Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målet er å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialist helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målet er å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialist helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målet er å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialist helsetjenesten

2 Samhandlingsarenaen Fastlege/legevakt Bolig/hjemmesykepleie Spesialisthelsetjenesten Pasienten i sentrum Sykehjem Annet kom. helsepersonell Forvaltningen ??

3 Sykehjem både billigst og best Behandling på sykehjem istedenfor sykehus gjør at eldre pasienter lever lengre. Dessuten koster behandlingen mindre. Foto: GLEN MUSK - Det føles mer privat her enn på sykehuset, sier Lotti Bjørkmo. Med hjelp av sykepleier Rita K. Blokkum og de andre i staben på Saupstad skal hun være klar til å dra hjem igjen til Strindheim om en uke. - Foreløpig er jeg her og reparerer, smiler hun. Tekst: SVANHILD NATERSTAD Publisert 04.10.2004 - 07:08 | Endret: 04.10.2004 - 07:08 Midtnorske sykehus mest effektive Helse Midt-Norge har landets laveste utgifter per liggedøgn på sine sykehus. KS møtte statsråden om samhandling Av Red., 18.11.2008Red. Samhandlingsproblematikken i helsesektoren mellom kommunenes førstelinjeansvar og statens andrelinjeansvar er en stor utfordring. Kommunene har de siste årene opplevd at stadig flere oppgaver overføres til kommunene uten at det følger nødvendig økonomi og kompetanse med de nye oppgavene. ”Ordningene i dag stimulerer ikke godt nok til samhandling”, sier Halvdan Skard. Trening med mening

4 Vi ønsker å dokumentere pasientforløpenes betydning, for å yte god systematisk samhandling som igjen gir grunnlag for bedre planlegging av videre tjenesteutvikling

5 Forløp for pasient med tungpust-problematikk (hjerte- og lungepasienter) Mottak og innleggelse Utredning og behandling Utskrivning Prehospital tjeneste 1.Linjetjenester1.Linje tjeneste oppfølging Forløpet detaljert Mål Pasienten skal få skadebegrensende og mestringsstøttende behandling for sin sykdom Pasient og pårørende skal få informasjon for å mestre livssituasjon relatert til sykdom Tjenesteapparatet skal få grunnlag for oppfølgende tjenester http://www.helse-midt.no/templates/MagasinePage____86685.aspx

6

7 Kommune helsetjenesten Kommune helsetjenesten Spesialist helsetjenesten Mestring Læring Samhandlingskjeden kronisk syke Oppfølgingen i kommunehelsetjenesten med støtte fra spesialisthelsetjenesten Syst.samhandling IKT støtte Spesialist helsetjenesten

8 Samhandlingsprosjekt Prosjekteier St.Olavs Hospital HF Kommuner Trondheim, Hitra, Fræna, Surnadal, Sunndal og Orkdal Sykehus St.OlavsHospital v/ Øya og Orkdal sykehus Molde sykehus SINTEF + NTNU + Barcelona +Athen

9 Mål og målgrupper Målet er å komme frem til en standardisert samhandlingskjede for kronisk syke Vil piloteres av kols, hjertesvikt og slagpasienter i 6 kommuner og 3 sykehus i Norge og vil sammenlignes med resultater fra Barcelona og Athen

10 Finansiering Helse og omsorgsdepartementet Helse Midt Norge EU midler Norsk Forskningsråd NTNU / Institutt for samfunnsmedisin Stor egeninnsats fra ulike aktører

11 Forskning 2 Stipendiater/4 studier fordelt på 2 (3) protokoller Strukturert pasientopplæring i kommunen og fysisk trening som et ledd i samhandlingskjeden for kronisk syke med kols, hjertesvikt og slag. Systematisk oppfølgings og forebyggingsprogram for hjemmetjenestene med kompetanseoverføring fra sykehus, for å sette eldre pasienter i stand til å mestre eget liv.Rekruttering skjer ved utskrivelse fra sykehus. Begge randomiserte (=loddtrekning) kontrollerte intervensjonsstudier

12 Teknologi Teknologisk plattform for kommunikasjon og deling av informasjon mellom de samarbeidende aktørene Målet på sikt er å finne en løsning hvor også pasient/bruker vil kunne delta Callsenter - funksjonalitet Elektroniske løsninger for overføring av prøver /resultater fra bruker/pasient til sykehus/Callsenter skal vurderes

13 Status Planlegger prosessveilederkurs Etablerer geografiske prosjektgrupper Involvering av pasienter starter i september Prosjektet avsluttes medio 2011


Laste ned ppt "Målet er å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialist helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google