overvekt og folkehelse Samhandlingskjede for kroniske syke KOLS-heim Ny avtale med Trondheim kommune Mulighetsstudie Røros sykehus Fosen DMS IKS Leistad Helsehus Nasjonalt pilotsykehusprosjekt Elin-K prosjektet Nasjonalt meldingsløft Lokale initiativ kommuner Værnesregionen

10 Mange utfordringer Kompetanse –2000 nye fastleger –Hvordan styrke kompetansen i primærhelsetjenesten? Finansiering –30 ISF –Kommunal medfinansiering Organisering av primærhelsetjenesten

11

12 Hvordan? Gjennom strategi, prosjekter og etablert samarbeid Tett samarbeid med KS Styringsdokument Forskning

13


Laste ned ppt "Hvilke forventninger og planer har St. Olavs Hospital knyttet til at reformens hensikt skal kunne bli en realitet? Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google