Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikle standardisert analyse og kunnskapsbase Et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Helseforetaket i Nord-Trøndelag og Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikle standardisert analyse og kunnskapsbase Et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Helseforetaket i Nord-Trøndelag og Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikle standardisert analyse og kunnskapsbase Et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Helseforetaket i Nord-Trøndelag og Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag (HUNT)

2 Samhandlingsreformen – må ta utgangspunkt i Omsorgsplan 2015 Styrkingen av de kommunale tjenestene skal bygge videre på vedtatt politikk og det langsiktige planarbeidet på området, herunder bla. Omsorgsplan 2015 Utvikling av framtidige kommunale oppgaver må settes inn på en slik måte at de ikke fortrenger de grunnleggende omsorgsoppgavene

3 Omsorgsplan og Samhandlingsreformen Omsorgsplan: 12 000 omsorgsplasser innen 2015 Samhandlingsreformen: Vurderer etablering av behandlingstilbud i kommunene (utskrivningsklare pasienter, mulig ø-hjelp døgn) Omsorgsplan: 12 000 nye årsverk 2008- 2015, kompetanseheving for de ansatte, sikre en større faglig bredde. Samhandlingsreformen: Faglig styrking av kommunehelsetjenesten, flere faggrupper og større fagmiljøer Omsorgsplan: Tiltak for å styrke legetjenesten, herunder lokal normering av leger i sykehjem (40% økning) Samhandlingsreformen: Styrke legetjenesten i kommunene og øke innsatsen overfor prioriterte grupper Omsorgsplan: Styrke dagaktivitetstilbud og økt aktiv omsorg Samhandlingsreformen skal styrke forebygging og tidlig intervensjon Lovproposisjoner og melding til stortinget forventes levert rundt påske

4 Oppsummert fra HOD Reformen skal bygge videre på de grunnsteinene som allerede er etablert Viktigste framover: Langsiktig planlegging Kompetanseutvikling

5 Omsorgsplan 2015 Utfordringer i Nord-Trøndelag analyser datasett Kommunebilder Utarbeidet verktøy Rapport Samarbeid opprettes Helseforetaket Fylkeskommunen/HUNT

6 Samarbeidsutvalget i Nord-Trøndelag Samarbeidsutvalg Helseforetak Rehabiliterings institusjoner KSFMNTBruker Mandat til Samhandlings enheten i HNT HF Utarbeide forslag til styrings- indikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Arbeids- gruppe: Kommune- ledere i helse og sosial Kommune- overlege Ledere i Helseforetak Leder i data og analyse Helsefaglig rådgiver NTFK/HUNT

7 Modell Kartlegging av felles styringsindikatorer Data fra: Helseforetaket Kostra/Iplos HUNT Felles kunnskapsgrunnlag Utvikle standardisert analyse og kunnskapsbase Nettside Utnytte eksisterende statistikk Systemkompetanse Fagkompetanse Regelkompetanse Dialogmøter Konferanse Kurs

8 Fellesverktøy FM/Helseforetak/kommuner Kommune B Kommune A Fylkesmannen Kommune C Helseforetak Regionalt Fylkesmanns- samarbeid Helse Midt-Norge Like og ulike behov Rasjonell utvikling og drift Gjenkjenning, brukervennlighet Skape aktivitet og nytte Bygge kompetanse plan /analyse Øvingsfelt for samhandling Omsorgsplan 2015 Samhandlingsreformen Opptrappingsplan Rus Folkehelse Etc.

9 Effekt Analyse og kunnskapsbase Økt interesse Senke brukerterskel Økt gjensidig dialog og forståelse Datakvalitet Samhandling og kvalitet i pasientforløp Økt kunnskap og bedre strategier

10 ”Overvåkningsbilde omsorgsplan 2015”

11 Diagramanalyse – kan kjøres på alle datasett

12 Lage nøkkeltall for regioner (2)


Laste ned ppt "Utvikle standardisert analyse og kunnskapsbase Et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Helseforetaket i Nord-Trøndelag og Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google