Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring på Linderud skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring på Linderud skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring på Linderud skole

2 Presentasjon av skolen
Bakgrunn for at vi ble pilotskole Status pr i dag Skriftlig vurdering på trinn 7 Erfaringer og resultater Fremdriftsplan

3 1.-10.trinn + spes.avd. 630 elever Internasjonalt miljø Bjerke bydel i Groruddalen

4 Bakgrunn for at vi ble med på prosjektet:
Behov om å gi elever og foreldre en mer konkret tilbakemelding om elevenes utvikling og nivå. Ønske fra foreldre om en konkret tilbakemelding om hva eleven mestrer og hva eleven trenger å øve mer på. Resultater Elevundersøkelsen 2006: elevmedvirkning, kjennskap til målene i de ulike fag, la elevene vurdere eget arbeid. Utviklingsorienterte og motiverte lærere.

5 Status pr. september 2007 Alle trinn har planer med konkrete mål og vurderingskriterier i norsk skriftlig. 3 ukers periodeplaner med skriftlig vurdering på tr. 6 og 7 Vurderingsskjemaer i norsk skriftlig. Prosjektgruppe for Vurdering for læring. Vurdering for læring som tema på team-møter, avd.møter, SR-tid, ledermøter og foreldremøter.

6 Vurdering på trinn 7 3-ukersperioder: 2 uker + 1 uke
Målformuleringer på periodeplanen: - kunnskapsløftet - lokale progresjonsplaner Vurdering på periodeplanen Vurderingsskjema Periodeprøver Nivådelte kurs

7 Utvikling av vurderingskriterier ( kjennetegn)
I noen fag hver periode: - skriftlige tekster - muntlige framføringer - oppgaver og innlevering Utvikling av kriterier Vurdering: - egenvurdering - kameratvurdering - lærerens vurdering - foresattes vurdering

8 Erfaringer så langt: Prosess og utvikling.
Økt fokus og større kultur og kompetanse for vurdering. Mer bevisste elever, lærere og foreldre. Elevene kjenner målene og vet hva som forventes av dem. Bedre og mer systematiske tilbakemeldinger fra lærer til elev. Bedre dialog med foreldrene. Konkrete tilbakemeldinger. Lettere for foreldrene å følge med i elevens utvikling. Bedre tilpasset opplæring. Elevene er aktive i egen læringsprosess Økt læringsutbytte og motivasjon.

9 Økt læringsutbytte Færre antall elever under kritisk grense på leseprøven tr. 7 Bedre resultater på periodeprøver.

10 Elevundersøkelsen 2007 Hvor godt liker du skolearbeidet?

11 Bruker du skriftlige planer i arbeidet med fagene
Bruker du skriftlige planer i arbeidet med fagene? Vet du hva du skal lære i de ulike fagene?

12 Spør lærerne deg hva du selv synes om skolearbeidet ditt?

13 Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene?

14 Synes du at slike samtaler med læreren er nyttig?

15 Fremdriftsplan og videre utfordringer:
Skriftlig vurdering i matematikk f.o.m. skoleåret 2008/09. Utvide til flere fag etter hvert. Erfaringsdeling og videreføring av ideer og arbeid med vurdering til u-trinnene. Bevissthet rundt reliabilitet og validitet. Elevmedvirkning på utvikling av vurderingskriterier. Vurdering som en naturlig del av læringsarbeidet. Bruke resultatene til forbedring av læring.

16


Laste ned ppt "Vurdering for læring på Linderud skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google