Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikoelementer i leverandørkontrakter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikoelementer i leverandørkontrakter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikoelementer i leverandørkontrakter
Viken Olje og gass nettverk Moss, 18 september 2014 Morten Aagaard

2 Metier Legal Metier er i dag den ledende totalleverandøren innen prosjektledelse og prosjektstyring i Skandinavia. Metier Legal er et advokatkontor som spesialiserer seg på støtte til prosjektorientert virksomhet. Morten Aagaard, advokat med 25 års erfaring med prosjekter - Olje og gass, Bygg og anlegg, Maritim industri, Forsvarsindustri, IKT

3 Tjenester – kontrakt og juridisk i prosjektets faser
Resultat oppnådd Planlegging Kontrakt Levering Drift Markedsanalyse Forespørsel/tilbud KS 2 Sikre at kunden har kontroll! Kontraktstrategi Kontraktforhandling Oppstart Contract Governance Gjennomføring Sluttoppgjør/tvist Reklamasjoner Drift Opplæring - kompetanse Prosess og støttesystemer for kontraktfunksjonen i prosjekt

4 2 typer risiko for leverandører
Du får ikke kontrakt Du får kontrakten Kontrakten Gjennomføring

5 ”Komplekse, dynamiske tilvirkningskontrakter krever
avanserterte kontraktsteknikker for å være funksjonelle” Knut Kaasen

6 Jo mindre kontrakt, desto mere bakgrunnsrett
Kontrakten Bakgrunnsretten Kontrakten

7 Kontrakten - kontraktdokumenter

8 «Entire Agreement» – norsk rett og tolkning

9 OBS! Overta ansvar for prosjektering utført av andre før kontrakten
Uklare krav Formalia ved endringer – varsler og frister Ansvar ved kontraktsbrudd Forsinkelse Mangler og utbedring Erstatningsansvar Tap av teknologirettigheter

10 « Fit for purpose»

11 Kontrakten er kartet Å styre prosjektet uten kontrakten vil være som å navigere uten kart Har kontrakttolkeren tilgang på kartet?

12 Prosjektkontrakten er statisk i det den signeres!
Under gjennomføringen er den i bevegelse!

13 Ting går ikke som planlagt
Kunden leverer ikke tegninger eller forsinker input Grensesnittet er annerledes Noen andre forsinker Diskusjoner om krav og løsningsvalg Endringer

14 Oppgjørsregler og dokumentasjon – felles regler
Endringer Kundeinitiert - VO Leverandørinitiert – VOR/DVO Art Bestilling Art 6 – feil ved tegning Art 11 - forsinkelse Art 16.1 – instruks/VOR/DVO Art 27 – forsinket/feil ytelse VO/DVO Arbeidsplikt Art 15 Krav til varsel for å opprettholde kravet Oppgjørsregler og dokumentasjon – felles regler

15 Leverandørinitiert - Oppdage endring
1. Hvem i organisasjonen identifiserer hva som er endring? 2. Hvordan oppdager man endringer? Client Endring Client Contract Legal agreements Informal agreements Project WP 0 WP 2 WP 3 WP n Purchase Order (PO) Sub Contractor Utfordringer Kjenner vi kontrakten? Tid til å reflektere Prioritere god løsning Leder det til konflikt? Har liten konsekvens

16 Grunnleggende prinsipp
Alternative løsninger – friheten til å velge løsning innenfor sitt funksjonsområde Grunnleggende prinsipp Krav Løsning Krav Leverandøren har frihet til å velge løsning innenfor kontraktens krav Krav Løsning Eksempel: NS 8407 pkt 14.6 Valg av løsning ”Innenfor de rammer som kontrakten setter, har totalentreprenøren rett til å velge hva slags materiale, utførelse og teknisk løsning han vil oppfylle kontrakten med.

17 Varsel/frister NB! om skriftlighet til partenes representant email???
Krav Løsning

18 Art 13.4 Virkninger av endringsarbeid på Fremdriftsplanen

19 Økt volum uten forlenget tid
Bemanning Fremdriftsplan med sviktende produksjons- premisser 50 + Forsering Fremdriftsplan med forsering timer 25-30 Planlagt timer Tid Kontrakts oppstart Fristforlengelse

20 Har man nok ressurser og kompetanse til å dokumentere konsekvenser av endringer?
Basis for gjennomføringen identifiseres og alle forstyrrende forhold identifiseres og dokumenteres Arbeidsgrunnlaget Plan Gjennomføring Akkumulert effekt Arbeidsgrunnlaget/plan = premisser som må etableres som referanser/nullpunkt Fakta sanking Benchmarking Beregningsmodeller Analyser Produktivitet Flyt Trender

21 Ressurser og tid og folk
Kontraktsadministrasjon krever kompetanse, tid og evne til å tenke strategi, samt kommunisere med folk i et terreng fullt av målkonflikter

22 Det hjelper ikke med en god kontrakt dersom den håndteres dårlig!
Det er utrolig hva man kan gjøre med en dårlig kontrakt gjennom god kontraktstyring!


Laste ned ppt "Risikoelementer i leverandørkontrakter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google