Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS etablert 01.09.2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS etablert 01.09.2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS etablert 01.09.2000

2 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Nøkkeltall 2011 Totalt budsjett 2011: kr 94.000.000,- Tilskudd fra eierkommunene: kr 73.000.000,- Inntekter: kr 20.000.000,- (inkl feiervesenet) Gjeld: ca 55 mill kr Antall ansatte: 110

3 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS St.meld.nr.35 ”Brannsikkerhet” Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver

4 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS St.meld.nr.35 ”Brannsikkerhet” ”Målrettet satsning på forebyggende arbeid er regjeringens hovedstrategi for å forhindre og redusere konsekvensene av branner” Hovedoppgaven til brannvesenet er å forebygge brann for å hindre at liv og verdier går tapt.

5 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Nye mål, virkemidler og tiltak Nye nasjonale mål for brannvernarbeidet: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som rammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier

6 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Organisasjon Representantskapet Ordførerne i eierkommunene Styret (8) Rådmenn, kommunaldirektører 2 ansatterepresentanter Daglig leder - Brannsjef

7 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Organisasjon Brannsjef Daglig leder Forebyggende Feier BeredskapAdministrasjon

8 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Beredskap Avdelingsleder Kopstad Brannmester Underbrannmester Fire konstabler Tønsberg Brannmester Underbrannmester Tre konstabler Nøtterøy Brannmester Underbrannmester To konstabler

9 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vaktberedskap innsatsstyrken Kopstad6 (5) Tønsberg5 Nøtterøy4 Totalt15 (14) + 1 overordnet vakt på hjemmevakt (vakthavende brannsjef)

10 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Materiell NøtterøyTønsberg Kopstad Mannskapsbil 122 Tankbil 111 Lift11 Båt 1 Hjertestarter 111

11 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

12 8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Suksesskriterier Selskapets styrende organer – eierkommuner Brann og eksplosjonsvernloven –Dimensjoneringsforskriften AML med forskrifter ROS St.meld.nr.35 - St.meld.nr.22 – Skogbrann – prop 1. AML – Hovedavtalen –Ansattes medvirkning –Ivaretakelse av den enkelte ansatte

13 Styret Daglig leder Selskapets administrasjon Eksterne Kunder Brukere Representantskapet Formannskap Kommunestyret Kommunens administrasjon Tilrettelegger Iverksetter Bestiller Kunde Bruker Bevilger Rådmannen Kommune Selskap Eier Bruker/Kunde


Laste ned ppt "8. september 2014Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS etablert 01.09.2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google