Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring på Linderud skole. Presentasjon av skolen Presentasjon av skolen Bakgrunn for at vi ble pilotskole Bakgrunn for at vi ble pilotskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring på Linderud skole. Presentasjon av skolen Presentasjon av skolen Bakgrunn for at vi ble pilotskole Bakgrunn for at vi ble pilotskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring på Linderud skole

2 Presentasjon av skolen Presentasjon av skolen Bakgrunn for at vi ble pilotskole Bakgrunn for at vi ble pilotskole Status pr i dag Status pr i dag Skriftlig vurdering på trinn 7 Skriftlig vurdering på trinn 7 Erfaringer og resultater Erfaringer og resultater Fremdriftsplan Fremdriftsplan

3 1.-10.trinn + spes.avd. 1.-10.trinn + spes.avd. 630 elever 630 elever Internasjonalt miljø Internasjonalt miljø Bjerke bydel i Groruddalen Bjerke bydel i Groruddalen

4 Bakgrunn for at vi ble med på prosjektet: Behov om å gi elever og foreldre en mer konkret tilbakemelding om elevenes utvikling og nivå. Behov om å gi elever og foreldre en mer konkret tilbakemelding om elevenes utvikling og nivå. Ønske fra foreldre om en konkret tilbakemelding om hva eleven mestrer og hva eleven trenger å øve mer på. Ønske fra foreldre om en konkret tilbakemelding om hva eleven mestrer og hva eleven trenger å øve mer på. Resultater Elevundersøkelsen 2006: elevmedvirkning, kjennskap til målene i de ulike fag, la elevene vurdere eget arbeid. Resultater Elevundersøkelsen 2006: elevmedvirkning, kjennskap til målene i de ulike fag, la elevene vurdere eget arbeid. Utviklingsorienterte og motiverte lærere. Utviklingsorienterte og motiverte lærere.

5 Status pr. september 2007 Alle trinn har planer med konkrete mål og vurderingskriterier i norsk skriftlig. Alle trinn har planer med konkrete mål og vurderingskriterier i norsk skriftlig. 3 ukers periodeplaner med skriftlig vurdering på tr. 6 og 7 3 ukers periodeplaner med skriftlig vurdering på tr. 6 og 7 Vurderingsskjemaer i norsk skriftlig. Vurderingsskjemaer i norsk skriftlig. Prosjektgruppe for Vurdering for læring. Prosjektgruppe for Vurdering for læring. Vurdering for læring som tema på team- møter, avd.møter, SR-tid, ledermøter og foreldremøter. Vurdering for læring som tema på team- møter, avd.møter, SR-tid, ledermøter og foreldremøter.

6 Vurdering på trinn 7 3-ukersperioder: 2 uker + 1 uke 3-ukersperioder: 2 uker + 1 uke Målformuleringer på periodeplanen: Målformuleringer på periodeplanen: Målformuleringer på periodeplanen: Målformuleringer på periodeplanen: - kunnskapsløftet - kunnskapsløftet - lokale progresjonsplaner - lokale progresjonsplaner Vurdering på periodeplanen Vurdering på periodeplanen Vurderingsskjema Vurderingsskjema Vurderingsskjema Periodeprøver Periodeprøver Nivådelte kurs Nivådelte kurs

7 Utvikling av vurderingskriterier ( kjennetegn) I noen fag hver periode: I noen fag hver periode: - skriftlige tekster - skriftlige tekster - muntlige framføringer - muntlige framføringer - oppgaver og innlevering - oppgaver og innlevering Utvikling av kriterier Utvikling av kriterier Utvikling av kriterier Utvikling av kriterier Vurdering: - egenvurdering Vurdering: - egenvurdering - kameratvurdering - kameratvurdering - lærerens vurdering - lærerens vurdering - foresattes vurdering - foresattes vurdering

8 Erfaringer så langt: Prosess og utvikling. Prosess og utvikling. Økt fokus og større kultur og kompetanse for vurdering. Økt fokus og større kultur og kompetanse for vurdering. Mer bevisste elever, lærere og foreldre. Mer bevisste elever, lærere og foreldre. Elevene kjenner målene og vet hva som forventes av dem. Elevene kjenner målene og vet hva som forventes av dem. Bedre og mer systematiske tilbakemeldinger fra lærer til elev. Bedre og mer systematiske tilbakemeldinger fra lærer til elev. Bedre dialog med foreldrene. Konkrete tilbakemeldinger. Bedre dialog med foreldrene. Konkrete tilbakemeldinger. Lettere for foreldrene å følge med i elevens utvikling. Lettere for foreldrene å følge med i elevens utvikling. Bedre tilpasset opplæring. Bedre tilpasset opplæring. Elevene er aktive i egen læringsprosess Elevene er aktive i egen læringsprosess Økt læringsutbytte og motivasjon. Økt læringsutbytte og motivasjon.

9 Økt læringsutbytte Færre antall elever under kritisk grense på leseprøven tr. 7 Færre antall elever under kritisk grense på leseprøven tr. 7 Bedre resultater på periodeprøver. Bedre resultater på periodeprøver.

10 Elevundersøkelsen 2007 Hvor godt liker du skolearbeidet? Hvor godt liker du skolearbeidet?

11 Bruker du skriftlige planer i arbeidet med fagene? Vet du hva du skal lære i de ulike fagene?

12 Spør lærerne deg hva du selv synes om skolearbeidet ditt?

13 Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene?

14 Synes du at slike samtaler med læreren er nyttig?

15 Fremdriftsplan og videre utfordringer: Skriftlig vurdering i matematikk f.o.m. skoleåret 2008/09. Skriftlig vurdering i matematikk f.o.m. skoleåret 2008/09. Utvide til flere fag etter hvert. Utvide til flere fag etter hvert. Erfaringsdeling og videreføring av ideer og arbeid med vurdering til u-trinnene. Erfaringsdeling og videreføring av ideer og arbeid med vurdering til u-trinnene. Bevissthet rundt reliabilitet og validitet. Bevissthet rundt reliabilitet og validitet. Elevmedvirkning på utvikling av vurderingskriterier. Elevmedvirkning på utvikling av vurderingskriterier. Vurdering som en naturlig del av læringsarbeidet. Vurdering som en naturlig del av læringsarbeidet. Bruke resultatene til forbedring av læring. Bruke resultatene til forbedring av læring.

16


Laste ned ppt "Vurdering for læring på Linderud skole. Presentasjon av skolen Presentasjon av skolen Bakgrunn for at vi ble pilotskole Bakgrunn for at vi ble pilotskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google