Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRISKERE I VALDRES Kompetanse Behov og synspunkter 23.11.12 – dialogmøte med høgskolene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRISKERE I VALDRES Kompetanse Behov og synspunkter 23.11.12 – dialogmøte med høgskolene."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRISKERE I VALDRES Kompetanse Behov og synspunkter 23.11.12 – dialogmøte med høgskolene

2 Partnerskap – samarbeid – strategisk kompetansestyring hilses velkommen ! Valdreskommunene: 6 kommuner,18 000 mennesker 6 sykehjem, 6 legesenter, felles legevakt VLMS på tur (2015) Mye vi samarbeider om allerede

3 Interkommunalt samarbeid om helsekompetanse Felles kompetanseplan siden 2003 Regionalt helseprosjekt – avsluttet/pågår Nytt kompetanseprosjekt akkurat ferdig 6 kommuner – EN region

4 VISJON FRISKERE I VALDRES VERDIGRUNNLAG Framtidsretta Nært Trygt KJENNETEGN PÅ SAMARBEID Innbyggerfokus Romslighet Langsiktighet Forpliktelser Modighet Begeistring

5 Regionens store utfordringer Befolkningsnedgang på ca 1000 innbyggere frem mot 2030 Aldersgruppen 67 -89 år øker med 50 % fra 2009 nivå frem mot 2030 Kompetanse –Felles kompetanseplan for alle 6 kommunene siden 2003 –Desentraliserte studier spl/vernepl – samarbeid OPUS og Høgskolene Økonomi Kommunal robusthet Det Valdres er gode på Helse i Valdres – arena prosjekt (de private helseaktørene i regionen) Forebyggende helsearbeid - FOLKEHELSE Samhandling

6 Befolkningsframskrivingen for Valdresregionen og landet

7 Dagens Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) Valdres Fødestogo –Fødetilbud –Barseltilbud –Jordmortjeneste (følgetjeneste/svangerskapskontroller) Røntgen –Daglig 08.00-15.30 Dialyse –5 senger mandag, onsdag og fredag Interkommunalt –Legevakt –Valdres Legevaktsentral Nye tilbud som kommer i nytt VLMS –Audiograf –Ultralydlab Spesialistpoliklinikk –Gynekolog x2 pr. mnd (1 dag med ultralyd gravide og 1 dag vanlig gynekologi) –Hudlege x1 pr. mnd Lysbehandling –Nefrolog x1 pr. mnd + legevisit via Telemedisin ved behov, når dialyse pågår –Nevrolog inntil x2 pr. mnd –Ortopedi x 1 pr. mnd –Ortopediingenør x2 pr. mnd –Reumatolog x2-3 pr. mnd –Øyelege x1 pr. mnd –Kardiolog (Hjertelege) x1 pr mnd –Diabetessykepleier x1 pr uke –Geriater Tilknyttet sykehjemmene

8 Samlokalisering Sykehuset Innlandet –Stor spesialistpoliklinikk –Dialyseavdeling – 6 senger –Røntgen –Fødetilbud –Prehospitale tjenester Oppland fylkeskommune –Valdres tannklinikk Kommunene i Valdres –Interkommunal legevakt –Interkommunal legevaktsentral –Kommunejordmortjeneste –Intermediæravdeling med øyeblikkelig hjelp –Rehabilitering Nord Aurdal kommune –30 korttidsplasser –Ergo/fysioterapeuter

9 Regionalt helseprosjekt Delprosjekt 1 – Videreutvikling av VLMS Delprosjekt 2 – Psykisk helsearbeid og psykisk helsevern Delprosjekt 3 – Ressurskrevende tjenester personer med demenssykdom Delprosjekt 4 – Rehabilitering Delprosjekt 5 – Ressurskrevende tjenester for funksjonshemmede

10 Erfaringer og tiltak siste året Erfaringer dialogmøtet 2011 – resultater? Klare bestillinger fra vår side…..spes. Geriatri/demens på høyskolenivå - vanskelig Nytt LØFT Demensomsorgens ABC: 170 startet Helseledelse: 19 deltagere i gang ( 30 st.p/2år ), Oppdragsstudium Hdir: HiHm/Ro/Fagakademiet Svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne Prosjekt Kompetansebehov 2020 Prosjekt TeleMedValdres

11 Prosjekt Kompetansebehov Mandat: Utrede kompetansebehovet i samsvar med nytt ansvar for kommunene etter samhandlingsreformen Prosjekteier: Rådmenn i 6 kommuner Arb.gruppe fra alle de 6 kommunene Klart mandat, ta utg.p i tidl.prosjekter GAP-analyse Anbefalinger

12 8 fagområder - mandat: Demens/geriatri Kreft/palliasjon Diabetes, KOLS, rehabilitering ledelse, folkehelse/livsstil, rus/psykiatri Dimensjonere behov for videreutd. Organisering fagnettverk Org.lokal opplæring Samarbeid Utdanningstilbud Stimuleringsordninger

13 Etter- og videreutdanning behov i dag områdehøgskolenivåhelsefagnivå Geriatri/demens2025 Kreft/palliasjon78 ledelse20 pluss Rehabilitering Psykisk helse/rus 10-12 10 8585 Diabetes, kols, folkehelse/livsstil Statistikk, samhandling Alle kommuner trenger tilgj.kompetanse på dette! IKT/e-helse Etikk Innovasjon? Ønskelig Viktig basis spennende

14


Laste ned ppt "FRISKERE I VALDRES Kompetanse Behov og synspunkter 23.11.12 – dialogmøte med høgskolene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google