Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikoelementer i leverandørkontrakter Viken Olje og gass nettverk Moss, 18 september 2014 Morten Aagaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikoelementer i leverandørkontrakter Viken Olje og gass nettverk Moss, 18 september 2014 Morten Aagaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikoelementer i leverandørkontrakter Viken Olje og gass nettverk Moss, 18 september 2014 Morten Aagaard

2 - BEDRE PROSJEKTER ©All rights reserved - Metier AS Metier Legal  Metier er i dag den ledende totalleverandøren innen prosjektledelse og prosjektstyring i Skandinavia. www.metier.no  Metier Legal er et advokatkontor som spesialiserer seg på støtte til prosjektorientert virksomhet.  Morten Aagaard, advokat med 25 års erfaring med prosjekter - Olje og gass, Bygg og anlegg, Maritim industri, Forsvarsindustri, IKT morten.aagaard@metier.no +47 90853579

3 - BEDRE PROSJEKTER Forespørsel/tilbud Kontraktforhandling Oppstart Gjennomføring Sluttoppgjør/tvist ----------------------------------------------------------------------------------- Resultat oppnådd Levering Reklamasjoner Kontrakt Tjenester – kontrakt og juridisk i prosjektets faser Markedsanalyse Drift Kontraktstrategi KS 2 Drift Planlegging Sikre at kunden har kontroll! Contract Governance Opplæring - kompetanse Prosess og støttesystemer for kontraktfunksjonen i prosjekt

4 - BEDRE PROSJEKTER ©All rights reserved - Metier AS 2 typer risiko for leverandører 1.Du får ikke kontrakt 2.Du får kontrakten Page 4 Kontrakten Gjennomføring

5 - BEDRE PROSJEKTER ”Komplekse, dynamiske tilvirkningskontrakter krever avanserterte kontraktsteknikker for å være funksjonelle” Knut Kaasen

6 - BEDRE PROSJEKTER Jo mindre kontrakt, desto mere bakgrunnsrett Kontrakten Bakgrunnsretten Kontrakten

7 - BEDRE PROSJEKTER ©All rights reserved - Metier AS Kontrakten - kontraktdokumenter Page 7

8 - BEDRE PROSJEKTER ©All rights reserved - Metier AS «Entire Agreement» – norsk rett og tolkning Page 8

9 - BEDRE PROSJEKTER ©All rights reserved - Metier AS OBS!  Overta ansvar for prosjektering utført av andre før kontrakten  Uklare krav  Formalia ved endringer – varsler og frister  Ansvar ved kontraktsbrudd - Forsinkelse - Mangler og utbedring - Erstatningsansvar  Tap av teknologirettigheter Page 9

10 - BEDRE PROSJEKTER ©All rights reserved - Metier AS « Fit for purpose» Page 10

11 - BEDRE PROSJEKTER Kontrakten er kartet Å styre prosjektet uten kontrakten vil være som å navigere uten kart Har kontrakttolkeren tilgang på kartet?

12 - BEDRE PROSJEKTER Prosjektkontrakten er statisk i det den signeres! Under gjennomføringen er den i bevegelse!

13 - BEDRE PROSJEKTER ©All rights reserved - Metier AS Ting går ikke som planlagt  Kunden leverer ikke tegninger eller forsinker input  Grensesnittet er annerledes  Noen andre forsinker  Diskusjoner om krav og løsningsvalg  Endringer Page 13

14 - BEDRE PROSJEKTER Endringer Kundeinitiert - VO  Art 14.1 - Bestilling Leverandørinitiert – VOR/DVO  Art 6 – feil ved tegning  Art 11 - forsinkelse  Art 16.1 – instruks/VOR/DVO  Art 27 – forsinket/feil ytelse Krav til varsel for å opprettholde kravet Oppgjørsregler og dokumentasjon – felles regler VO/DVO Arbeidsplikt Art 15

15 - BEDRE PROSJEKTER Leverandørinitiert - Oppdage endring Client Project WP 2 WP 3WP 0 WP n Sub Contractor Purchase Order (PO) Client Contract Legal agreements Informal agreements Endring 1. Hvem i organisasjonen identifiserer hva som er endring? 2. Hvordan oppdager man endringer? Utfordringer 1.Kjenner vi kontrakten? 2.Tid til å reflektere 3.Prioritere god løsning 4.Leder det til konflikt? 5.Har liten konsekvens

16 - BEDRE PROSJEKTER Alternative løsninger – friheten til å velge løsning innenfor sitt funksjonsområde Eksempel: NS 8407 pkt 14.6 Valg av løsning ”Innenfor de rammer som kontrakten setter, har totalentreprenøren rett til å velge hva slags materiale, utførelse og teknisk løsning han vil oppfylle kontrakten med. Leverandøren har frihet til å velge løsning innenfor kontraktens krav Grunnleggende prinsipp Krav Løsning Krav Løsning

17 - BEDRE PROSJEKTER Varsel/frister NB! - om skriftlighet - til partenes representant - email??? Krav Løsning

18 - BEDRE PROSJEKTER Art 13.4 Virkninger av endringsarbeid på Fremdriftsplanen

19 - BEDRE PROSJEKTER Tid Bemanning Kontrakts oppstart Fremdriftsplan med sviktende produksjons- premisser Fremdriftsplan med forsering 90 000 timer Planlagt 60 000 timer 25-30 70 - 80 50 + Forsering Fristforlengelse Økt volum uten forlenget tid

20 - BEDRE PROSJEKTER Basis for gjennomføringen identifiseres og alle forstyrrende forhold identifiseres og dokumenteres Arbeidsgrunnlaget Plan Gjennomføring Arbeidsgrunnlaget/plan = premisser som må etableres som referanser/nullpunkt Analyser -Produktivitet -Flyt -Trender Fakta sanking Beregningsmodeller Benchmarking Akkumulert effekt Har man nok ressurser og kompetanse til å dokumentere konsekvenser av endringer?

21 - BEDRE PROSJEKTER ©All rights reserved - Metier AS Ressurser og tid og folk Kontraktsadministrasjon krever kompetanse, tid og evne til å tenke strategi, samt kommunisere med folk i et terreng fullt av målkonflikter Page 21

22 - BEDRE PROSJEKTER Det hjelper ikke med en god kontrakt dersom den håndteres dårlig! Det er utrolig hva man kan gjøre med en dårlig kontrakt gjennom god kontraktstyring!


Laste ned ppt "Risikoelementer i leverandørkontrakter Viken Olje og gass nettverk Moss, 18 september 2014 Morten Aagaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google