Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målet er å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialist helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målet er å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialist helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målet er å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialist helsetjenesten Utfordringene står foran oss og vi vil prøve å komme dem i møte Antall personer med kroniske lidelser er økende Vi lever lengre og andelen eldre øker Forventningsgapet til tjenestene øker Antall reinnleggelser er økende Dagens samhandling og kommunikasjon mellom behandlingsnivåene i helsetjenesten oppleves som stykkevis og delt. Målet er å utvikle en sterk og bærekraftig samhandlingskjede Behandlingskvalitet, faller i mellom to stoler

2 Samhandlingsarenaen ?? Pasienten i sentrum Annet kom. helsepersonell
Spesialisthelsetjenesten Sykehjem Man kan beskrive flere samhandlingsarenaer, men som er sterkt overlappende – den akuttmedisinske kjeden, behandlings- og omsorgskjeden, servisetjenester (lab med mer.) Selv for ansatte i helsetjenesten kan samhandlingen virke uoversiktlig og til dels vilkårlig. Samhandlingens hovedarena er inn og utskrivning av pasienter i sykehus. Det er ikke mange som tenker på det, men i gjennomsnitt er pasienter dårligere ved utskrivning enn ved innleggelse og det skal møtes med færre resurser og mindre kompetanse. Vi skal vise at vi har fått orden på pilene i dette prosjektet Forvaltningen Bolig/hjemmesykepleie Fastlege/legevakt 2

3 Midtnorske sykehus mest effektive
Publisert :08 | Endret: :08 Midtnorske sykehus mest effektive          Av Red., Samhandlingsproblematikken i helsesektoren mellom kommunenes førstelinjeansvar og statens andrelinjeansvar er en stor utfordring. Kommunene har de siste årene opplevd at stadig flere oppgaver overføres til kommunene uten at det følger nødvendig økonomi og kompetanse med de nye oppgavene. ”Ordningene i dag stimulerer ikke godt nok til samhandling”, sier Halvdan Skard. Helse Midt-Norge har landets laveste utgifter per liggedøgn på sine sykehus. KS møtte statsråden om samhandling Foto: GLEN MUSK Sykehjem både billigst og best Behandling på sykehjem istedenfor sykehus gjør at eldre pasienter lever lengre. Dessuten koster behandlingen mindre. Trening med mening Nye oppgaver til kommunene, krever god samhandling Kortere liggetid Ny og annen kompetanse Gjensidig avhengighet i kjeden Rekrutteringsutfordringer Erfaringsgrunnlag i små kommuner for å opprettholde god kompetanse Hva vil samhandlingsreformen medføre? Tekst: SVANHILD NATERSTAD - Det føles mer privat her enn på sykehuset, sier Lotti Bjørkmo. Med hjelp av sykepleier Rita K. Blokkum og de andre i staben på Saupstad skal hun være klar til å dra hjem igjen til Strindheim om en uke. - Foreløpig er jeg her og reparerer, smiler hun.

4 Vi ønsker å dokumentere pasientforløpenes betydning, for å yte god systematisk samhandling som igjen gir grunnlag for bedre planlegging av videre tjenesteutvikling

5 Forløp for pasient med tungpust-problematikk (hjerte- og lungepasienter)
1.Linjetjenester Prehospital tjeneste Mottak og innleggelse Utredning og behandling 1.Linje tjeneste oppfølging Utskrivning Forløpet detaljert Mål Pasienten skal få skadebegrensende og mestringsstøttende behandling for sin sykdom Pasient og pårørende skal få informasjon for å mestre livssituasjon relatert til sykdom Tjenesteapparatet skal få grunnlag for oppfølgende tjenester Pasientforløp skal nå utvikles for alle pasientkategorier. Dette er utviklet av logistikkprosjektet for St.olav og følger mal fra HMN

6

7 Samhandlingskjeden kronisk syke
Oppfølgingen i kommunehelsetjenesten med støtte fra spesialisthelsetjenesten Spesialist helsetjenesten Mestring Spesialist helsetjenesten Kommune helsetjenesten Kommune helsetjenesten Læring Syst.samhandling IKT støtte

8 Samhandlingsprosjekt
Prosjekteier St.Olavs Hospital HF Kommuner Trondheim, Hitra, Fræna, Surnadal, Sunndal og Orkdal Sykehus St.OlavsHospital v/ Øya og Orkdal sykehus Molde sykehus SINTEF + NTNU + Barcelona +Athen

9 Mål og målgrupper Målet er å komme frem til en standardisert samhandlingskjede for kronisk syke Vil piloteres av kols, hjertesvikt og slagpasienter i 6 kommuner og 3 sykehus i Norge og vil sammenlignes med resultater fra Barcelona og Athen

10 Finansiering Helse og omsorgsdepartementet Helse Midt Norge EU midler
Norsk Forskningsråd NTNU / Institutt for samfunnsmedisin Stor egeninnsats fra ulike aktører

11 Forskning 2 Stipendiater/4 studier fordelt på 2 (3) protokoller
Strukturert pasientopplæring i kommunen og fysisk trening som et ledd i samhandlingskjeden for kronisk syke med kols, hjertesvikt og slag. Systematisk oppfølgings og forebyggingsprogram for hjemmetjenestene med kompetanseoverføring fra sykehus, for å sette eldre pasienter i stand til å mestre eget liv.Rekruttering skjer ved utskrivelse fra sykehus. Begge randomiserte (=loddtrekning) kontrollerte intervensjonsstudier

12 Teknologi Teknologisk plattform for kommunikasjon og deling av informasjon mellom de samarbeidende aktørene Målet på sikt er å finne en løsning hvor også pasient/bruker vil kunne delta Callsenter - funksjonalitet Elektroniske løsninger for overføring av prøver /resultater fra bruker/pasient til sykehus/Callsenter skal vurderes

13 Status Planlegger prosessveilederkurs
Etablerer geografiske prosjektgrupper Involvering av pasienter starter i september Prosjektet avsluttes medio 2011


Laste ned ppt "Målet er å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialist helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google