Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen. Visjonen er å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen. Visjonen er å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen. Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft Kultur for læring, medfører endringer det vil ta tid å gjennomføre i skolene. 5 ferdigheter skal styrkes på alle trinn det å lese uttrykke seg muntlig uttrykke seg skriftlig kunne regne kunne bruke digitale verktøy L97s generelle del beholdes, og Læringsplakaten innføres som forpliktende bindeledd mellom generelle del og fagplandel for alle 13 trinn. Tilpasset opplæring skal ha ekstra fokus Ny fag- og time-fordeling fra høsten 06

2 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad Følgende skal prioriteres 2005 - 2008: Videreutdanning for det pedagogiske personalet i grunnopplæringen Reformrelatert kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet i grunnopplæringen og utvikling av kultur for læring i den enkelte skole og lærebedrift Skolen som lærende organisasjon – bedre tilpassa opplæring Nye læreplaner 2.Fremmedspråk fysisk aktivitet utdannings- og yrkesrådgiving (programfag) Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift Innføring av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som har som intensjon å gi oss mer og bredere kunnskap om læringsmiljø, læringsresultater og ressursbruk ved den enkelte skole. Informasjonen skal gjøre skoleeierne i bedre stand til å fatte riktige avgjørelser for en bedre tilpassa opplæring framover.

3 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad Mennesket har lært og lærer, men med ulik kunnskap og verktøy til forskjellige tider……. Alle er likeverdige, men ingen er like. Opplæringen skal fremme sosial mobilitet og gi alle like muligheter for videre utdanning og arbeid. Hvis alle elever behandles likt, skaper skolen større ulikhet. Å ta hensyn til forskjeller er skolens største utfordring! (Kristin Clemet) 3000 FK 2006

4 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad MILL er en forkortelse på 3 områder vi fokuserer på for å lære hvordan barnet er og tilrettelegge for det: MI - mange intelligenser Dr. Howard Gardners flerintelligensteori Vi har minst et område hvor vi er sterke L - læringsstiler Dunn & Dunn Vi lærer på forskjellige måter L - læringsstrategier Dr. Carol Santas undervisningsmodell Vi lærer bedre når vi vet hvordan og kan flere metoder MILL ER EN SAMARBEIDSMODELL! Mellom læreren og ungen Mellom foreldrene og ungen Mellom foreldrene, ungen og læreren

5 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad TILPASSET OPPLÆRING- -i hodet på pedagoger og PPT- MI – Alle er FLINK til noe Ord - flink Form - flink Kropps - flink Musikk - flink Tall - flink Natur - flink Menneske – flink Selv - flink L ÆRINGSSTILER hva som påvirker den enkelte for å konsentrere, absorbere, organisere og lære nytt og vanskelig stoff. Rita og Ken Dunn kom fram til 21 elementer L ÆRINGS- STRATEGIER ”lær å lær” Elever som overvåker sin egen læringsprosess, reflekterer over og aktivt påvirker den, er de som lærer best. Elevene lærer mange metoder og strategier som hjelper dem til å ta kontroll over egen læring. Refleksjon og samarbeid elevene imellom er sentralt.

6 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad Hvorfor? ELEVENE Øker elevenes læringsutbytte Skifter fokus fra å gjøre til Å LÆRE Elevene får kunnskap og dyktighet i forhold til læringsmetoder og læringsstrategier Elever har kunnskap om, overvåker og påvirker sin egen læringsprosess = de lærer seg å lære!

7 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad TILPASSET OPPLÆRING - i hodet på Petter- Når trives jeg best? Når lærer jeg best? Hvilke metoder Bør jeg velge for å lære mest innen ulike oppgaver? Hva liker jeg best, hva er jeg flink til? Mine anlegg? Struktur gir lærings-miljø og trygghet

8 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad Grunnsyn: POSITIVT MENNESKESYN! ALLE HAR MULIGHETER! Tilpasset opplæring: Metoder PEDAGOG MI-STILER- STRATEGIER- STRUKTUR PETTER MI :anlegg, evner, styrker LÆRINGSSTILER … LÆRINGSSTRATEGIER, ”lær å lær” STRUKTUR = trygghet, læringsmiljø

9 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad FORELDRE MI-STILER- STRATEGIER- STRUKTUR PETTER Flink til? Hvordan vil jeg ha det i meg og omkring meg når jeg lærer? Hvordan lærer jeg best? STRUKTUR = trygghet, godt oppvekstmiljø Systematisk observasjon og samtale med positiv vinkel som stimulerer! Hva kjennetegner Petter? Hva er han spesielt flink til?

10 Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad STATUS Godt i gang med videreutdanning for pedagogisk personell Godt i gang med plan for lederutvikling Godt i gang med læreplanarbeid I startgropa når det gjelder å forankre og igangsette utv. prosesser innen samarbeidsmetodikk (MILL) Arbeider med en forstudie vedr. pedagogisk senter Ref. egen plan for Kunnskapsløftet ØKONOMI Tilskudd Levanger kommune 2006835.000,- Tilskudd Verdal kommune 2006 709.000,- Overført samlet fra 2005900.000,- Ekstraordinære Tilskudd og annet 80.000,- Samlet 2.444.000,-


Laste ned ppt "Samkommunestyret 11.05.06 – Kunnskapsløftet v/Tone Volden Rostad Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen. Visjonen er å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google