Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Interessentanalyse. | Innledning Interessent - definisjon En person eller organisasjon som kan bli påvirket av gjennomføringen eller fullføringen av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Interessentanalyse. | Innledning Interessent - definisjon En person eller organisasjon som kan bli påvirket av gjennomføringen eller fullføringen av."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Interessentanalyse

2 | Innledning Interessent - definisjon En person eller organisasjon som kan bli påvirket av gjennomføringen eller fullføringen av prosjektet. Interessenten kan ha påvirkning på prosjektets mål, gjennomføring og resultat. Påvirkningen kan være positiv eller negativ.Hensikt  Interessentanalyse gjennomføres for å unngå at interessenter overraskende påvirker prosjektgjennomføringen.  Tidlig identifisering av interessenter som kan påvirke prosjektet.  Avklare interessenters synspunkter og ønsker.  Definere tiltak for å unngå negativ påvirkning på prosjektet. 2

3 | Gjennomføring Hovedtrinn i analysen 1.Plan og underlag for interessentanalyse 2.Identifisering av prosjektinteressenter  Brainstorming 3.Analyse av prosjektinteressenter  Analyse  Vurdere •interesse (pos/ neg) •innvirkning (stor/ liten)  Foreslå tiltak for ivaretakelse av interessenter 4.Utarbeidelse av tiltak og kommunikasjonsplan 5.Håndtering av prosjektinteressenter 3

4 | Gjennomføring Hovedtrinn i analysen 1.Plan og underlag for interessentanalyse 2.Identifisering av prosjektinteressenter  Brainstorming 3.Analyse av prosjektinteressenter  Analyse  Vurdere •interesse (pos/neg) •innvirkning (stor/liten)  Foreslå tiltak for ivaretakelse av interessenter 4.Utarbeidelse av tiltak og kommunikasjonsplan 5.Håndtering av prosjektinteressenter Gjennomføres i gruppe (Post-it lapper + diagram + Prioritering - og tiltaksplan) 10 min 20 min 60 min 20 min 4 Resultat fra analysen Kommunikasjonsplanen revideres i de ulike fasene

5 | Gjennomføring forts. Hovedtrinn 2: Identifisere interessenter - Brainstorming  Sjekklister med forslag til interessenter ligger som vedlegg bakerst i presentasjonen.  For økt kreativitet kan det være en fordel å sjekke oversikten etter gjennomført brainstorming, ikke før. 5

6 | Gjennomføring forts.  Hva ønsker interessentene å få ut av dette prosjektet?  Hva er interessentenes krav og forventninger?  Hvor og når de kan påvirke prosjektet?  Hvor mye makt har de?  Hva slags relasjoner har interessentene til hverandre?  Hvilke konflikter kan oppstå?  Vil interessentene få en fordel eller ulempe som følge av prosjektet?  Er interessenten en potensiell motstander eller medspiller?  Har interessenten stor eller liten innvirkning på prosjektet? Hovedtrinn 3: Analysere prosjektinteressenter 6 Informer/ involver Samarbeid Overvåke Reduser avhengighet /imøtegå Evne til å motarbeide Mulig gevinst

7 | Gjennomføring forts. A)Motstander - Stor innvirkning – Kritiske interessenter B) Medspiller - Stor innvirkning C)Motstander - Liten innvirkning D)Medspiller - Liten innvirkning Motstander: En interessent som har ønsker eller behov som kan påvirke prosjektgjennomføringen negativ. For eksempel ved å stille krav som fører til merarbeid, forsinkelser, økte kostnader, eller ikke planlagte endringer ved leveransen. Medspiller: En interessent som har ønsker eller behov som kan påvirke prosjektgjennomføringen positivt, som å være en støttespiller ved beslutninger eller en bidragsyter på ulike måter. Plassere interessentene: 7

8 | Gjennomføring forts. Resultatet fra analysen settes inn i prioritering og tiltaksplan for håndtering av interessenter: 1.Prioriter interessentene i forhold til risiko for påvirkning på prosjektet. 2.Planlegge tiltak for å ivareta interessentene og sikre prosjektgjennomføringen. Vurdere behov for å møte kritiske interessenter til dialog for å sikre riktig forståelse av deres synspunkter og ønsker. Hovedtrinn 4 (del 1): Utarbeide tiltaksplan 8 InteressentMakt til innvirkning på prosjektet Potensial for positivt samspill (stor/liten) Potensiell motstand mot prosjektet (stor/liten) Prioritering (H/M/L) Strategi/ tiltak

9 | Gjennomføring forts. Hovedtrinn 4 (del 2): Utarbeidelse av kommunikasjonsplan Basert på analysen må man velge hvordan man ønsker å kommunisere med prosjektinteressentene. >Enveis overføring av informasjon >Flerveis – diskusjon og samtaler i gruppe >Skriftlig/ grafisk fremstilling >Muntlig og visuell fremstilling i møter og presentasjoner med personlig medvirkning Det er viktig å avtale hvem som gjør hva og er ansvarlig for kommunikasjon til hver enkelt interessent. 9

10 | Gjennomføring forts. Hovedtrinn 5: Håndtering av prosjektinteressenter Interessentene må følges opp og kontrolleres underveis i alle prosjektets faser. I hver fase bør analysen tas frem og vurdere om forhold har forandret seg. Kommunikasjonsplanen revideres også i henhold til endringer. 10

11 | 11 Stor innvirkning Liten innvirkning Motstander Medspiller

12 | Sjekkliste for interessenter (1)  Samferdselsdepartementet  SJT, Statens Jernbane Tilsyn  Fylkesmannen i Oslo og Akershus  Kabeleiere (Telenor, Hafslund, GET, TDC etc.)  Oslo kommune  Interesseorganisasjoner  Medier  Naboer  OTD, Oslo T-bane drift  OT, Oslo trikken  PE (vedlikeholder)  Ruter  Passasjerer (kunder)  Entreprenører, leverandører, konsulenter 12

13 | Sjekkliste for interessenter (2) 13 Etater  BYM  PBE  VAV Kollektivbrukere  Trikkebrukere  Bussbrukere (hvis holdeplasser påvirkes) Brukere av eiendommer langs anleggsområdet  Beboere  Butikker/butikkunder/leverandører  Kontorer  Restauranter/kunder/leverandører  Forvaltere  Øvrige brukere  Hotell/gjester Parter relatert til leveranser etc. til eiendommene langs anleggsområdet  Renovasjonsfirmaer  Politi  Brannvesen/ambulanse  Legevakt Ansvarlig utbygger  Sporveien Oslo AS Utførende utbygger  Entreprenør Driftsselskap  Oslo Sporvognsdrift  Ruter Eiere av elektriske ledninger i området  Hafslund  Viken Nett  Telenor  Banetele  Get/Canal Digital etc. Andre brukere av anleggsområdet  Gjennomgangstrafikk vei (buss/bil/lastebil)  Annen gjennomgangstrafikk (syklister/gående) Andre  Vernemyndigheter  Beboere etc. langs alternative veier for trafikk


Laste ned ppt "| Interessentanalyse. | Innledning Interessent - definisjon En person eller organisasjon som kan bli påvirket av gjennomføringen eller fullføringen av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google