Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Etikk i Haugesund Kommune Etikk = kvalitet Etikk er det gode, det rette og det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Etikk i Haugesund Kommune Etikk = kvalitet Etikk er det gode, det rette og det."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Etikk i Haugesund Kommune Etikk = kvalitet Etikk er det gode, det rette og det rettferdige Lovverk: Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Kommunehelsetjenesteloven Internkontroll forskrift Arbeidsmiljøloven

3 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Det handler om brukeren

4 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

5 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde

6 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Samhandling om etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten Formål: Utvikle kvaliteten på tjenesten, sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt og styrke tjenesten og kommunens omdømme.

7 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Samhandling om etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten Høy etisk standard medfører: Stimulerende arbeidsmiljø Stimulerer motivasjon Gir mening i arbeidet Reduserer sykefraværet Øker evnen til mestring i arbeidet

8 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde ”Din etikk og min etikk er det vi gjør når ingen ser oss” Marie Aakre Leder i Rådet for sykepleietikk Om modige møter Om makt og avhengighet

9 Anna vil ikke ha hjelp til nødvendig stell i dag, hvordan hjelpe uten å krenke hennes integritet? Nødvendig helsehjelp (ikke-skade)  Autonomi Faglig forsvarlig? Hva handler det om?

10 Anders vil ut å gå. Kan han gå ut? Er det fare for skade (fall, trafikk, orientering)? Hvilket ansvar har pleierne om han blir skadet? Nødvendig helsehjelp (ikke-skade)  Autonomi Lover Hva handler det om?

11 Ole ligger på slutten. Pårørende ønsker at han skal få intavenøs behandling. Legen sier det er livsforlengende nytteløs behandling. Han må få slippe. Legen mener slik behandling er uetisk. Hva er best for Ole? Hvordan skal sykepleieren støtte pårørende som ikke vil miste far? Lover / yrkeseiske retningslinjer Respekt for den enkelte pårørende sin livssituasjon Menneskeverd Autonomi (hva ønsker Ole)

12 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Etisk refleksjon  kvalitetsforbedring 1.Etisk dilemma 2.Fakta 3.Berørte parter 4.Hvilke blir berørt? Verdier Prinsipper Lover 5.Hvilke handlingsalternativer Planlegge møte Melde saker Møteleder / sekretær Dokumentere Endre rutiner?

13 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Hva vil vi? KS Delta i KS sitt prosjekt: Etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten (1 av 100) Starte etisk råd (etikk komite - KEKK) Bidra til økt etisk kompetanse –Etisk refleksjonsgrupper i avdelingene –Arrangere ETIKK dag Dele erfaringer i kommunen –dra hjelp, vi må heie på hverandre Dele erfaringer med andre kommuner

14 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde PU ARBEIDS NÆRVÆR ETIKK

15 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Etikk prosjekt i pleie- og omsorg Etiske refleksjonsgruppe i avdelingen (nær bruker) 30 min. hver torsdag Etikk, ledelse og verdier KEKK

16 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde ETIKK - prosjekt  Klinisk Etikk Komite i Kommunehelsetjenesten (KEKK)  Samarbeidsprosjekt med HSH  Fått midler av Fylkesmannen i Rogaland  Prosjektmedarbeider i 20 %

17 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde KEKK Mandat:  Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer  På forespørsel gi råd om hvordan etiske problemer kan løses, i forkant, under eller etter behandling  Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer  Bidra til at pasienters og pårørendes møte med tjenesten blir best mulig (heve kvalitet)

18 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde KS sin anbefaling for å lykkes: Etikk må forankres i ledelsen Etikk må synliggjøres i kommunale planer Ledelse må ønske å satse på etikk. Tilrettelegging er et lederansvar. Etikk på dagsorden i lederfora. Benytt allerede eksisterende møteplasser Etikk er en del av organisasjonskulturen Fortell om god praksis Del høydepunkter – del erfaringer

19 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Hvilke verdier har Haugesund kommune? Ærlighet? Åpenhet? ”me vil gjera kvardagen din lettare” Hvilke verdier skal prege møtet mellom kommunens tjenester og brukere?

20 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Larvik kommune: ”siden vi har dårlig kommuneøkonomi, er vi nødt til å ha høy etisk kompetanse hos våre ansatte, slik at vi sikrer at tjenesten bruker ressursene på det aller viktigste først – vi har ikke råd til annet”

21 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Etikk-prosjektet Prosjektplan Del av Kvalitetskommune prosjektet Fått midler fra Fylkesmannen Ansatt prosjektleder i 20 % stilling Arrangerte etikk-dag 20 mars Deltar i KS Etikk-prosjekt Arbeide med å spre kompetanse etisk refleksjon –Heimesjukepleie –Fagansvarlige i kommunen KS samling i Oslo

22 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på Piet Hein

23 20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde


Laste ned ppt "20.11.2014 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Annbjørg Lunde Etikk i Haugesund Kommune Etikk = kvalitet Etikk er det gode, det rette og det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google