Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra barnehage til Vgs:RELASJONERGODE BYGGE BYGGEÅÅ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra barnehage til Vgs:RELASJONERGODE BYGGE BYGGEÅÅ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra barnehage til Vgs:RELASJONERGODE BYGGE BYGGEÅÅ

2 Hva? 2

3 «Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til.» Urie Bronfenbrenner / Psykolog Sosial kompetanse handler med andre ord om å utvikle en del egenskaper som vi er født med, men som ikke bare kommer på plass av seg selv.

4

5 Lions Quest i India 5

6 1990 1995 2000 2005 2009 1990 1995 2000 2005 2009

7 DMV handler om •Å bygge gode relasjoner •Trene sosiale ferdigheter •Ta ansvar for seg selv •Øve på å ta valg •Bygge Selvtilliten •Konsekvensforståelse

8 Oppbygging av aktivitetene •Innledning •Mål •Forberedelse •Fase 1: Utforske (aktivisere elevene) •Fase 2: Erfare (knytte leksjonen til elevens kunnskaper, holdninger og erfaringer) •Fase 3: Utvide (anvende ny info og ferdigheter, reflektere, elevark)

9 9

10 10 Beslutningstreet

11 Frøbel: ”leken er det høyeste punkt i et menneskes utvikling” 11

12 Samtalens betydning – - barns tanker og refleksjoner 12

13 13 Verdigrunnlag •Likeverd •Respekt •Ansvar

14 14 Kursinnhold •Mål & Visjon •Verdisyn •Menneskesyn •Pedagogisk plattform •Gruppedanningsideer •Lek og læring •Leksjonsfremføringer •Analyse og refleksjon •Foreldresamarbeid •DMV relatert til Lov om Barnehager, rameplan og Kunnskapsløftet •Forskning •Individuell evaluering av kurset

15 Hvorfor? 15

16 16 Motto DMV: ”Det er bedre å bygge barn og unge enn å reparere voksne”

17 17 FORSKNING En undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet viser at: ”Det er mitt valg” er et av de mest brukte forebyggingsprogram i Norge. - DMV har ”dokumentert effekt" for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse Over 30 000 skoleansatte har blitt kurset siden 1990 Også pedagogiske høgskoler i Norge gjennomfører kurs i DMV.

18 18 Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet - Generell del ” ” Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling slik at de får tillit til egne evner.” « Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver, se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft» « …Den må venne dem til å ta ansvar, til å vurdere virkningene for andre av egne handlinger og å bedømme dem med etisk bevissthet»

19 Forankringer fra Læreplanen: Kompetansemål 1-10 fra innledningen i DMV-materiellet •NORSK •SAMFUNNSFAG •NATURFAG •KROPPSØVING •MUSIKK •MAT OG HELSE •RLE 19

20 Ivaretar ulike læringsstiler: •Den Visuelle •Den Auditive •Den Kinestetiske 20

21 SEL forbedrer de akademiske resultatene •23 % økning i egne ferdigheter •9% forbedring i holdninger når det gjelder en selv, andre og skolen •9-10% positiv forbedring i egen oppførsel •11% økning i akademiske resultater Kilder: Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Taylor, R.D., & Dymnicki, A.B. (submitted for publication). The effects ofschool-based social and emotional learning: A meta-analytic review; Zins, Weissberg, Wang, & Walberg(2004). Building Academic Success on Social and Emotional Learning (SEL): What Does the Research Say?

22 22 Lærere observerer Lærere observerer at elevene… …viser hensyn og omtanke. …viser styrket evne til å ta ansvar. …viser øket evne til å stå imot ytre påvirkning. …viser øket evne til å uttrykke følelser. …viser øket evne til å opptre klassesammenheng. …viser øket selvfølelse.

23 Kunnskap – holdning - handling

24 Hvordan? 24


Laste ned ppt "Fra barnehage til Vgs:RELASJONERGODE BYGGE BYGGEÅÅ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google