Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pims i Statoil 3. mai 2000. Innhold •Pims ? •Pims, Statoil & Omega, roller •Pims bruk i Statoil •Pims fremtid i Statoil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pims i Statoil 3. mai 2000. Innhold •Pims ? •Pims, Statoil & Omega, roller •Pims bruk i Statoil •Pims fremtid i Statoil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pims i Statoil 3. mai 2000

2 Innhold •Pims ? •Pims, Statoil & Omega, roller •Pims bruk i Statoil •Pims fremtid i Statoil

3 Pims ? •Project Information Management System •Et prosjektverktøy for –Informasjonsforvaltning –Analyse –Rapportering •Funksjonalitet i grenseflaten mellom tekniske og kommersielle miljø •Et verktøy for koordinering og samhandling av informasjon mellom flere aktører i et prosjekt

4 Pims versjoner •Pims’97 (2000) –Et verktøy for operatør-rollen i et prosjekt –Fokus på prosjektstyring •PimsPro –Et verktøy for utførende part (leverandør) –Fokus på teknisk informasjon, men også prosjektstyring og andre administrative oppgaver

5 Pims Funksjonalitet •Pims’97 (2000) –Prosjektstyrings- grunnlaget –Endringskontroll –Kontrakt- og forpliktelse informasjon –Rapportering –Analyse av planinformasjon –Personell og stillinger –Mekanisk ferdigstillelse –Dokumentstyring –Usikkerhetstyring •PimsPro –Engineering registre –Dokumentstyring –Analyse av planinformasjon –Kostnadskontroll –Innkjøp –Personell og stillinger –Jobbsetting, sveisedokumentasjon –Mekanisk ferdigstillelse og preservering –Verktøyadministrasjon

6 Pims, Statoil & Omega? •Statoil –Pims som verktøy for en operatør (Pims’97/2000) er utviklet i regi av Statoil –Statoil har vært et lokomotiv for all bruk av Pims siden verktøyet ble tatt i bruk i 1994 •Omega –Forestår utvikling, implementering, opplæring og drift i Statoil –Leverer Pims (‘97/2000 og PimsPro) til andre kunder

7 Pims bruk i Statoil •Ulik bruk i ulike prosjekttyper –Rørledninger –Landanlegg –Installasjoner til havs •Pims –Felles prosesser er uniformert –Miljøenes individuelle behov er ivaretatt

8 Pims i rørprosjekter •Utfordringer –Sterk vekst i prosjektportefølje 95-99 –Matriseorganisering gir et høyt antall PS-personell involvert i hvert prosjekt –Mobilisering av mye nytt PS-personell med variert bakgrunn, eget/innleid –Samkjøring mellom funksjonene Prosjektstyring, Prosjektøkonomi og Kontrakt

9 Rørprosjekter, arbeidsprosess Prosjektering Innkjøp av rør Rørlegging Grusdumping Prosjekt 2 Prosjekt 1 Prosjekt 3 En funksjon følger opp kontraktens arbeids- omfang mot mange prosjekter En prosjektfunksjon koordinerer datafangst fra de ulike kontraktene og rapportering mot prosjektets ledelse / partnere Pims oppgaver •Prosjektstyringsgrunnlaget •Endringskontroll •Kontraktsadministrasjon •Månedlig rapportering •Usikkerhetstyring •Teknisk dokumentstyring 10 prosjekter, 180 brukere i perioden 97-2000

10 Rørprosjekter, gevinst •Et felles verktøy har bidratt til –Implementering av felles arbeidsprosesser i alle prosjekt og kontrakter –Deling av informasjon, registreres en gang og er tilgjengelig for alle •Behovet har vært et verktøy for egen organisasjon

11 Pims på Landanlegg prosjekter •Statoils første Pims-miljø •Sterk anvendelse •Utfordringer –Integrerte team –Arbeid på varme anlegg (KUP) –Variabel eierstruktur

12 Landanlegg, integrert bruk av Pims Leverandør EPCS Operatør personell - Prosjektorg. - Drift Underlev. EPCS - Fabrikasjon - Ferdigstillelse Leverandør Bygg & Anlegg Pims oppgaver •Prosjektstyringsgrunnlaget •Kontraktsadministrasjon •Endringskontroll •Månedlig rapportering •Styring eget personell •Usikkerhetstyring •Analyse og rapportering av plandata •Mekanisk ferdigstillelse •Systemutprøving •Preservering •Mengdeberegning for kompensasjon av kontrakter og dokumentasjon av eiersplitt Kårstø Utbyggings prosjekt: - 500 brukere, hvorav 280 på mekanisk ferdigstillelse Prosjektvis bruk

13 Landanlegg, gevinst •Integrert organisering setter krav til deling av informasjon •Tilgang til detalj-informasjon gir makt •God utnyttelse av synergi mellom administrativ og teknisk informasjon •Koordinering av grensesnitt (f.eks. mellom mekanisk og E/I ferdigstillelse)

14 Pims, Prosjekter ifbm. installasjoner til havs •Pims fokus er Prosjektstyring •Utfordringer –Samkjøring av prosjektstyring i områder og sentralt –Verifikasjon og analyse av leverandørenes planer –Kontroll av egen organisasjon •Variabel organisering av PS funksjonen gir ulike bruk •Prosjekttype med størst oppsidepotensiale for bruk av Pims

15 Installasjoner til havs, arbeidsprosess InstallasjonB&B Undervanns- anlegg Sentral PS-funksjon Flere prosjekt Prosjektvis Pims oppgaver •Prosjektstyringsgrunnlaget •Kontraktsadministrasjon •Endringskontroll •Månedlig rapportering •Styring eget personell •Usikkerhetstyring •Analyse og rapportering av plandata Rapportering Grensesnitt Endringskontroll Oppfølging av kontrakter Innsamling av basis for rapportering Tilrettelegge basis for prognose Organisering av Pims bruk 8 prosjekter, 190 brukere i perioden 97-2000

16 Installasjoner til havs, gevinst •Uniformering av egen arbeidsprosess •Deling av informasjon mellom område og sentralteam •Alternativ analyse av plan informasjon

17 Pims som veivalg •Skreddersøm kontra hyllevare –Pims representerer stor grad av skreddersøm, ikke minst for Statoil –Valget er et resultat av to grundige besluttningsprosesser •Ved opprinnelig valg av Pims i 1994 •Gjenstand for revudering ifbm. SAP i 1998/1999 •Filosofi bak veivalg –Unngå private skrivebord-systemer (f.eks. regneark) –Store ressurser går med for å produsere prosjektstyrings- informasjon. Lagring i strukturerte databaser gir bedre tilgjengelighet og økt gjennbruksverdi

18 Pims fremtid i Statoil •Store prosjekter –Pims er det valgte system –Fokus på å utnytte ‘beste praksis’ lærdom fra tidligere prosjekter –Utnytte Pims som basis for erfaringsdata •Prosjektifisering i Statoil –Pims representerer et alternativ for styring på bakgrunn av både tekniske og kommersielle data –Pims vil bli vurdert i alle typer prosjekter hvor samspill mellom teknisk og kommersiell informasjon er en suksess-faktor


Laste ned ppt "Pims i Statoil 3. mai 2000. Innhold •Pims ? •Pims, Statoil & Omega, roller •Pims bruk i Statoil •Pims fremtid i Statoil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google