Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk i Haugesund Kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk i Haugesund Kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etikk i Haugesund Kommune
Etikk = kvalitet Etikk er det gode, det rette og det rettferdige Lovverk: Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Kommunehelsetjenesteloven Internkontroll forskrift Arbeidsmiljøloven Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

3 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
Det handler om brukeren Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

4 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

5 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

6 Samhandling om etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten
Formål: Utvikle kvaliteten på tjenesten, sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt og styrke tjenesten og kommunens omdømme. Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

7 Samhandling om etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten
Høy etisk standard medfører: Stimulerende arbeidsmiljø Stimulerer motivasjon Gir mening i arbeidet Reduserer sykefraværet Øker evnen til mestring i arbeidet Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

8 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
”Din etikk og min etikk er det vi gjør når ingen ser oss” Marie Aakre Leder i Rådet for sykepleietikk Om modige møter Om makt og avhengighet Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

9 Nødvendig helsehjelp (ikke-skade)  Autonomi
Hva handler det om? Anna vil ikke ha hjelp til nødvendig stell i dag, hvordan hjelpe uten å krenke hennes integritet? Nødvendig helsehjelp (ikke-skade)  Autonomi Faglig forsvarlig?

10 Nødvendig helsehjelp (ikke-skade)  Autonomi
Hva handler det om? Anders vil ut å gå. Kan han gå ut? Er det fare for skade (fall, trafikk, orientering)? Hvilket ansvar har pleierne om han blir skadet? Nødvendig helsehjelp (ikke-skade)  Autonomi Lover

11 Lover / yrkeseiske retningslinjer
Hva handler det om? Ole ligger på slutten. Pårørende ønsker at han skal få intavenøs behandling. Legen sier det er livsforlengende nytteløs behandling. Han må få slippe. Legen mener slik behandling er uetisk. Hva er best for Ole? Hvordan skal sykepleieren støtte pårørende som ikke vil miste far? Lover / yrkeseiske retningslinjer Respekt for den enkelte pårørende sin livssituasjon Menneskeverd Autonomi (hva ønsker Ole)

12 Etisk refleksjon  kvalitetsforbedring
Etisk dilemma Fakta Berørte parter Hvilke blir berørt? Verdier Prinsipper Lover Hvilke handlingsalternativer Planlegge møte Melde saker Møteleder / sekretær Dokumentere Endre rutiner? Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

13 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
KS Hva vil vi? Delta i KS sitt prosjekt: Etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten (1 av 100) Starte etisk råd (etikk komite - KEKK) Bidra til økt etisk kompetanse Etisk refleksjonsgrupper i avdelingene Arrangere ETIKK dag Dele erfaringer i kommunen dra hjelp, vi må heie på hverandre Dele erfaringer med andre kommuner Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

14 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
ARBEIDS NÆRVÆR PU ETIKK Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

15 Etikk prosjekt i pleie- og omsorg
KEKK Etikk, ledelse og verdier Etiske refleksjonsgruppe i avdelingen (nær bruker) 30 min. hver torsdag Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

16 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
ETIKK - prosjekt Klinisk Etikk Komite i Kommunehelsetjenesten (KEKK) Samarbeidsprosjekt med HSH Fått midler av Fylkesmannen i Rogaland Prosjektmedarbeider i 20 % Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

17 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
KEKK Mandat: Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer På forespørsel gi råd om hvordan etiske problemer kan løses, i forkant, under eller etter behandling Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer Bidra til at pasienters og pårørendes møte med tjenesten blir best mulig (heve kvalitet) Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

18 KS sin anbefaling for å lykkes:
Etikk må forankres i ledelsen Etikk må synliggjøres i kommunale planer Ledelse må ønske å satse på etikk. Tilrettelegging er et lederansvar. Etikk på dagsorden i lederfora. Benytt allerede eksisterende møteplasser Etikk er en del av organisasjonskulturen Fortell om god praksis Del høydepunkter – del erfaringer Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

19 Hvilke verdier har Haugesund kommune?
Ærlighet? Åpenhet? ”me vil gjera kvardagen din lettare” Hvilke verdier skal prege møtet mellom kommunens tjenester og brukere? Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

20 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
Larvik kommune: ”siden vi har dårlig kommuneøkonomi, er vi nødt til å ha høy etisk kompetanse hos våre ansatte, slik at vi sikrer at tjenesten bruker ressursene på det aller viktigste først – vi har ikke råd til annet” Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

21 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
Etikk-prosjektet Prosjektplan Del av Kvalitetskommune prosjektet Fått midler fra Fylkesmannen Ansatt prosjektleder i 20 % stilling Arrangerte etikk-dag 20 mars Deltar i KS Etikk-prosjekt Arbeide med å spre kompetanse etisk refleksjon Heimesjukepleie Fagansvarlige i kommunen KS samling i Oslo Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

22 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på Piet Hein Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

23 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde
Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde


Laste ned ppt "Etikk i Haugesund Kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google