Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig råd for helse- og sosialfag Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER” •Basert på en ny Kompetanseplattform. •Helsearbeiderfaget bygger på utdanningene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig råd for helse- og sosialfag Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER” •Basert på en ny Kompetanseplattform. •Helsearbeiderfaget bygger på utdanningene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig råd for helse- og sosialfag Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER” •Basert på en ny Kompetanseplattform. •Helsearbeiderfaget bygger på utdanningene fra Reform 94 for henholdsvis hjelpepleier og omsorgsarbeider, MEN er •en ny utdanning  Nye LÆREPLANER •Prosjekt til fordypning.

2 Faglig råd for helse- og sosialfag

3 Helse- og sosialfag

4 Faglig råd for helse- og sosialfag Kompetanseplattform for Helsefagarbeider •Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. •Helsefagarbeideren utøver sitt fag med utgangspunkt i pasientens/brukerens forutsetninger, med sikte på å bedre livskvaliteten og funksjonsnivået for den enkelte. •Helsefagarbeideren arbeider i somatiske institusjoner i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. •Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen.

5 Faglig råd for helse- og sosialfag Sentrale arbeids- og ansvarsområder er •å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum •å arbeide med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak •å vise gjennom yrkesutøvelsen at respekten for menneskeverdet er den grunnleggende verdi, og å utføre arbeidet i henhold til etiske retningslinjer

6 Faglig råd for helse- og sosialfag Sentrale arbeids- og ansvarsområder er •å planlegge, utføre og delta i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren •å samarbeide med pasienten/brukeren, pårørende og andre yrkesgrupper, uavhengig av kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status •å bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende og mobiliserende tiltak •å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper •å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk

7 Faglig råd for helse- og sosialfag •å håndtere pasientinformasjon gjennom dokumentasjon og rapportering •å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø med åpenhet, tverrfaglig samarbeid og respekt •å arbeide etter prinsipper for helse, miljø og sikkerhet og ta ansvar for egen helse •å veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner •å arbeide under gjeldende lov- og forskriftsverk som regulerer helse- og sosialtjenesten •i sitt arbeid å være bevisst på sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske

8 Faglig råd for helse- og sosialfag Fagets utvikling og plassering i samfunnet •Helsearbeiderfaget bygger på utdanningene fra Reform 94 for henholdsvis hjelpepleier og omsorgsarbeider.

9 Faglig råd for helse- og sosialfag Prosjekt til fordypning Formål: Eleven skal få mulighet til å: •Prøve ut enkelte sider av det aktuelle lærefaget…. •Få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter…. •Fordype seg i kompetansemål på VG3 nivå.. •Ta relevante fellesfag fra VG3 og programfag fra læreplanene fra studiespesialiserende utd.pr..


Laste ned ppt "Faglig råd for helse- og sosialfag Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER” •Basert på en ny Kompetanseplattform. •Helsearbeiderfaget bygger på utdanningene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google