Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den Norske Skolen i London

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den Norske Skolen i London"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den Norske Skolen i London

2 Ny i nytt land En norsk skole gir de norske barna trygghet i et nytt land. Noe kjent kan gjøre overgangen lettere. Overgangen tilbake til skole i Norge senere kan bli mindre brutal.

3 Nytt og gammelt Den norske skolen i London bevarer elevenes kunnskaper om sitt hjemland og morsmål – norskfaget er prioritert på alle trinn. Skolen gir samtidig elevene kunnskap om sitt nye hjemland England, sin nye hjemby London samt landets språk, kultur og historie – deler av undervisningen forgår på engelsk.

4 Undervisningen Små elevgrupper og mange lærere - tett oppfølging og mye oppmerksomhet. Blandede aldersgrupper – elevene drar fordeler av hverandre i læringsprosessen. God tilgang på programvare, moderne maskiner og internett – elevene stimuleres til å bruke it i egen læring.

5 Trivsel og glede Trivsel og livsglede hos elevene settes høyt.
Elevene er mye ute der de har god plass og gode lekemuligheter. Skolens lokaler er pusset opp til en meget bra standard.

6 Skole – hjem forhold Skolen legger vekt på god kontakt med foreldre og elever/barn. Skolen ønsker å utnytte den kunnskapen foreldrene har om sine barn. Skolen vil bistå foreldrene i utfordringer de måtte møte.

7 Som i Norge Den Norske Skolen i London er godkjent av norske myndigheter. Skolen følger L97. Skolens tilhørende barnehage følger rammeplanen fra 1993. Følgende ferdigheter skal gjennomsyre all undervisning på den norske skolen i London; • å kunne uttrykke seg muntlig • å kunne lese • å kunne regne • å kunne uttrykke seg skriftlig • å kunne bruke digitale verktøy

8 Kilder


Laste ned ppt "Den Norske Skolen i London"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google