Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et pilotprosjekt med digital kunstformidling i den videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et pilotprosjekt med digital kunstformidling i den videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et pilotprosjekt med digital kunstformidling i den videregående skole
Edvard Munch, Melankoli, Maleri, tilhører Nasjonalmuseet ukenskunstverk.no

2 Gamle Persbråten 1959-2005 Tradisjonelle skolebygg

3 Nye Persbråten - åpnet august 2007 Moderne skolebygg

4 Hvordan bruke kunst på en moderne skole?
elektronisk hverdag skolens arkitektur med baser nye læreplaner, fokus på kunst i undervisningen

5 Hva sier de nye læreplanene?
Kunnskapsløftet: Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet. (Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

6 kunstkultursenteret.no: (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)
Strategiplanens overordnede mål er å utvikle kunst- og kulturfaglig, estetisk og skapende kompetanse hos barn, elever, studenter og ansatte i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.

7 Samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Persbråten vgs
”Ukens kunstverk” ca. 100 kunstverk av høy kvalitet over 3 år formidle den felles kulturarv elektronisk variasjon (fag, kunstperiode, lokale forhold) elevmedvirkning sentralt elevene utveksler tanker om verkene på nettet mål: tilbud til alle landets videregående skoler

8 Storskjerm i fellesrom Persbråten vgs.
8

9 Nasjonalmuseets rolle
velger bilder lager en tekst kunstneren tidsepoken kunstverket legges åpent på museets hjemmeside

10 Skolens rolle lager oppgaver til hvert bilde, tilpasset: klassetrinn
fag (emne/prosjekt) læreplanmålene i kunskapsløftet legges åpent på skolens hjemmeside

11

12

13

14 Oppgave 1-5 av 9

15 Eksempel på kunstkalender: sesong 3 (høsten 2009)

16 Fra lærerevalueringen 1
Hvordan vurderer du Ukens kunstverk som del av skolens liv? Et lyspunkt kan man kalle prosjektet. Jeg er positivt overrasket over nytteverdien i prosjektet og ikke minst gleder jeg meg selv over å få se kunst i fullgod bildekvalitet. Det at skolen tar den kulturelle skolesekken på alvor, er et pluss i boka. Et utelukkende positivt element som burde bli videreført og videreutviklet. Det er med på å gi skolen en egen identitet.

17 Fra lærerevalueringen 2
Hvordan har din faggruppe opplevd å arbeide med bildet? Beskriv kort. Elevene stilte seg først undrende til hele opplegget. Men det kom frem svært positive tilbakemeldinger, både til selve bildet, men ikke minst måten å arbeide på. For meg virket det som om elevene jobbet hardere med oppgavene enn de hadde gjort om oppgavene stod i læreboka.


Laste ned ppt "Et pilotprosjekt med digital kunstformidling i den videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google