Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander offshore 27.06.2014- AVSLUTNINGSSEMINAR PROSJEKT FALLENDE GJENSTANDER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander offshore 27.06.2014- AVSLUTNINGSSEMINAR PROSJEKT FALLENDE GJENSTANDER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander offshore 27.06.2014- AVSLUTNINGSSEMINAR PROSJEKT FALLENDE GJENSTANDER 1 Masteroppgave – Studieretning Risikostyring offshore sikkerhet ved Universitetet i Stavanger Av Kirsten Marie Leiros

2 Bakgrunnen for oppgaven er industriens ønske om å redusere antall personskader offshore. Fallende gjenstander har potensial i seg til å forårsake alvorlig skader på både mennesker og utstyr, og hendelser av denne typen representerer en vesentlig årsak til personskader på plattformene. 27.06.2014 2

3 For å identifisere faktorene som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander ble følgende aktiviteter utført • Utarbeidelse av flytskjema, som beskriver en arbeidsprosess med tilhørende arbeidsfaser og aktiviteter • Utført analyse av hendelser rapportert til RNNP 2008 – 2011 • Kategorisering av hendelser iht. flytskjemaet sine 3 arbeidsfaser • Identifisering av bakenforliggende årsaker til fallende gjenstander hendelser 27.06.2014 3

4 Flytskjema av en arbeidsprosess 27.06.2014 4

5 Analyse av hendelsesdata rapportert til RNNP 2008 - 2011 27.06.2014 5 Dynamiske hendelser (518 hendelser): Hendelser som er en følge av en menneskelig aktivitet Statiske hendelser (212 hendelser): Hendelser som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet Ukjent (210): Forkastede hendelser der påvirkende faktorer ikke kan identifiseres

6 Hvor i arbeidsprosessens 3 faser gjøres feil som resulterer i en fallende gjenstand 27.06.2014 6 • Planleggingsfasen (85) • Utførelsesfasen (600) • Avslutningsfasen (3) Dynamiske hendelser

7 27.06.2014 7 Dynamiske hendelser • Ikke bruke sikringsutstyr (235) • Ikke sjekke utstyr før jobben starter (108) • Feil i arbeidsutførelse (75) • Ikke tilstrekkelig sikring av last (Kran) (56) • Ikke sperring av underliggende nivå (54)

8 27.06.2014 8 Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander under arbeidsforberedelser /utførelse og avslutning av arbeid • Risikovurdering/risikoforståelse «Identifisering av risiko, med tilhørende forståelse av mulige ulykkes scenarier og -konsekvenser, er selve utgangspunktet for alt sikkerhetsarbeid. Risikoforståelse er nødvendig for å forebygge ulykker, for å etablere en hensiktsmessig beredskap og for å redusere usikkerhet.» (Petroleumstilsynet) Dynamiske hendelser

9 27.06.2014 9 • Arbeidskultur «Lederen er den personen som legger premissene for hvordan ting skal gjøres på en arbeidsplass. Lederen er det viktigste forbildet og må selv gjøre som han sier. Det er ingen grunn til å anta at de ansatte opptrer slik lederen ønsker dersom han selv gjør noe helt annet.» (Kvakland) Dynamiske hendelser Vurdering av faktorer som påvirker risikoen ifm. fallende gjenstander under arbeidsforberedelser og utførelse av arbeid

10 27.06.2014 10 • Prosedyrer/rutiner Aktivitetsforskriftens § 24: «Prosedyrer er en spesifisert måte å utføre en aktivitet eller prosess på. Utformingen av prosedyrene bør være entydig, brukervennlig og tilpasset brukernes kompetanse. Brukerne av prosedyrene bør medvirke i utforming og revideringsarbeidet relatert til prosedyrene.» Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander under arbeidsforberedelser og utførelse av arbeid Dynamiske hendelser

11 27.06.2014 11 • Mangelfullt vedlikehold «Vedlikehold er uløselig knyttet til sikkerhet på flere måter. Feil i planlegging, utførelse eller kontroll av vedlikeholdet kan medføre feil i et system. Manglende eller feil vedlikehold kan resultere i at allerede inntrufne feil eller degraderinger ikke blir oppdaget og rettet opp – og dermed medvirke til produksjonsstans, arbeidsulykker og/eller storulykker.» (Petroleumstilsynet) Statiske hendelser Vurdering av faktorer som påvirker risikoen for fallende gjenstander der vær, vind og korrosjon er påvirkende faktorer som leder til fallende gjenstander utgjør 22 % (210 hendelser)

12 27.06.2014 12 • Inspeksjoner Inspeksjoner skal sikre at nødvendig utstyr blir vedlikeholdt. Inspeksjonene skal identifisere feil og mangler ved innretningens struktur/utstyr som trenger vedlikehold eller utskifting. Inspeksjoner er planlagte aktiviteter i et vedlikeholdsprogram. Hendelser der vær, vind og korrosjon er påvirkende faktorer som leder til fallende gjenstander utgjør 22 % (210 hendelser) Statiske hendelser

13 27.06.2014 13 Endring i rapporterings rutinene. • Det ble allerede i Petroleumstilsynets RNNP rapport utgitt i 2002 påpekt stor variasjon i rapporteringsgraden når det gjelder Fallende gjenstander hendelser. • Det store antallet ukjente hendelser gjør at analyseresultatene ikke er så korrekte som de kunne vært og at virkeligheten kan avvike fra resultatene presentert tidligere. Ukjente hendelser Forslag til endring av praksis

14 27.06.2014 • Risikovurdering/forståelse er selve grunnsteinen for alt sikkerhetsarbeid. • Arbeidskultur gjenspeiler seg i holdningene til personalet. • Prosedyrer/rutiner må formidles til alle ansatte på en slik måte at de blir forstått og på den måten kan etterleves. • Vedlikehold er uløselig knyttet til sikkerhet. • Inspeksjoner er viktig for å identifisere risikoelementer. Oppsummering


Laste ned ppt "Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander offshore 27.06.2014- AVSLUTNINGSSEMINAR PROSJEKT FALLENDE GJENSTANDER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google