Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NESOs formannsskole – klasse 18 Gjennomgang av utvalgte temaer fra skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NESOs formannsskole – klasse 18 Gjennomgang av utvalgte temaer fra skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NESOs formannsskole – klasse 18 Gjennomgang av utvalgte temaer fra skolen

2 2 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt •Kontrahering –Anbudsregning –Kontraktsforhandlinger

3 3 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) •Produksjonsforberedelse –Prosjektgjennomgang –Organisering, ansvar- og oppgavedeling –Fremdriftsplan –Rigg- og utstyrsplan –Driftsopplegg –Kalkyler og budsjett –Kontrakt underentreprenører/leverandører –Kvalitetsplan, HMS-plan, Risikovurdering, Kontrollplan –Innkjøpsplan –Ansettelser –Oppstartmøte

4 4 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) •Produksjon –Rigging –Innkjøp –Arbeidsledelse og tilrettelegging for produksjon –Varemottak og fakturakontroll –Ukeplan –Driftsmøter –Risikovurdering og stoffkartotek –Byggemøter –Varsling og endringsmelding –Vedlikehold av maskiner og utstyr

5 5 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) •Produksjonsoppfølging –Oppfølging av utførelse og fremdrift –Oppfølging av kontrollplan med dokumentasjon av utførelse og kvalitet –Vernerunder og HMS-registreringer –Registrering av medgåtte manntimer, maskintimer og materialer –Dagbok –Masseberegning –Fakturaunderlag og fakturering –Regnskap, lønninger og økonomistyring –Rapportering og arkivering, prosjektmappe

6 6 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) •Overlevering, garanti –Overlevering –Byggdokumentasjon –Sluttoppgjør –Garantiarbeid

7 7 Aktuelle planer i et byggeprosjekt •Funksjonsplan •Fremdriftsplan •Bemanningsplan / ressursplan •KS-plan •HMS-plan •Kontrollplan •Innkjøpsplan •Riggplan •Budsjett •Ukeplan •Vernerundeplan •Plan for risikovurdering

8 8 Oppgaver som dere som formenn og byggeplassledere / anleggsledere må ivareta a)Hvilke av de oppgaver som vi nå har gjennomgått, må dere som formenn / byggeplassledere / anleggsledere, ivareta? b)Hva kan vi bruke av det vi har lært på formannsskolen til å ivareta disse oppgaver?

9 9 Samling 1 •Entrepriseformer – ansvar •Generelt om lover, forskrifter, standarder og faser i et prosjekt •Plan- og bygningsloven •Kunden og hans krav •AML og Overenskomsten til partene i BA-bransjen •Presentasjonsteknikk •Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring •Organisering m/oppgave- og ansvarsfordeling •Personlig planlegging Testoppgave

10 10 Samling 2 •Økonomistyring –Kalkulasjon og oppfølging •Kontraktsforhandlinger •Planlegging som styringsverktøy – styringssløyfe •Planleggingsteknikker – fremdriftsplan •Jobbplanlegging/jobbstartmøte •Aktuelle planer i et prosjekt – Riggplanlegging, ukeplan, innkjøpsplanlegging Testoppgave

11 11 Samling 3 •NS 8400 Anbudskonkurranse •NS 8410Anskaffelse ved konkurranse •Lov om offentlige anskaffelser •NS 8406 og 8405Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS8416) –Fristforlengelser –Endringer og tillegg –Vederlag og betaling –Overtakelse og garantioppfølging •NS 8407 Totalentrepriser - likheter og ulikheter (NS8417) •NS8430 Overtagelse av bygg og anlegg. Prosedyrer •NS 8409 Alm kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer •Kvalitetssikring av bygge- og anleggsprosjekt –Kvalitetsplan, HMS-plan, kontrollplan og sjekklister •Administrasjon og dokumentstyring på byggeplasser •Økonomistyring –Planlegging og oppfølging av prosjekt Testoppgave

12 12 Samling 4 •Ledelse og rollen som leder – atferd •Motivasjon •Møter •Kommunikasjon og konfliktløsning •Bedriftskultur •Presentasjonsteknikk Testoppgave

13 13 Samling 5 •Kundebehandling og markedsføring •NS 3420Beskrivelsestekster for bygg og anlegg –Oppbygging –Generell del –Bygg og anlegg •Oppvarming og uttørking av bygg •Rent Bygg – praktisk gjennomføring


Laste ned ppt "1 NESOs formannsskole – klasse 18 Gjennomgang av utvalgte temaer fra skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google