Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Bedrift Energi/ Defo – AMS seminar - 25 oktober 2011 Anbudsprosedyre og kontrakts- inngåelse v/AMS Av advokat Hanne S. Torkelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Bedrift Energi/ Defo – AMS seminar - 25 oktober 2011 Anbudsprosedyre og kontrakts- inngåelse v/AMS Av advokat Hanne S. Torkelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS Bedrift Energi/ Defo – AMS seminar - 25 oktober 2011 Anbudsprosedyre og kontrakts- inngåelse v/AMS Av advokat Hanne S. Torkelsen

2 Regelverket • Lov om offentlige anskaffelser – Forskrift (4.7.2006 nr. 402) for ”klassisk sektor” (FOA) • Kommunale foretak må følge denne selv om det gjelder en sektor som nevnt i forsyningsforskriften – Forskrift (4.7.2006 nr 403) for forsyningssektoren • Vann og energiforsyning, transport og posttjenester) • ”Forsyningsforskriften” – Alminnelig kontraktsrett

3 Grunnleggende krav til anskaffelsen • Anskaffelsesloven §5/forsyningsforskriften §3-1 (FOA §3-1): – Krav til likebehandling og ikke-diskriminering – Krav til forutberegnlighet og etterprøvbarhet – ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljø – Ikke dele opp oppdraget for å unngå forskriftskrav – God anbuds- og forretningsskikk • EØS Terskelverdier (eks mva) - Del II i forskriften (FOA del III): – 3,2 (FOA 1,6 mill) mill kr for vare- og tjenestekontrakter – 40,5 (FOA 40,5) mill kr for kontrakter om bygge- og anleggsarbeid www.torkelsenkinn.no

4 Valg av prosedyre – Prosedyre med forhandlinger (forhandlingsplikt og forutgående kvalifisering) (FOA: §14-3/14-4 vilkår) – Åpen anbudskonkurranse (forbud mot forhandlinger) – Begrenset anbudskonkurranse (forbud mot forhandlinger og forutgående kvalifisering) – FOA: Konkurransepreget dialog ved ”særlig komplekse kontrakter” www.torkelsenkinn.no

5 Valg av prosedyre – Prosedyre med forhandlinger + dynamisk og fleksibel – passer v/komplekse kontrakter - tid/ressurskrevende - taushetsplikt om andre leverandørers tilbud – Åpen anbudskonkurranse • Statisk og krever stor detaljeringskrav i grunnlaget • Raskere å gjennomføre – Begrenset anbudskonkurranse www.torkelsenkinn.no

6 Krav til anbudsutforming • Kontraktsgjenstand og beskrivelse av ytelsen • Enhet/programvare og drift av utstyr • Konkurranseform, frister mm • Kvalifikasjonskriterier (minimumskrav til leverandør) • Tildelingskriterier (rangering av tilbud) • Avtalevilkår www.torkelsenkinn.no

7 Hvilke tjenester omfattes • Vare eller prioriterte tjenester - hele forskriften • Uprioriterte tjenester – Del I og noen regler i Del II forsyningsforskriften – AMS Enhet/Terminal og installasjon – vare – Software /programvare – vare/prioritert tjeneste – Drifting/håndtering av data – uprioritert tjeneste – Faktura/kundebehandling – uprioritert tjeneste • Dersom begge deler - verdien av prioriterte tjenester er høyere enn uprioriterte gjelder forskriften www.torkelsenkinn.no

8 Hvilke tjenester omfattes i klassisk sektor (FOA) • Del I alminnelige bestemmelser gjelder for alle kontrakter (også under kr 500 000) • Forskriftens del III over EØS-terskelverdier • Uprioriterte tjenester og anskaffelser over kr. 500.000 og under EØS-terskelverdier– Del II (prosedyre m/forhandlinger valgfritt her) • Dersom begge deler - verdien av prioriterte tjenester er høyere enn uprioriterte gjelder forskriftens bestemmelse om prioriterte www.torkelsenkinn.no

9 Tildelingskriterier • Generelle eller detaljerte? – Lavest pris eller økonomisk mest fordelaktige tilbud – Underkriterier skal spesifiseres og vektes/angis i prioritert rekkefølge – Eksempel på kriterier: Kvalitet, pris, teknisk verdi, funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, kundeservice, mm www.torkelsenkinn.no

10 Konkurranse ved forhandling • Kunngjøring av konkurransen • Prekvalifisering (15-30 dagers frist på tilbakemelding) • Forhandlingsplikt (reelle forhandlinger med alle) • Tildeling av kontrakt www.torkelsenkinn.no

11 Konkurranse ved forhandling • Forsyningsforskriften § 7-10 om bruk av kvalifikasjonsordning – Leverandører kan til enhver tid søke om å bli kvalifisert – Regler og kriterier for kvalifikasjon skal på anmodning gjøres tilgjengelig for interesserte leverandører – Kvalifikasjonsordningen skal kunngjøres (angi formålet med kvalifikasjonsordning og hvor en kan få tilgang til reglene for kvalifikasjonsordningen). Årlig kunngjøring dersom varighet lenger enn tre år. – Trenger ikke kunngjøre den enkelte anskaffelse www.torkelsenkinn.no

12 Vanlige feil ved anskaffelser • Ulovlige kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier • Blander kvalifikasjons- og tildelingskriterier • Vektlegging av kriterier som ikke er oppstilt i konkurransegrunnlaget • Alle oppstilte tildelingskriterier blir ikke vurdert • Feil forhandlingsprosedyre • Forhandlinger i strid med forhandlingsprosedyre www.torkelsenkinn.no

13 Konsekvenser av feil • Erstatningskrav fra forbigått tilbyder – lov om off. anskaffelser § 10 – Positiv kontraktsinteresse – Negativ kontraktsinteresse – Erstatning krever kvalifiserte feil, og dokumentasjon for økonomisk tap • Nytt regelverk på trappene (håndhevelsesdirektivet) – kontrakt kan ”kjennes uten virkning” – ved ulovlig direkte anskaffelser eller grove feil www.torkelsenkinn.no

14 Kontraktsvilkår Alt kan forhandles om: • Pris, avtalevilkår mm • Mangelsanksjoner og forsinkelse – Garantier – Dagbotklausuler – Erstatningsansvar – ansvarsfraskrivelser www.torkelsenkinn.no

15 Særlige hensyn v/AMS kontrakt • Komplekse kontrakter • Umoden teknologi? • Samspill med kommunikasjonssystem – utvikle webløsninger med tilhørende grensesnitt www.torkelsenkinn.no

16 Verktøy/standarder Sellicha som kvalifikasjonsordning www.sellicha.no • Standardavtaler – Statens Standardavtale for IT-anskaffelser www.torkelsenkinn.no

17 Oppsummering/Anbefalinger: • Lag et godt konkurransegrunnlag • Bruk prosedyre for forhandlinger (evt. FOA konkurransepreget dialog) • Finn ut hvor mange man ønsker å forhandle med • Sett sammen et dyktig forhandlingsteam og utarbeid en god strategi • Før forhandlingsprotokoller underveis som sikrer etterprøvbarhet www.torkelsenkinn.no

18 Takk for oppmerksomheten! www.torkelsenkinn.no


Laste ned ppt "KS Bedrift Energi/ Defo – AMS seminar - 25 oktober 2011 Anbudsprosedyre og kontrakts- inngåelse v/AMS Av advokat Hanne S. Torkelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google