Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av advokat Hanne S. Torkelsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av advokat Hanne S. Torkelsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Av advokat Hanne S. Torkelsen
KS Bedrift Energi/ Defo – AMS seminar - 25 oktober 2011 Anbudsprosedyre og kontrakts- inngåelse v/AMS Av advokat Hanne S. Torkelsen

2 Regelverket Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift ( nr. 402) for ”klassisk sektor” (FOA) Kommunale foretak må følge denne selv om det gjelder en sektor som nevnt i forsyningsforskriften Forskrift ( nr 403) for forsyningssektoren Vann og energiforsyning, transport og posttjenester) ”Forsyningsforskriften” Alminnelig kontraktsrett

3 Grunnleggende krav til anskaffelsen
Anskaffelsesloven §5/forsyningsforskriften §3-1 (FOA §3-1): Krav til likebehandling og ikke-diskriminering Krav til forutberegnlighet og etterprøvbarhet ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljø Ikke dele opp oppdraget for å unngå forskriftskrav God anbuds- og forretningsskikk EØS Terskelverdier (eks mva) - Del II i forskriften (FOA del III): 3,2 (FOA 1,6 mill) mill kr for vare- og tjenestekontrakter 40,5 (FOA 40,5) mill kr for kontrakter om bygge- og anleggsarbeid

4 Valg av prosedyre Prosedyre med forhandlinger (forhandlingsplikt og forutgående kvalifisering) (FOA: §14-3/14-4 vilkår) Åpen anbudskonkurranse (forbud mot forhandlinger) Begrenset anbudskonkurranse (forbud mot forhandlinger og forutgående kvalifisering) FOA: Konkurransepreget dialog ved ”særlig komplekse kontrakter”

5 Valg av prosedyre Prosedyre med forhandlinger
+ dynamisk og fleksibel – passer v/komplekse kontrakter - tid/ressurskrevende - taushetsplikt om andre leverandørers tilbud Åpen anbudskonkurranse Statisk og krever stor detaljeringskrav i grunnlaget Raskere å gjennomføre Begrenset anbudskonkurranse

6 Krav til anbudsutforming
Kontraktsgjenstand og beskrivelse av ytelsen Enhet/programvare og drift av utstyr Konkurranseform, frister mm Kvalifikasjonskriterier (minimumskrav til leverandør) Tildelingskriterier (rangering av tilbud) Avtalevilkår

7 Hvilke tjenester omfattes
Vare eller prioriterte tjenester - hele forskriften Uprioriterte tjenester – Del I og noen regler i Del II forsyningsforskriften AMS Enhet/Terminal og installasjon – vare Software /programvare – vare/prioritert tjeneste Drifting/håndtering av data – uprioritert tjeneste Faktura/kundebehandling – uprioritert tjeneste Dersom begge deler - verdien av prioriterte tjenester er høyere enn uprioriterte gjelder forskriften

8 Hvilke tjenester omfattes i klassisk sektor (FOA)
Del I alminnelige bestemmelser gjelder for alle kontrakter (også under kr ) Forskriftens del III over EØS-terskelverdier Uprioriterte tjenester og anskaffelser over kr og under EØS-terskelverdier– Del II (prosedyre m/forhandlinger valgfritt her) Dersom begge deler - verdien av prioriterte tjenester er høyere enn uprioriterte gjelder forskriftens bestemmelse om prioriterte

9 Tildelingskriterier Generelle eller detaljerte?
Lavest pris eller økonomisk mest fordelaktige tilbud Underkriterier skal spesifiseres og vektes/angis i prioritert rekkefølge Eksempel på kriterier: Kvalitet, pris, teknisk verdi, funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, kundeservice, mm

10 Konkurranse ved forhandling
Kunngjøring av konkurransen Prekvalifisering (15-30 dagers frist på tilbakemelding) Forhandlingsplikt (reelle forhandlinger med alle) Tildeling av kontrakt

11 Konkurranse ved forhandling
Forsyningsforskriften § 7-10 om bruk av kvalifikasjonsordning Leverandører kan til enhver tid søke om å bli kvalifisert Regler og kriterier for kvalifikasjon skal på anmodning gjøres tilgjengelig for interesserte leverandører Kvalifikasjonsordningen skal kunngjøres (angi formålet med kvalifikasjonsordning og hvor en kan få tilgang til reglene for kvalifikasjonsordningen). Årlig kunngjøring dersom varighet lenger enn tre år. Trenger ikke kunngjøre den enkelte anskaffelse

12 Vanlige feil ved anskaffelser
Ulovlige kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Blander kvalifikasjons- og tildelingskriterier Vektlegging av kriterier som ikke er oppstilt i konkurransegrunnlaget Alle oppstilte tildelingskriterier blir ikke vurdert Feil forhandlingsprosedyre Forhandlinger i strid med forhandlingsprosedyre

13 Konsekvenser av feil Erstatningskrav fra forbigått tilbyder – lov om off. anskaffelser § 10 Positiv kontraktsinteresse Negativ kontraktsinteresse Erstatning krever kvalifiserte feil, og dokumentasjon for økonomisk tap Nytt regelverk på trappene (håndhevelsesdirektivet) kontrakt kan ”kjennes uten virkning” – ved ulovlig direkte anskaffelser eller grove feil

14 Kontraktsvilkår Alt kan forhandles om: Pris, avtalevilkår mm
Mangelsanksjoner og forsinkelse Garantier Dagbotklausuler Erstatningsansvar – ansvarsfraskrivelser

15 Særlige hensyn v/AMS kontrakt
Komplekse kontrakter Umoden teknologi? Samspill med kommunikasjonssystem – utvikle webløsninger med tilhørende grensesnitt

16 Verktøy/standarder Sellicha som kvalifikasjonsordning www.sellicha.no
Standardavtaler Statens Standardavtale for IT-anskaffelser

17 Oppsummering/Anbefalinger:
Lag et godt konkurransegrunnlag Bruk prosedyre for forhandlinger (evt. FOA konkurransepreget dialog) Finn ut hvor mange man ønsker å forhandle med Sett sammen et dyktig forhandlingsteam og utarbeid en god strategi Før forhandlingsprotokoller underveis som sikrer etterprøvbarhet

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Av advokat Hanne S. Torkelsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google